Søk i arkivet

Aktuelt

SG inngår avtale med Eurofins

Salmon Group har no inngått ein rammeavtale med analyseselskapet Eurofins.

Avtalen sikrar oss tilgang til avanserte analyser av tildømes fôr, fiskekvalitet og vasskvalitet. Analysene kan vere aktuelle i saker der ein skal finne ut av eit problem som har oppstått, men kan og vere til nytte for generell dokumentasjon eller som ein del av eit FoU arbeid. Med vår eigen fôrresept og med ei rekke spanande, innovative prosjekt på gang, er det viktig for Salmon group å ha avtale med ein kompetent og profesjonell partner som Eurofins. Det nye vassdirektivet til EU vil og aktualisere bruken av vassprøvar.

Besøk Eurofins si heimeside

Tekst: Øyvind Kråkås