Søk i arkivet

Aktuelt

salmongroup.no- no med søkjefelt

Salmon Group har med tida bygd opp ein stor tekstbase, og den eksisterande arkivfunksjonen var litt upraktisk om du ville ha rask tilgang til all tekst om eit bestemt emne. No er det problemet løyst.

I venstre meny, over det månadsinndelte arkivet, finn du no eit nytt søkjefelt. Søk på eit stikkord, til dømes “fylkesmannen”, og all tekst som inneheld dette ordet vert lista opp. Takk for at du nyttar salmongroup.no, og kom gjerne med innspel om utvikling av nettstaden.

Beste helsing Øyvind Kråkås