Søk i arkivet

Aktuelt

Russland kjøper mest norsk laks

Med 10 173 tonn laks inn i landet i januar, passerar no naboen i aust Frankrike som verdas største importør av norsk laks.

Volumet er ein vekst på 57 % samanlikna med januar 2010. Franskmennene på si side kjøpte inn 8917 tonn norsk laks i januar, mot 7884 tonn same månad i fjor, ein vekst på 13 %.

Den totale eksporten av norsk laks auka med 12 000 tonn til 67 000 tonn i årets første månad, samanlikna med same månad i fjor. Auken var ikkje nok til å demme opp eit verditap som fylgje av lågare prisar. Nedgangen på 423 millionar kroner, til 1,9 mrd., tilsvarar 18 %.

Tal frå Norges Sjømatråd