Søk i arkivet

Aktuelt

Russisk veterinærteneste og norsk mattilsyn på felles bedriftsbesøk

Telavåg Fiskeoppdrett AS og Sekkingstad AS opna dørene då russiske og norske tilsyn var på felles besøksrunde. Salmon Group sin IK ansvarlege fekk vere med.

Dei to Sotra verksemdene vart førespurte av Mattilsynet om å vere vertskap då dei ville ut og besøkje både oppdrettsanlegg og slakteri saman med sine russiske kollegaer. Besøket var ikkje nokon revisjon, men ei omvisning og orientering. Bård Sekkingstad, dagleg leiar ved Sekkingstad AS, seier han opplevde det som eit godt og viktig besøk:

– Dei som besøkte oss viste stor interesse for både fiskehelse og matvaresikkerheit. Mens vi i Norge jobbar etter eigenkontrollprinsippet, verkar det som de er meir opptatt av kontroll og inspeksjon. Slik var det jo hos oss også tidlegare. Det kan ta litt tid før det norske systemet får tillit, men det er viktig at vi alle gjør det vi kan for at vi skal få det til.

Arild Hagenes var med frå Salmon Group, og seier det opplevdes som svært konstruktivt: – Dette var ein sjanse til å syne det systematiske arbeidet vi gjere med internkontroll, og eg føler vi greip sjansen godt. Å få lære om korleis tilsynet i verdas største marknad for norsk laks arbeidar, er veldig interessant og utviklande for oss. Det løftar fram IK- arbeidet frå teori til praksis.

Russland tok i januar over posisjonen som verdas største importør av norsk laks. Frankrike har tidlegare hatt denne rolla, og hadde også vekst i sitt konsum, men noko mindre enn Russland sine eventyrlege 57 %, samanlikna med januar i fjor.

Les og: Russland kjøper mest norsk laks

Tekst: Øyvind Kråkås