Søk i arkivet

Aktuelt

Praktfull reportasje om Landøy Fiskeoppdrett AS

Ingvar Landøy er mellom dei aktive oppdrettarane som har vore lengst i bransjen. Saman med broren Jarl fekk han første konsesjonen i 1982. I siste nummer av EWOS sitt kundemagasin, Forum 01/2012, får verksemda og familien ei velfortent merksemd.

Historia om Landøy Fiskeoppdrett er ei suksesshistorie, men og ei historie om hardt arbeid og risikotaking frå ung alder av. I dag er Ingvar framleis leiar i verksemda, medan Jarl har pensjonert seg. Dei tre sønene til Ingvar og Else; Kjell, Roar og Helge er fast tilsette. Med andre ord er Landøy Fiskeoppdrett ei familieverksemd i større grad enn dei fleste.

Landøy Fiskeoppdrett AS har vore aksjonær i Salmon Group heile vegen, og var med og starta forløparen Norwell Group.

Les heile reportasjen i EWOS sitt magasin FORUM, papirutgåva eller på ewos.com.

Les og om Landøy Fiskeoppdrett på våre aksjonærsider

Tekst: Øyvind Kråkås