Søk i arkivet

Aktuelt

Nytek 2013 kan krevje mange nye straummålingar

Straummålingar gjennomførte før 2009 standard, kan bli underkjende når den nye Nytek forskrifta vert gjeldande 1. januar 2013. Truleg må mange få utført nye målingar på eksisterande lokalitetar.

Målingane skal vere tekne på 5 og 15 meters djup for å tilfredstille Nytek 2013. SG vil oppfordre alle dei av våre oppdrettarar som er usikre på sin status på dette feltet til å få avklart sin trong for nye målingar. Venteleg vil der bli kapasitetsmangel utover i 2012 på tilgjengeleg målekapasitet.

Tekst: Øyvind Kråkås