Søk i arkivet

Aktuelt

Sjøauren- ein av våre minst truga artar

Sjøauren har i den seinare tida kome stadig meir inn i forvaltninga av “vill laksefisk”. Tid om anna vert han omtala som utryddingstruga. Dette er heilt feilaktig. Mange ferskvatn over heile landet har for store populasjonar av denne arten.

På Wikipedia står dette om sjøauren:

“Han er den mest utbreidde fisken i Noreg og truleg den mest populære sportsfisken. Fisken finst både som sjøaure og i fjellvatn heilt opp til 1.500 moh. Arten kan variera i storleik, form og levestad. Dette har gjeve han namn som til dømes brunaure, innsjøaure, bekkeaure, fjellaure og sjøaure.”

Tekst: Øyvind Kråkås