Søk i arkivet

Aktuelt

Flott artikkel frå Osland Havbruk i “En gullkantet fremtid”

Magasinet “En gullkantet fremtid” kjem ut kvart år, og skal bidra til rekrutteringa til havbruk, fiskeri og andre maritime næringar. Årets utgåve er nett komen, og har mellom anna ein flott artikkel om Eva Ynnesdal, produksjonsleiar for laks i Osland Havbruk AS.

I artikkelen “Et glitrende fremtidsrettet valg”, framstår Eva Ynnesdal som ein like glitrande ambassadør for næringa. SG tillet seg å sitere frå artikkelen:

“Vi synes vi gjør noe positivt når vi skaper god mat ut av fiskemel produsert av fisk som ingen vil kjøpe for å spise. I tillegg skaper oppdrettsnæringen arbeidsplasser langs hele kysten. Kanskje ikke like mange hvert sted som en fabrikk gjorde i gamle dager. I dag kreves det av oss, som i alle andre næringer, at vi er produktive, sier Eva”.

Artikkelen er skriven av Terje Engø, og “En gullkantet fremtid” vert gjeve ut ved Findexa Forlag, avdeling Bergen.

Tekst: Øyvind Kråkås