Søk i arkivet

Aktuelt

Fjorddeponiet har nådd regjeringa

Saka om fjorddeponering i Førdefjorden er no i ferd med å innta regjeringsnivå, etter at kommunestyra i Naustdal og Askvoll ga si tilslutting til gruveselskapet Nordic Mining sine ynskje. 15. november er mijøvernministeren med fleire venta på synfaring.

Noreg er eit av få land i verda som framleis opnar for deponering av bergverksavfall i sjø, og saka har vakt sterke kjensler og reaksjoner både i Sunnfjord og i landet forøvrig. Salmon Group engasjerer seg i saka fordi fleire av våre aksjonærar har oppdrettsaktivitet i området. Mest konkret råka vert Flokenes Fiskefarm, som har aktivitet nettopp i det aktuelle området for sjølve utsleppet. Nokre år attende var oppdrettarane med i arbeidet for å få Førdefjorden etablert som nasjonal laksefjord. Det verkar i dag fånyttes, dersom dette prosjektet vert realisert.

Tekst: Øyvind Kråkås