Søk i arkivet

Aktuelt

SG har toppsaka på Intrafish i påska

Næringa sin fremste mediekanal, Intrafish.no, har på det meste teke påskeferie. Dermed tek SG sin kronikk, “Politi eller politisk?”, påskeferie på toppen av nettavisa. Ikkje fått den med deg? Les den her. God påske!

Politi eller politisk?

Politiadvokat Grønvik sitt utfall mot norsk havbruk, føyer seg inn i rekka av politiske utspill fra folk som burde være upolitiske i utførelsen av sitt embete. Det går på rettssikkerheten løs, når en som skal ta stilling til anmeldelser, går ut og forfekter politiske antipatier for den anklagede parten.

Hvorfor Grønvik føler seg kallet til å delta i diskusjonen omkring reguleringer og teknologivalg i oppdrettsnæringen, er noe uklart. Mangelen på ressurser til havbrukssaker hospolitiet, kan det ikke være. Man hører om at 12 tjenestemenn rykker ut for et uhell på et lite settefiskanlegg, og over 30 til en rømming fra et matfiskanlegg. Denne typen saker må jo tydelig ha prioritet langt over det meste av grove straffesaker, og det skulle således ikke være noen grunn for Grønvik til å føle seg avkortet i sin mulighet til å virke i sin stilling.

Derimot er det svært problematisk at han, som skal ivareta en rettferdig rettergang, går ut og viser en tydelig politisk favorisering av enkelte synspunkter. Grønvik er satt til å forvalte lovens rammer, ikke å være en lovgiver. Her går han langt utenfor sitt mandat, og det er vanskelig å forstå at ikke det må få konsekvenser.

Når naturverninteresser og sportsfiskerinteresser blandes med utøvelsen av demokratiets øverste vern, er vi i ferd med å få et profetstyre som ikke trenger å henvise til noe velgermandat. I en tid der man jobber hektisk med å få til kunnskapsbaserte forvaltningsmodeller, er dette et slag midt i ansiktet. Det er på høy tid at de som påstår å handle uegennyttig i villaksens interesse, fremstår samlet gjennom en oversiktlig organisasjon, og ikke ramler ut av skapene hos instanser man trodde var politisk uhildede.   

Tekst: Øyvind Kråkås