Søk i arkivet

Aktuelt

Aktivitetsplan, vår og sommar 2011

Salmon Group legg opp til ein aktiv og innhaldsrik vår og sommar. Vi deltek på bransjetreff, held eigne samlingar og arrangerer reiser for aksjonærane. Her fylgjer den foreløpige aktivitetsplanen. Formelle møter og forhandlingar er ikkje tekne med, då datoane ikkje er sette.

3.-5. mai; Sjømatmesse i Brüssel

14. mai; Holmenkollstafetten

6.-7. juni; Generalforsamling, Oslo

18. juni; Laksens Dag, Florø             

16.-19. august: Aqua Nor, Trondheim

9.-19. september; Aksjonærtur til Canada