Søk i arkivet

Aktuelt

140.000 smolt?

Hyen Fisk AS har for sal: 140.000 smolt, omlag 90-100 gram. Salmobreed, med pd-vaksine/micro 6.  Levering i byrjinga av mai. Kontakt Rasmus Ommedal.