Søk i arkivet

Kystperle-kampanje på vestlandet

FHL køyrer i desse dagar kampanjen “Kystperlen” i aviser på vestlandet. Kampanjen tek sikte på å gje eit inntrykk til folk flest av den verdiskapinga oppdrettsnæringa står for på kysten og i distrikta. Kampanjen er finansiert gjennom lokale opdrettsselskap. For å lese meir om kanpanjen, klikk inn på www.oppdrettsinfo.no