Søk i arkivet

Aktuelt

SG på kurs i samfunnsansvar

Salmon Group er for tiden en av deltagerbedriftene på Innovasjon Norges kurs i samfunnsansvar. Kurset, som bærer tittelen ”Fra godt sagt til godt gjort”, retter seg i år særlig mot sjømatnæringene.

Kurset består av to samlinger, hvorav den første ble avhold i Molde 10. og 11. februar. I forkant av samlingene gjøres det en arbeidsinnsats i den enkelte bedrift, hvor man kartlegger påvirkningen bedriften har på ulike samfunnsområder, og hvilke muligheter man har til å optimalisere denne.

Salmon Group var allerede i forkant av kurset godt i gang med et slikt arbeid, og slik passer kurstilbudet godt inn i vårt engasjement. Kurset tilbyr foredrag og dialog med fagpersoner og bedrifter som har gjort en synlig innsats på dette feltet. Det gir også tilgang på en rekke verktøy for kartlegging, måling og rapportering av en samfunnsansvarlig virksomhet. Kurset avsluttes i Florø 10. og 11. mars.

Tekst: Øyvind Kråkås