Søk i arkivet

Tilbud om vekst – Søknadsfrist 31.januar 2018

Publisert 22. desember 2017

Nærings- og Fiskeridepartementet melder i dag at lakseoppdretterne nå kan søke om vekst etter at den nye trafikklysordningen ble innført i høst.

Oppdrettsnæringen får tilbud om å vokse, men er i hovedsak et tilbud som retter seg mot grønne produksjonsområder. Her tilbys det totalt seks prosent vekst, der etablerte aktører får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse.

– Jeg er glad for at vi nå kan tilby oppdrettsnæringen den første muligheten til å vokse etter at vi innførte det nye trafikklyssystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i pressemeldingen.

Fristen for å søke er 31. januar 2018.

Les hele pressemeldingen her: Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

 

Gleder seg til nye utfordringer – blir fortsatt i vårt nettverk

Publisert 21. desember 2017

Solveig Willis som har jobbet i Salmon Group i syv år, starter 1.januar 2018 som forretningsutvikler hos Pixelwerk. Vi takker Solveig for hennes store engasjement og innsats for nettverket og gratulerer samtidig Pixelverk som får en dyktig og kunnskapsrik kollega i sitt team.

 

Pressemelding fra Pixelwerk:

Solveig Willis går fra Salmon Group til Pixelwerk – Vil effektivisere havbruksnæringen

Når Florø-bedriften Pixelwerk går fra konsulentselskap til å bli et rent produktselskap, er Solveig Willis med på laget. Hun blir en viktig ressurs når de skal levere en skreddersydd, skybasert totalløsning til havbruksnæringen. De har tidligere utviklet et internkontroll-system for Salmon Group, og det er dette systemet de nå skal videreutvikle og gjøre tilgjengelig for hele næringen.

– Havbruksnæringen er en strengt regulert bransje med store krav til registrering, internkontroll og dokumentasjon. Nå har de digitalisering i fokus, og dette behovet vil vi møte med et skreddersydd verktøy til bransjen. Systemet vil effektivisere og endre måten havbruksnæringen jobber på, sier daglig leder i Pixelwerk, Nicolas Iannone.

Solveig Willis har 30 års erfaring fra oppdrett- og havbruksnæringen. Hun har de syv siste årene jobbet i Salmon Group, en nettverksorganisasjon for oppdrettsbedrifter, og går fra stillingen som kvalitetsleder til forretningsutvikler i Pixelwerk.

– Det er veldig spennende å få være med på dette. Jeg har jobbet i oppdrettsnæringen siden1986, og tar med meg erfaring fra hele næringskjeden til den nye jobben. På den måten kan jeg yte god support til både de som skal utvikle programmet og de som skal bruke det, sier Solveig Willis.

– Hun kjenner næringen fra innsiden, og vet hva som må til for å skape et brukervennlig verktøy. Det er viktig at det passer for både røkteren på merdkanten og ledelsen på kontoret, sier Nicolas Iannone.

Pixelwerk har også forsterket utviklerteamet sitt med unik kompetanse. Framover vil de konsentrere seg fullt om produktet for havbruksnæringen.

For spørsmål:
Nicolas Iannone: 408 31 874/ nicolas@pixelwerk.no
Pixelwerk hjemmeside.

Alger svarer på bærekraftsbehov

Publisert 4. desember 2017

 


Bærekraftig fôr og fornybar energi i produksjonsprosessen er svært viktige satsningsområder når havbruksnæringen tenker nytt for fremtiden. Vi trenger løsninger som både kan ivareta fiskevelferden og næringsbehov i sluttproduktet som skal ut på markedet, og som tar i bruk produksjonsløsninger med fornybar energi.

 

Gjennom prosjektet CO2Food er CO2Bio nå i gang med produksjon av algemasse og står for første gang foran fôringsforsøk på lakseyngel over nyttår. Salmon Group er en av eierne inn i CO2Bio, som har som formål å utvikle teknologi og prosesser for produksjon av marine alger med høyt innhold av omega-3. Som del av prosjektet ser man også på løsninger som kan gjenvinne og foredle slam fra oppdrett inn i algeproduksjonen.

Dette unike samarbeidet har sitt utspring i havbruksnæringens behov for omega-3 fettsyrer og det initiativ som ble tatt for å bruke fanget CO2 fra TCM. Fiskeolje er en begrenset resurs der det ikke er bærekraftig å øke produksjonen, og bruk av alger kan være en industriell løsning for å sikre økt tilgang.

Alger erstatter fiskeolje
Siden 2009 har tilgang på omega-3 vært sett på som største hinder for vekst i lakseproduksjonen og henger sammen med utflating av tilgang på fiskeolje. Det har vært nullvekst i i lakseproduksjonen i Norge siden 2012 og og dette har berget oss fra mangel på omega-3 i fôret.

Samarbeid mellom næring og forskningsmiljø
CO2Bio ble etablert høsten 2011 og er et innovasjonsnettverk bestående av aktører fra næringslivet og forskningsmiljøer. Nettverket er organisert som et selskap hvor Salmon Group, Grieg Seafood, Lerøy, Marine Harvest, EWOS, BTO og NHIL i dag er aksjonærer. CO2Bio samarbeider med Universitet i Bergen, Technology Centre Mongstad, NCE Seafood Innovation Cluster og AlgaePARC Wageningen.

Vi ser frem til å se hvordan teknologi og prosesser for produksjon av marine alger kan bidra til en bærekraftig utvikling på flere plan.


Les mer på CO2Bio sin hjemmeside.

Eierselskapene i CO2Bio

Stor stas! 7 fra SG-nettverket kandidater til årets navn 2017!

Publisert 1. desember 2017

7  av 26 nominerte til “Årets navn 2017” er fra Salmon Group-nettverket. Dette er stor stas og vi oppfordrer alle til å stemme på SG-aktører som faller ditt hjerte nærmest!

 

 • Eldar Arne Henden, Pure Farming
 • Knut Frode Eide, Eide Fjordbruk
 • Michael Niesar, Sulefisk
 • Vibecke Bondø, SalmoNor
 • Alf Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett
 • Ottar Vartdal, Aquafarms Vartdal
 • Gunnar Jarl Klo, Øyfisk

Les mer om kandidatene og stem her: Her er årets navn-kandidater 

Tilsammen er 26 personer og bedrifter nominert for prisen i 2017. Prisen deles ut på arrangementet Sjømatdagene på Hell i januar, og det er publikum som avgjør hvem som får tittelen “Årets navn” i sjømatnæringen, ved å stemme på lenken over. Prisen deles ut i regis av Fiskeribladet Fiskaren/IntraFish og kandidatene er nominert av leserne.

Leonardo DiCaprio fronter Salmon Group-laks

Publisert 1. desember 2017

Indre Kvarøy, 041115: En av oppdrettslokalitetene til Kvarøy Fiskeoppdrett.
Foto: Marius Fiskum, DN.no

Kvarøy Fiskeoppdrett sin økologiske laks frontes nå av Leonardo DiCaprio gjennom et nytt samarbeid som superstjernen har inngått med Love the Wild, et bærekraftig matkonsern som selger frossenprodukter fra oppdrettet sjømat.

 

Det at DiCaprio har inngått dette samarbeidet har fått mye oppmerksomhet verden over, og vi vil selvsagt løfte frem at et av våre selskap i Salmon Group-nettverket leverer laks til Love the Wild. Love the Wild samarbeider med Amazon-eide Whole Foods om å selge fiskemiddager i 400 butikker, skriver E24/Anchorage Daily News.

Les mer: 
Rana.no: Superstjernen skal selge superlaks fra Kvarøy
Kyst.no: Leonardo DiCaprio-selskap: Oppdrett er mer bærekraftig enn villfangst
Ilaks.no: Leonardo Di Caprio skal selge norsk laks sammen med Whole Foods
e24.no: DiCaprio skal selge norsk laks med Amazon
PeopleFood: Leonardo DiCaprio Is Investing in Frozen Food — Here’s Why
Anchorage Daily News: Leonardo DiCaprio backs company touting farmed fish as more sustainable than wild

Love the Wild hjemmeside
Kvarøy Fiskeoppdrett hjemmeside

 

Personvern og GDPR – hva betyr det for oss?

Publisert 29. november 2017

Med en havbruksnæring i full fart fremover med teknologiske nyvinninger og nye, digitale arbeidsmetoder, er det viktig å huske å ivareta informasjons- og datasikkerhet. Den nye personvernloven som trer i kraft mai 2018 representerer i bunn og grunn en forenkling, men det er visse forholdsregler alle bedrifter må ta. Hvordan påvirker GDPR oss?

 

GDPR står for «General Data Protection Regulation» og gjelder kort sagt behandling av persondata og inkluderer nesten enhver befatning med personopplysninger som registreres digitalt, både privat og i arbeidssituasjoner.

Digitalisering og overvåking
Omfattende digitalisering har ført til mange flere muligheter til å hente inn og sammenstille opplysninger om enkeltpersoner, også over landegrenser. Og nettopp denne følelsen av å kunne bli overvåket er en av grunnene til at det gjelder egne regler.

Er det for eksempel greit at arbeidsfolk bli overvåket, som følge av at man overvåker og sporer fisken i en transportetappe? Er det ok at personer i arbeidssituasjoner overvåkes som følge av sikkerhetshensyn på anleggene?

GDPR og omdømme er i slekt
Det nye regelverket representerer både trusler og muligheter og det er enkelte etiske problemstillinger som gjør dette til et komplekst og vanskelig tema. For å bryte ned kompleksiteten noe: De nye reglene innføres, det er ingen vei utenom.

GDPR handler i veldig stor grad om omdømme, for tar man ikke personvern på alvor, vil det kunne føre til negativ oppmerksomhet som raskt kan frata deg konkurransefortrinn hos samarbeidspartnere og kunder. Det handler om å oppføre seg ordentlig, og gjør man ikke det, får det negative konsekvenser som svekker eller i verste fall ødelegger et godt omdømme.

Personopplysninger den nye valutaen
Tirsdag forrige uke deltok Salmon Group på konferanse i regi av DN der tema var «Personvern som konkurransefortrinn – Dette må du gjøre før de nye personvernreglene trer i kraft i mai». Blant foredragsholderne var Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, samt representanter fra Atea Norge, BDO, Danske Bank, Ruter, Telia Norge og Digital Norway.

Konklusjonen var enstemmig: Personopplysninger er den nye valutaen og handler om behandling av opplysninger som forvaltning av verdier. At informasjon er lik verdier og makt, er ikke nytt, og fremover er det viktig at denne makten håndteres på riktig måte, og dette er et lederansvar.

Salmon Group har den nye personvernloven høyt oppe på agendaen fremover og vil bistå aksjonærene til å gjøre eventuelle grep ihht. GDPR.

God stemning på nettverkssamling for aksjonærene i Salmon Group

Publisert 21. november 2017

 
Aksjonærsamlingen 2017 på Akvariet bød på faglig påfyll, dyktige foredragsholdere og gode diskusjoner.

 

Høyt på agendaen stod dagsaktuelle temaer og problemstillinger relatert til nye krav til næringen, innsikt i nye forskrifter og hva dette betyr for oppdretterne, samt erfaringsutveksling og diskusjoner rundt drift, ny teknologi, utfordringer og muligheter fremover.

Programmet holdt høyt faglig innhold og det var dyktige formidlere av komplekse problemstillinger som tok seg god tid til innspill og spørsmål fra deltakerne. Dette var blant temaene i programmet:

 • Innfasing forskrift om teknisk standard
 • PD-forskriften
 • Produksjonsområdeforskriften
 • Nye krav til servicefartøy i havbruksnæringen
 • Krav til oppsamling av slam på landanlegg
 • Kunnskap- og erfaringsdeling rundt oppdrett av laks i RAS
 • Fiskevelferd og vannkvalitet i RAS, smolt og postsmolt
 • PD forskriften og produksjonssoner i praksis

På dag to fikk vi også en påminning om hvor viktig det er å jobbe strategisk med merkevare- og omdømmebygging, noe som henger nært sammen med Salmon Groups fokus på synlighet og åpenhet i næringen.

Takk til foredragsholderne fra Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Thommessen Advokater, Kystrederiene, Uni Research Miljø/CtrlAQUA, A/S Sævareid Fiskeanlegg, Bremnes Seashore og Node Create for ny innsikt og kunnskap! Og takk for oss, Akvariet!

 

Vi har gjennomført revisjoner av fôrfabrikkene våre

Publisert 9. november 2017

Salmon Group har høyt fokus på kvalitet og kontroll og vil fremover ha jevnlig revisjon av fôrfabrikker. Det er vår fagsjef Torgun Gjefsen som har hovedansvar for revisjonene, i samarbeid med Nils Inge Hitland som leder fôrforhandlingsutvalget. Denne gang har de besøkt Skretting, Biomar og Ewos.

Hovedinntrykket er at fabrikkene har gode systemer og det meste er på plass. Noen punkter for forbedring ble funnet, og dette jobber de med å forbedre.

På vår side oppfordrer vi selvsagt alle våre selskap til å være flinke til å registrere og dokumentere avvik til våre leverandører. Dette gjør at avvik kan følges opp med leverandørene og sikrer mulighet til forbedring.

Godt møte med lydhøre Stortingspolitikere

Publisert 8. november 2017

Det var et opplagt, lydhørt og engasjert knippe med Stortingspolitikere som stilte til møte med Salmon Group tirsdag 7. november.

 

PD-forskrift, trafikklys i praksis, sertifikatkrav for mindre fartøy og bærekraft
I møtet løftet vi blant annet problemstillinger knyttet til PD-forskriften, trafikklys i praksis, sertifikatkrav for mindre fartøy, samt etikk og bærekraft. Vi la et nasjonalt perspektiv på samtalen, og til stede var politikere med sentral posisjon i komiteene; næring, energi og miljø, kommunal og forvaltning, kontroll- og konstitusjon, helse- og omsorg, justis, energi og finans.

De representantene som møtte var: Ove Trellevik (H), Tom-Christer Nilsen (H) Peter Christian Frölich (H), Torill Eidsheim (H), Liv Kari Eskeland (H), Ruth Grung (Ap), Magne Rommetveit (Ap), Eigil Knutsen (Ap), Nils T. Bjørke (Sp).

Bærekraft, sømløs forvaltning og fleksibilitet ved innfasing av nye krav
Vi la vekt på at de lokale oppdretterne i mange sammenhenger har andre utfordringer enn de store børsnoterte. Alle er interesserte i å drive på best mulig måte både i forhold til bærekraft, dyrevelferd, sikkerhet og økonomi, men ved nye pålegg og krav vil de lokale selskapene ofte ha behov for større grad av tilpasninger og fleksibilitet enn de store som er satt opp med helt andre ressurser i utgangspunktet.

Dette møtte stor forståelse hos stortingspolitikerne, og behovet for kunnskapsbasert forvaltning ble også understreket. Vi vil følge opp på dette fremover og gå inn i jevn og god dialog. Et oppfølgingsmøte er planlagt på nyåret.

Vi har flyttet til Marineholmen!

Publisert 7. november 2017

Vi har flyttet fra Bontelabo og er nå på plass i våre nye kontorlokaler på Marineholmen. Vi holder til i bygningen som heter Merkantilen, i 2.etg. i D-blokken.

 

Vi tar gjerne imot besøk på vårt nye kontor, som har enkel tilkomst fra både nord og sør med bybanen. Kommer du med bil er det parkeringshus mellom oss og VilVite-senteret. Velkommen til oss!

Ny besøks- og postadresse er:
Marineholmen, Merkantilen • Thormøhlensgate 53 D • 5006 Bergen

Kontaktinfo finner du her.

PD møte hos Mattilsynet – stort behov for oppklaring

Publisert 27. oktober 2017

Det var godt fremmøte av sentrale næringsaktører da Mattilsynet inviterte til innspillmøte i forbindelse med bekjempelsesplanen for PD.  Flere av aksjonærene til Salmon Group var til stede, og fra administrasjonen stilte Torgun Gjefsen, Nils Aadland og Anne-Kristine Øen.

Prosess for å utvikle bekjempelsesplan
Det er et tydelig behov for oppklaring og veiledning rundt håndhevelsen av den nye PD-forskriften som trådte i kraft 29. august 2017. Mattilsynet refererte selv til fasen vi nå har bak oss som «kaosfasen». Nå ønsker de å ta prosessen videre til en innspills- og diskusjonsfase med næringen og andre aktører. Møtet som ble holdt i Bergen torsdag 26/10 var det første i en serie med sentrale og regionale møter med ulike parter. Salmon Group har sørget for at vi blir holdt løpende orientert og at vi blir invitert til alle møtene. Det vil også bli anledning til å sende inn skriftlige innspill til Mattilsynet frem til 1. desember.

Viktige poeng

• Den nye PD-forskriften innskjerper kravene til bruk av ventemerd ved slakting av PD-fisk. Mattilsynet har bedt NFD om utsettelse på iverksettelse av denne bestemmelsen for slakting i PD-sonen til det er gjennomført en       nærmere konsekvensutredning.
• Inntil videre skal «gammel» praksis med hensyn til å tillate utsetting i slaktemerd gjelde i PD-sonen.
• Bestemmelsen om vaksinering trer ikke i kraft før NFD bestemmer det.
• Det er bedt om en faglig vurdering fra forvaltningsstøtte-institusjoner som vil kunne danne grunnlag for videre beslutning om iverksettelse.
• Mattilsynet forventer at det vil bli en endring i prøvetakingsregimet ettersom det per i dag er usikkerhet rundt regimet

     

Både fra salen og fra mattilsynet selv ble det bemerket at vi trenger mer tid og utredning i denne saken. Vi må også sørge for at forvaltningspraksisen er lik fra region til region. Mattilsynet ville ikke anbefale pålegg om vaksinering før vi har mer kunnskap om hvor effektivt det er med vaksinering.

 

 

 

Sulefisk trenger driftsteknikker

Publisert 19. oktober 2017

Ledig stilling som driftsteknikkar

Sulefisk AS driv matfiskproduksjon i Solund. Selskapet har pr i dag 5 konsesjonar fordelt på 5 aktive lokalitetar. Her produserer vi årleg om lag 4 000 tonn laks pr. år, tilsvarande 20 000 000 måltider laks hos forbrukarane. I tillegg driv vi også forsknings- og utviklingsarbeid med lukke merdteknologi og tareproduksjon i samband med lakseoppdrett (multitrofisk akvakultur).

Ein stabil og fagleg dyktig arbeidsstokk, innovativ leiing, framsynte aksjonærar, effektive produksjonsutstyr, og gode teknologiske løysningar. Alt dette er faktorar som i samspel er med å gjere Sulefisk til ein stabil og solid arbeidsplass som produserer laks i verdsklasse .

Se full utlysning i lenke nedenfor:

Ledig stilling

Rykende ferske Seafood trainee’s på besøk til Salmon Group i dag

Publisert 15. september 2017

NCE Seafood Innovation Cluster hadde oppstart av kull 2 i sitt trainee-program onsdag denne uken og Salmon Group møtte de ferske studentene i dag for å fortelle om nettverket og vårt fokus på bærekraft, samfunnsansvar og omdømmebygging, både i nettverket så vel som i næringen.

 

Årets tranineeprogram har fått på plass 26 motiverte studenter som skal følge et ettårig program, som inkluderer arbeidserfaring i en sjømatbedrift og parallell deltakelse på 4 samlinger frem til og med våren 2018.

På første samling, som altså pågår nå, besøker studentene NCE Seafoods Innovations partnerbedrifter – SalmonBreed, Cargill, Marine Harvest, Grieg Seafood og Salmon Group – med formål om å gi et innblikk i hele verdikjeden innenefor genetikk, fôr, produksjon, salg og marketing. Til slutt på denne samlingens program står besøk på Blom Visningsanlegg og Norges Fiskerimuseum, samt klyngens forskningspartnere og Fiskeridirektoratet.

Salmon Group takker for et veldig hyggelig møte med morgendagens helter i fremtidens viktigste næring! Vi  ønsker både trainee’ene og NCE Seafood Innovation Cluster lykke til med et spennende program!

Morgendagens helter i havbruksnæringen. Fremtiden ser lys ut!

 

Salmon Group til Marineholmen

Publisert 8. september 2017

Salmon Group slutter seg til den marine klyngens pulserende miljø på Marineholmen og flytter dit i løpet av høsten.

 

Bærekraftig verdiskaping

Salmon Group er verdens største nettverk av lokale, familieeide oppdrettsselskaper som sørger for viktig verdiskaping til lokalmiljøene vi opererer i. Med base i Bergen, yter vi service for våre 45 aksjonærer, som til sammen besitter 114 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret langs norskekysten, og produksjon av ca. 45 millioner smolt.

Salmon Group har et tydelig mål om å være viktig bidragsyter til verdens økende behov for fisk og protein, og bidrar til forskning og jobber for økt kompetanse og kunnskapsdeling innenfor nettverket, så vel som i den marine klyngen.

 

Anne-Kristine Øen, Adm.Dir. Salmon Group

Salmon Group ser stor nytte av å fysisk flytte sammen med et miljø som har høyt fokus på forskning og utvikling av næringen i en retning som fokuserer på bærekraft og teknologisk innovasjon.  Dette står helt i stil med vår egen visjon om å utvikle Salmon Group-nettverket med en fremoverlent holdning til de utfordringer næringen står ovenfor, sier Adm. Dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øen.

 

Om Marineholmen Forskningspark

Marineholmen Forskningspark ble etablert i 1988, med en tanke om å føre næringsliv og forskning tettere sammen. De siste årene er en stadig stekere marin klynge etablert i området med en lang rekke nybygg. I dag jobber allerede 1000 menn og kvinner innen det marine feltet på Marineholmen.

Relaterte saker:
Nok et lakseselskap flytter til Marineholmen
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1342997/nok-et-lakseselskap-flytter-til-marineholmen 

Salmon Group flytter til Marineholmen
http://kyst.no/nyheter/salmon-group-flytter-til-marineholmen/

Samarbeid gir verdifulle ringvirkninger

Publisert 5. september 2017

Foto: Kyst.no/Breiarelva.no

Samarbeid mellom de ulike aktørene i næringen viser at målsettingen om en bærekraftig forvaltning av elvene også skaper verdifulle ringvirkninger for lokalsamfunn.

 

«Nok villaks til alle» er Stiftinga Norsk Villaksforvaltning sitt motto og samarbeidsprosjektet mellom villaks- og oppdrettsnæringen har gitt gode resultat i Beiarelva.

Samarbeid mellom myndigheter, grunneiere, kraftlag og havbruksnæringen har gitt resultater for forvaltningen av villaksen Beiarelva, og det trekkes frem at støtte fra Gifas og Nova Sea har bidratt enormt.

– Uten støtte fra havbruksnæringen hadde vi ikke hatt verktøyene til å løfte elva slik vi har gjort, sier grunneier Frigg-Ottar Os til kyst.no.

Les hele artikkelen her: Kyst.no // Spleiselag gir suksess i elevforvaltning

I Stifinga Norsk Villaksforvaltning er vi med fra havbruk, sammen med Marine Harvest, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Cermaq. Nils Inge Hitland fra Salmon Group sitter i styret som representant for disse selskapa.

Les mer om stiftelsen her: snvf.no

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon

Publisert 4. september 2017

En Salmon Group-initiert studie om årsak til ryggradsdeformasjon hos oppdrettslaks har gitt oss gode data som kan benyttes til videre studier og komme hele næringen til gode.

 

Sammenheng mellom PD-vaksine og ryggradsdeformasjon
Salmon Group erfarte høsten 2016 store utfordringer med nedklassing og reklamasjon på fisk som var satt i sjø høsten 2015. Konsulentselskapet INAQ ble hyret inn for å gjøre en undersøkelse der de gjennom bruk av feltdata ville se på sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og ryggradsdeformasjon.

Hovedresultatet fra prosjektet gir en klar indikasjon om sammenheng mellom bruk av Aquvac PD7 vaksinen og ryggradsdeformasjon. For å skaffe mer kunnskap har INAQ anbefalt at det settes opp en mer balansert studie der man har bedre kontroll på ulike faktorer som kan ha en sammenheng med ryggradsdeformasjon.

Stiller data til disposisjon
På bakgrunn av resultatene som foreligger, ønsker vi i Salmon Group å stille våre data til disposisjon inn i et videre prosjekt på denne problematikken. Vi må bygge vår nærings fremtid på kunnskap og faktabaserte studier og et videre studie vil komme hele næringen til gode.

Kontaktpunkt:
Salmon Group AS
Anne Kristine Øen, Adm. Dir.
anne@salmongroup.no
Tel.: 957 71 549

INAQ AS
Randi Nygaard Grøntvedt, Seniorrådgiver
randi.grontvedt@inaq.no
Tel.: 920 85 785

Relaterte saker:
Fant sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1339694/fant-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon

Ser klar indikasjon på sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon hos laks
http://ilaks.no/ser-klar-indikasjon-pa-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon-hos-laks/

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://kyst.no/nyheter/ny-kunnskap-om-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon/

MSD Animal Health: Fakta om vaksinebivirkninger hos laks
http://ilaks.no/msd-animal-health-fakta-om-vaksinebivirkninger-hos-laks/

Positive til skjerpet innsats mot smittespredning

Publisert 31. august 2017

Foto: salmonor.no

Myndighetene har ved ny nasjonal PD-forskrift skjerpet kampen mot PD gjennom en rekke nye, skjerpende betingelser og krav. Dette er helt i tråd med hva næringen har ønsket.

 

Som Fiskeriminister Per Sandberg uttalte i går, har den nåværende strategien ikke fungert, og nå vil destruksjon og forsert utslakting som virkemiddel kun brukes i tilfeller der det er ekstrem smittefare eller stor dødelighet. Han viser til at erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging er vel så effektivt.

– Vi er glade og lettet for at vi er hørt på at stamping-out er ute som strategi i Nord-Trøndelag,  sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Den gamle strategien har ikke fungert og har kostet oppdretterne og næringslivet i vårt område for mye. Vi har nå fått den forutsigbarheten vi har etterlyst, og man har med dette klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser på en akseptabel måte, sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Les hele pressemeldingen fra Fiskeridepartementet og last ned ny nasjonal forskrift her.

Salmon Group møtte Sjømatrådet i London

Publisert 30. august 2017

Det britiske forbruksmønsteret viser at sjømat, med laks og torsk i spissen, står for et betydelig og økende bidrag til britenes inntak av proteinholdig mat. Men usikkerhet rundt hva som skjer med eksport og handelsavtaler med Brexit, gir god grunn til å følge med på rammebetingelsene for norsk sjømatnæring i UK fremover.

 

«Soft Brexit»
Asmyhr snakket blant annet om muligheten for et Brexit-løsning som ikke innebærer fullstendig brudd, og heller ikke en reversering, en såkalt «soft Brexit»-løsning som kan sikre videre handelsavtaler for norsk laks.

Fiskens opprinnelse gir merverdi
Fremover vil Norges Sjømatråd fokusere på laksens opprinnelse i kampanjen «Seafood from Norway» for å fremme norsk laks som global merkevare.

Kampanjen vil rette særlig fokus på forbrukerorienterte aspekt som bidrar til økt forbruk gjennom økt bevissthet og kunnskap om laksens opprinnelse, renhet, bærekraftig produksjon og ikke minst norsk laks sitt gode omdømme.

Salmon Group takker for et spennende innlegg fra den rykende ferske fiskeriutsendingen og ser frem til videre samarbeid med Sjømatrådet!

Spennende møte med Norges Sjømatråds nye mann på plass i Storbritannia! Styret i Salmon Group fikk gode innspill å ta med seg i sitt videre arbeid. F.v.: Erik Osland ((styremedl.), Nils Aadland (Samfunnskontakt SG), Tom Jarle Bjørkly (styremedl.), Henrik Melingen (varmedl.), Jocelyn Sowden (Senior PR-leder, Norges Sjømatråd, London), Hans Frode Kielland Asmyhr (Fiskeriutsending Norge Sjømatråd, London), Veronica Sandnes (styremedl.), Anne-Kristin Øen (Adm.Dir., SG) og Liv Kari Eskeland (Styreleder).

Havbruk2030 – Økt sjømatproduksjon, redusert fotavtrykk

Publisert 18. august 2017

På AquaNor lanserte Sjømat Norge tirsdag sin rapport «Havbruk2030» som fremhever at sjømat skal stå for Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

 

Målet med Sjømat Norges rapport er å sette noen standarder og peke ut en retning på vegne av næringen. Rapporten slår fast at norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat, og at næringen skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse.

Last ned Sjømat Norges rapport Havbruk2030 her.

Veiviser i havbruksnæringen

I mai lanserte Norsk Industri det som blir kalt et «Veikart for havbruksnæringen» som er ment som en veiviser til redusert fotavtrykk og økt eksport fremover, og veikartet oppfordrer til en proaktiv tilnærming til de utfordringer næringen står ovenfor og at det gjøres grep som sikrer en sunn vekst i næringen.

Last ned Norsk Industris Veikart for havbruksnæringen her.

Da veikartet ble lansert, fulgte Salmon Group opp med å spørre alle sine aksjonærer hva som er viktigst for dem fremover. Innspillene fra gruppens oppdrettere danner utgangspunkt for vårt videre strategiske arbeid i Salmon Group. Både Norsk Industri og Sjømat Norge viser med disse visjonsdokumentene at FNs bærekraftsmål bør være på agendaen til alle aktører i næringen fremover. Det synes vi er positivt.

Relaterte saker:
Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen
http://salmongroup.no/aktuelt/2017/05/norsk-industri-med-veikart-for-havbruksnaeringen/

Veikart for havbruksnæringen presentert
http://salmongroup.no/aktuelt/2017/06/veikart-for-havbruksnaeringen-presentert-for-sg-styret/

Gratulerer til våre dyktige oppdrettere

Publisert 4. august 2017

Det lønner seg å være tett på og samtidig bruke alt av opparbeidet erfaring og kunnskap.

En rekke av selskapene i Salmon Group hevder seg i tet når det gjelder lønnsomhet. Salmon Group jobber hver dag for at vi skal kunne utnytte stordriftsfordelene vår felles volumer gir!

Les saken til ilaks her: Oppdretter i Boknafjorden banket alle på lønnsomhet

Aquacloud – Deler data for å knekke lusa

Publisert 25. juni 2017

Fra Salmon Group nettverket er det Salmonor som deltar i dette prosjektet, som kjøres i regi av NCE Seafood Innovation Cluster.


Aquacloud prosjektet går ut på å samle data fra alle laksemerdene til oppdretterne i en felles skyløsning, og bruke IBMs Watson-teknologi til å kverne ut lusevarsler og analysere seg frem til de beste strategiene for å bli kvitt dem. Fra næringen bidrar Salmonor, Lerøy, Marine Harvest, Grieg Seafood og Bremnes Seashore. Havforskningsinstituttet bidrar med forskningsdata.

Sammen med data fra lusetellinger vil prosjektet basere seg på værdata, mengden fisk i merdene, temperaturutvikling og strømforhold. Alt dette skal bidra til å gi en bedre forståelse av hvilken behandling som virker, og til å komme ut med advarsler før store luseepidemier slår til. Lus spres fort, og det kan ha stor effekt dersom vi kan øke presisjonen i prognoser og tiltak.

Aquacloud fikk god oppmerksomhet i pressen denne uken og her kan du lese noen av sakene:

Dagens Næringsliv

iLaks

Veikart for havbruksnæringen presentert

Publisert 14. juni 2017


Styret i Salmon Group skal være oppdatert på debatt og politikk som angår vår næring, og søker førstehånds informasjon. Denne uken fikk styret en presentasjon av «Veikart for havbruksnæringen» fra Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Vi har tidligere omtalt dette utspillet i vår sak Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen


Publikasjonen vakte debatt og vi ser i spenning frem til å også lese Sjømat Norge sitt dokument “Havbruk 2030” som vil bli lansert på Aqua Nor i Trondheim.

 

Høringssvar – forskrift mot PD

Publisert 4. juni 2017

Salmon Group leverte torsdag 1.juni sitt høringssvar til Mattilsynet angående ny forskrift om tiltak mot Pankreassykdom (PD)

Du kan lese høringssvaret her: Høringssvar_PD

Solid fagsjef på plass

Publisert 1. juni 2017

Torgun Gjefsen er ansatt som fagsjef hos Salmon Group. Gjefsen er veterinær og har i tillegg utdanning innen økonomi og juss. Hun kommer til Salmon Group fra stillingen som «Lead auditor» hos DNV GL.

Bred erfaringsbase
Torgun har erfaring fra fiskeoppdrett både i Norge og på Færøyene, og i løpet av karrieren har hun også vært innom mattilsynet, fiskeridirektoratet og Gjensidige forsikring. De siste årene har hun jobbet med revisjoner innen sjømat spesielt og næringsmidler generelt. – Jeg er godkjent for å revidere innen ISO standarder samt spesifikke standarder for oppdrettsnæringen som ASC Salmon og Global GAP. Fremover ønsker jeg å benytte kompetansen min innen fiskeoppdrett, og ønsker å kunne være med på å finne forslag til løsninger på noen av de spørsmålene som finnes i bransjen i dag, sier Torgun.

En dyktig og godt likt fagperson
Torgun er godt kjent blant mange av aksjonærene i Salmon Group etter å ha vært brukt både som kursholder og i forbindelse med revisjoner. – Torgun Gjefsen har jobbet med flere av oppdretterne i vårt nettverk, hun er en svært godt likt fagperson som har mye integritet. Hun oppfattes som streng, men rettferdig ute hos våre aksjonærer, sier Solveig Willis, som er kvalitetssjef hos Salmon Group.

Kinderegg og vel så det
– Da vi lyste ut stillingen som fagsjef ønsket vi oss svært mye fra en og samme person. Det er flott å se at denne personen faktisk finnes og at hun har ønsket å bli en del av vårt lag, sier Anne-Kristine Øen, administrerende direktør i Salmon Group. Vi ser frem til å ønske Torgun velkommen til oss fra første september.

Salmon Group får ellers Nils Aadland på plass som ny samfunnskontakt fra første juni. Maria S. Fløisand begynner i stillingen som kommunikasjonssjef første august.

Osland og Akvariet lager visningssenter

Publisert 24. mai 2017

Både Bergens Tidende og iLaks hadde onsdag 23. mai en spennende sak om Osland Havbruk som i samarbeid med Akvariet i Bergen søker om en visningskonsesjon for å formidle kunnskap om havbruk.

Direktøren på akvariet, Geir Olav Melingen, sier at akvariet lenge har tenkt på å etablere et visningssenter for havbruk, og da de skjønte at Osland jobbet med det samme begynte ballen å rulle.

–  Vi har søkt om visnings­konsesjon en gang tidligere, med avslag som resultat. Når vi nå har funnet det som for oss er den perfekte samarbeids­partner, nemlig Akvariet, som er eksperter på formidling av alt innen marint liv, har vi stor tro på at dette vil bli realisert, sier Erik Osland, daglig leder og eier av Osland Havbruk.

Les hele saken fra iLaks her: Samarbeid om nytt visningssenter

Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen

Publisert 24. mai 2017

På Hardangerfjordseminaret femte mai fortalte Stein Lier Hansen at Norsk Industri snart var klare med det de kaller et veikart for havbruksnæringen. Onsdag 23. mai ble veikartet lansert på litteraturhuset i Oslo.

Her kan du laste ned hele dokumentet: Veikart for norsk havbruksnæring

Etter Stein Lier Hansen sin presentasjon i Hardanger reagerte Sjømat Norge med et leserinnlegg i Intrafish der Geir Ove Ystmark ikke var imponert over kunnskapsnivået til Norsk Industri.

Det kan du lese her: Oppsiktsvekkende fra Norsk Industri

Her er iLaks sin sak om veikartet som ble presentert i dag: Vi må være føre var

Vi tar tempen på Norges 3. største oppdrettsgruppering

Publisert 18. mai 2017

Vi må styrke felleskapet, få frem de gode historiene, og bygge omdømmet vårt basert på kunnskap og fakta. Dette var noen av tilbakemeldingene fra Erlend Haugarvoll og Håkon Tombre da administrasjonen i Salmon Group besøkte fagre Hardanger 16. mai.

Anne-Kristine Øen har nettopp begynt i jobben som administrerende direktør i Salmon Group, og er i gang med en rundreise for å besøke aksjonærene. På møtene med Lingalaks og Tombre var også påtroppende samfunnskontakt Nils Aadland med.

– Hensikten med disse møtene er å bli kjent, og å få tilbakemeldinger på hvilke leveranser vi skal prioritere, sier Anne-Kristine Øen. Vi tar rett og slett en rask temperaturmåling på Norges tredje største oppdrettsgruppering. Ikke overraskende er stordriftsfordeler og særlig fôrinnkjøp rangert som svært viktig, det samme er de andre hovedområdene i strategidokumentet;
kommunikasjon og samfunn, nettverk og internkontroll.


Rolf og Erlend Haugarvoll med Nils Aadland


Tone og Håkon Tombre med Anne Øen    

Innovasjon og digitalisering 

Publisert 18. mai 2017

Salmon Group deltok denne uken på et interessant møte i regi av NCE Seafood Innovation Cluster. Tema var å se på muligheter for å etablere et innovativt partnerskap med DNV GL innen digitalisering. Dette står høyt på agendaen deres, og de møtte med CEO Remi Eriksen, Liv Solveig Olafsson som leder Technical Aqua Services, Ingunn Midttun Godal som er global sjef for «food and beverage», og Luca Crisciotti som er CEO for DNV Gl Business Assurance. 

Digitalisering for fremtiden
Sett opp mot FNs 17 bærekraftsmål har sjømatnæringen en sterk posisjon. Vi lager sunn og bærekraftig mat til en stadig økende verdensbefolkning.
DNV GL har gjennom en årrekke jobbet med bærekraftsmål og gjennom et partnerskap tenker vi at vi sammen kan utvikle et mer bærekraftig system for matproduksjon. Klarer vi for eksempel å redusere fiskedød og øke verdiskaping gjennom bruk av avanserte sensorer på anleggene og “big data” fra flere næringsområder? Denne typen spørsmål er det smart å tenke høyt omkring sammen på tvers av selskaper og segmenter. Her ligger det mange spennende muligheter som vi sammen med våre partnere i NCE Seafood Innovation cluster skal utforske nærmere.

Strandrydding bygger omdømme

Publisert 10. mai 2017

Vi har bak oss en nydelig helg på Vestlandet og langs hele kysten har store og små engasjert seg for å rydde plast og skrot på strendene. Flere av våre aksjonærer har blitt fremhevet for sin flotte innsats. Dette er strålende omdømmebygging i praksis

Firdaposten hadde en flott sak der Alex Vassbotten forteller at oppdretterne nå stiller sitt utstyr til disposisjon for å hente plastavfall i områder der det vanligvis er vanskelig å komme til. – Hele næringen går nå sammen for å hjelpe til, sa Alex Vassbotten til Firda.

Sammen med Marø Havbruk, Karstensen, Flokeneset og Svanøy stiller Steinvik med kraner og annet utstyr for å hente strandavfall i Askvoll, Flora og Bremanger.

Jonas Gahr Støre stilte på strandryddingen på Sørstrand i Florø, og fikk høre innlegg fra flere av våre aksjonærer.

I Bergens Tidende fikk Blom fiskeoppdrett fin omtale knyttet til at de reiste rundt med sin båt og samlet inn plast som de leverte til Miljødronningen. Et fint eksempel på samarbeid mellom miljøorganisasjon og næring. Det er mye vi kan få til dersom vi samarbeider konstruktivt heller enn å gå i skyttergravene.

Godt engasjement og høy stemning på Os

Publisert 5. mai 2017

Salmon Group sin generalforsamling gikk som vanlig av stabelen på vakre Solstrand fjordhotell i Os. En engasjert forsamling valgte blant annet nytt styre og hadde klare meldinger til statssekretær Roy Angelvik.

Sterke innlegg og gode samtaler
Tradisjonen tro gikk møtet over to dager, fra lunsj til lunsj. Programmet startet onsdag tredje mai med en kort gjennomgang av den nye strategien ved styreleder Erik Osland. Deretter presenterte ny administrerende direktør, Anne-Kristine Øen, hvordan administrasjonen skal jobbe for å lykkes med å levere opp mot strategi og handlingsplan.

Vibecke Bondø fra SalmoNor, som også er i styret til Salmon Group, holdt et engasjert innlegg om de PD utfordringene som de har i Midt-Norge nå. Dette innspillet var særlig aktuelt med tanke på at Salmon Group skal levere et høringsinnspill til den nye PD-forskriften allerede innen første juni i år.

Vi fikk også et kort innlegg fra Kolbein Aarnes i Marsh som er vår forsikringsmegler, og fra Björgólfur Hávardsson som representerer NCE Seafood Innovation Cluster. Björgólfur redegjorde generelt for de tjenestene klyngen kan tilby og snakket spesielt om nye muligheter som ligger i bruk av «big data» og prosjektet de nå så vidt er i gang med der de skal synliggjøre all den spennende FoU virksomheten som foregår på kryss og tvers blant Salmon Group sine aksjonærer. Her er det mye godt arbeid på gang, og mange gode historier å løfte frem.

Det er ingen tvil om at fôr-forhandlinger er det viktigste Salmon Group driver med for sine aksjonærer. Hovedforhandlingen starter 11. mai og Nils Inge Hitland, som leder forhandlingsutvalget, holdt en orientering om hvordan vi har gjort det i foregående år og om hva vi ser for oss fremover.

Under middagen om kvelden fikk vi høre om den vellykkede studieturen som Salmon Group nylig arrangerte til Tasmania og Australia. Alex Vassbotten holdt et muntert innlegg og rettet stor takk til Solveig Willis for enestående planlegging og organisering.

Nytt styre og klare meldinger til statssekretæren
Selve generalforsamlingen fant sted torsdag fjerde mai og forløp i henhold til faste formaliteter. Generalforsamlingen godkjente regnskap og årsmelding, og vedtok også nytt styre i henhold til valgkomiteens innstilling.

Det nye styret ledes av Liv Kari Eskeland (på bildet sammen med Anne-Kristine Øen), mens Erik Osland blir nesteleder. Med i styret er også Vibecke Bondø, Tom Jarle Bjørkly, Veronica Sandnes, Henrik Melingen (1. vara) og Håkon Tombre (2. vara). Første vara stiller på alle styremøtene.

Elin Tveit Sveen og Erlend Haugarvoll ble takket av fra styret med blomster og fine ord fra tidligere styreleder Erik Osland

 

Roy Angelvik er statssekretær for fiskeriministeren. Tittelen på hans innlegg var: Produksjonsområder og trafikklys-systemet. Hvordan forenkle forvaltningen av havbruksnæringen?


Innlegget til Roy Angelvik ble etterfulgt av spørsmål, innspill og engasjert debatt fra salen. Meningene omkring trafikklyssystemet som innføres fra første oktober 2017 er mange og sterke.