Søk i arkivet

Sulefisk trenger driftsteknikker

Publisert 19. oktober 2017

Ledig stilling som driftsteknikkar

Sulefisk AS driv matfiskproduksjon i Solund. Selskapet har pr i dag 5 konsesjonar fordelt på 5 aktive lokalitetar. Her produserer vi årleg om lag 4 000 tonn laks pr. år, tilsvarande 20 000 000 måltider laks hos forbrukarane. I tillegg driv vi også forsknings- og utviklingsarbeid med lukke merdteknologi og tareproduksjon i samband med lakseoppdrett (multitrofisk akvakultur).

Ein stabil og fagleg dyktig arbeidsstokk, innovativ leiing, framsynte aksjonærar, effektive produksjonsutstyr, og gode teknologiske løysningar. Alt dette er faktorar som i samspel er med å gjere Sulefisk til ein stabil og solid arbeidsplass som produserer laks i verdsklasse .

Se full utlysning i lenke nedenfor:

Ledig stilling

Rykende ferske Seafood trainee’s på besøk til Salmon Group i dag

Publisert 15. september 2017

NCE Seafood Innovation Cluster hadde oppstart av kull 2 i sitt trainee-program onsdag denne uken og Salmon Group møtte de ferske studentene i dag for å fortelle om nettverket og vårt fokus på bærekraft, samfunnsansvar og omdømmebygging, både i nettverket så vel som i næringen.

 

Årets tranineeprogram har fått på plass 26 motiverte studenter som skal følge et ettårig program, som inkluderer arbeidserfaring i en sjømatbedrift og parallell deltakelse på 4 samlinger frem til og med våren 2018.

På første samling, som altså pågår nå, besøker studentene NCE Seafoods Innovations partnerbedrifter – SalmonBreed, Cargill, Marine Harvest, Grieg Seafood og Salmon Group – med formål om å gi et innblikk i hele verdikjeden innenefor genetikk, fôr, produksjon, salg og marketing. Til slutt på denne samlingens program står besøk på Blom Visningsanlegg og Norges Fiskerimuseum, samt klyngens forskningspartnere og Fiskeridirektoratet.

Salmon Group takker for et veldig hyggelig møte med morgendagens helter i fremtidens viktigste næring! Vi  ønsker både trainee’ene og NCE Seafood Innovation Cluster lykke til med et spennende program!

Morgendagens helter i havbruksnæringen. Fremtiden ser lys ut!

 

Salmon Group til Marineholmen

Publisert 8. september 2017

Salmon Group slutter seg til den marine klyngens pulserende miljø på Marineholmen og flytter dit i løpet av høsten.

 

Bærekraftig verdiskaping

Salmon Group er verdens største nettverk av lokale, familieeide oppdrettsselskaper som sørger for viktig verdiskaping til lokalmiljøene vi opererer i. Med base i Bergen, yter vi service for våre 45 aksjonærer, som til sammen besitter 114 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret langs norskekysten, og produksjon av ca. 45 millioner smolt.

Salmon Group har et tydelig mål om å være viktig bidragsyter til verdens økende behov for fisk og protein, og bidrar til forskning og jobber for økt kompetanse og kunnskapsdeling innenfor nettverket, så vel som i den marine klyngen.

 

Anne-Kristine Øen, Adm.Dir. Salmon Group

Salmon Group ser stor nytte av å fysisk flytte sammen med et miljø som har høyt fokus på forskning og utvikling av næringen i en retning som fokuserer på bærekraft og teknologisk innovasjon.  Dette står helt i stil med vår egen visjon om å utvikle Salmon Group-nettverket med en fremoverlent holdning til de utfordringer næringen står ovenfor, sier Adm. Dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øen.

 

Om Marineholmen Forskningspark

Marineholmen Forskningspark ble etablert i 1988, med en tanke om å føre næringsliv og forskning tettere sammen. De siste årene er en stadig stekere marin klynge etablert i området med en lang rekke nybygg. I dag jobber allerede 1000 menn og kvinner innen det marine feltet på Marineholmen.

Relaterte saker:
Nok et lakseselskap flytter til Marineholmen
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1342997/nok-et-lakseselskap-flytter-til-marineholmen 

Salmon Group flytter til Marineholmen
http://kyst.no/nyheter/salmon-group-flytter-til-marineholmen/

Samarbeid gir verdifulle ringvirkninger

Publisert 5. september 2017

Foto: Kyst.no/Breiarelva.no

Samarbeid mellom de ulike aktørene i næringen viser at målsettingen om en bærekraftig forvaltning av elvene også skaper verdifulle ringvirkninger for lokalsamfunn.

 

«Nok villaks til alle» er Stiftinga Norsk Villaksforvaltning sitt motto og samarbeidsprosjektet mellom villaks- og oppdrettsnæringen har gitt gode resultat i Beiarelva.

Samarbeid mellom myndigheter, grunneiere, kraftlag og havbruksnæringen har gitt resultater for forvaltningen av villaksen Beiarelva, og det trekkes frem at støtte fra Gifas og Nova Sea har bidratt enormt.

– Uten støtte fra havbruksnæringen hadde vi ikke hatt verktøyene til å løfte elva slik vi har gjort, sier grunneier Frigg-Ottar Os til kyst.no.

Les hele artikkelen her: Kyst.no // Spleiselag gir suksess i elevforvaltning

I Stifinga Norsk Villaksforvaltning er vi med fra havbruk, sammen med Marine Harvest, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Cermaq. Nils Inge Hitland fra Salmon Group sitter i styret som representant for disse selskapa.

Les mer om stiftelsen her: snvf.no

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon

Publisert 4. september 2017

En Salmon Group-initiert studie om årsak til ryggradsdeformasjon hos oppdrettslaks har gitt oss gode data som kan benyttes til videre studier og komme hele næringen til gode.

 

Sammenheng mellom PD-vaksine og ryggradsdeformasjon
Salmon Group erfarte høsten 2016 store utfordringer med nedklassing og reklamasjon på fisk som var satt i sjø høsten 2015. Konsulentselskapet INAQ ble hyret inn for å gjøre en undersøkelse der de gjennom bruk av feltdata ville se på sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og ryggradsdeformasjon.

Hovedresultatet fra prosjektet gir en klar indikasjon om sammenheng mellom bruk av Aquvac PD7 vaksinen og ryggradsdeformasjon. For å skaffe mer kunnskap har INAQ anbefalt at det settes opp en mer balansert studie der man har bedre kontroll på ulike faktorer som kan ha en sammenheng med ryggradsdeformasjon.

Stiller data til disposisjon
På bakgrunn av resultatene som foreligger, ønsker vi i Salmon Group å stille våre data til disposisjon inn i et videre prosjekt på denne problematikken. Vi må bygge vår nærings fremtid på kunnskap og faktabaserte studier og et videre studie vil komme hele næringen til gode.

Kontaktpunkt:
Salmon Group AS
Anne Kristine Øen, Adm. Dir.
anne@salmongroup.no
Tel.: 957 71 549

INAQ AS
Randi Nygaard Grøntvedt, Seniorrådgiver
randi.grontvedt@inaq.no
Tel.: 920 85 785

Relaterte saker:
Fant sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1339694/fant-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon

Ser klar indikasjon på sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon hos laks
http://ilaks.no/ser-klar-indikasjon-pa-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon-hos-laks/

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://kyst.no/nyheter/ny-kunnskap-om-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon/

MSD Animal Health: Fakta om vaksinebivirkninger hos laks
http://ilaks.no/msd-animal-health-fakta-om-vaksinebivirkninger-hos-laks/

Positive til skjerpet innsats mot smittespredning

Publisert 31. august 2017

Foto: salmonor.no

Myndighetene har ved ny nasjonal PD-forskrift skjerpet kampen mot PD gjennom en rekke nye, skjerpende betingelser og krav. Dette er helt i tråd med hva næringen har ønsket.

 

Som Fiskeriminister Per Sandberg uttalte i går, har den nåværende strategien ikke fungert, og nå vil destruksjon og forsert utslakting som virkemiddel kun brukes i tilfeller der det er ekstrem smittefare eller stor dødelighet. Han viser til at erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging er vel så effektivt.

– Vi er glade og lettet for at vi er hørt på at stamping-out er ute som strategi i Nord-Trøndelag,  sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Den gamle strategien har ikke fungert og har kostet oppdretterne og næringslivet i vårt område for mye. Vi har nå fått den forutsigbarheten vi har etterlyst, og man har med dette klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser på en akseptabel måte, sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Les hele pressemeldingen fra Fiskeridepartementet og last ned ny nasjonal forskrift her.

Salmon Group møtte Sjømatrådet i London

Publisert 30. august 2017

Det britiske forbruksmønsteret viser at sjømat, med laks og torsk i spissen, står for et betydelig og økende bidrag til britenes inntak av proteinholdig mat. Men usikkerhet rundt hva som skjer med eksport og handelsavtaler med Brexit, gir god grunn til å følge med på rammebetingelsene for norsk sjømatnæring i UK fremover.

 

«Soft Brexit»
Asmyhr snakket blant annet om muligheten for et Brexit-løsning som ikke innebærer fullstendig brudd, og heller ikke en reversering, en såkalt «soft Brexit»-løsning som kan sikre videre handelsavtaler for norsk laks.

Fiskens opprinnelse gir merverdi
Fremover vil Norges Sjømatråd fokusere på laksens opprinnelse i kampanjen «Seafood from Norway» for å fremme norsk laks som global merkevare.

Kampanjen vil rette særlig fokus på forbrukerorienterte aspekt som bidrar til økt forbruk gjennom økt bevissthet og kunnskap om laksens opprinnelse, renhet, bærekraftig produksjon og ikke minst norsk laks sitt gode omdømme.

Salmon Group takker for et spennende innlegg fra den rykende ferske fiskeriutsendingen og ser frem til videre samarbeid med Sjømatrådet!

Spennende møte med Norges Sjømatråds nye mann på plass i Storbritannia! Styret i Salmon Group fikk gode innspill å ta med seg i sitt videre arbeid. F.v.: Erik Osland ((styremedl.), Nils Aadland (Samfunnskontakt SG), Tom Jarle Bjørkly (styremedl.), Henrik Melingen (varmedl.), Jocelyn Sowden (Senior PR-leder, Norges Sjømatråd, London), Hans Frode Kielland Asmyhr (Fiskeriutsending Norge Sjømatråd, London), Veronica Sandnes (styremedl.), Anne-Kristin Øen (Adm.Dir., SG) og Liv Kari Eskeland (Styreleder).

Havbruk2030 – Økt sjømatproduksjon, redusert fotavtrykk

Publisert 18. august 2017

På AquaNor lanserte Sjømat Norge tirsdag sin rapport «Havbruk2030» som fremhever at sjømat skal stå for Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

 

Målet med Sjømat Norges rapport er å sette noen standarder og peke ut en retning på vegne av næringen. Rapporten slår fast at norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat, og at næringen skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse.

Last ned Sjømat Norges rapport Havbruk2030 her.

Veiviser i havbruksnæringen

I mai lanserte Norsk Industri det som blir kalt et «Veikart for havbruksnæringen» som er ment som en veiviser til redusert fotavtrykk og økt eksport fremover, og veikartet oppfordrer til en proaktiv tilnærming til de utfordringer næringen står ovenfor og at det gjøres grep som sikrer en sunn vekst i næringen.

Last ned Norsk Industris Veikart for havbruksnæringen her.

Da veikartet ble lansert, fulgte Salmon Group opp med å spørre alle sine aksjonærer hva som er viktigst for dem fremover. Innspillene fra gruppens oppdrettere danner utgangspunkt for vårt videre strategiske arbeid i Salmon Group. Både Norsk Industri og Sjømat Norge viser med disse visjonsdokumentene at FNs bærekraftsmål bør være på agendaen til alle aktører i næringen fremover. Det synes vi er positivt.

Relaterte saker:
Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen
http://salmongroup.no/aktuelt/2017/05/norsk-industri-med-veikart-for-havbruksnaeringen/

Veikart for havbruksnæringen presentert
http://salmongroup.no/aktuelt/2017/06/veikart-for-havbruksnaeringen-presentert-for-sg-styret/

Gratulerer til våre dyktige oppdrettere

Publisert 4. august 2017

Det lønner seg å være tett på og samtidig bruke alt av opparbeidet erfaring og kunnskap.

En rekke av selskapene i Salmon Group hevder seg i tet når det gjelder lønnsomhet. Salmon Group jobber hver dag for at vi skal kunne utnytte stordriftsfordelene vår felles volumer gir!

Les saken til ilaks her: Oppdretter i Boknafjorden banket alle på lønnsomhet

Aquacloud – Deler data for å knekke lusa

Publisert 25. juni 2017

Fra Salmon Group nettverket er det Salmonor som deltar i dette prosjektet, som kjøres i regi av NCE Seafood Innovation Cluster.


Aquacloud prosjektet går ut på å samle data fra alle laksemerdene til oppdretterne i en felles skyløsning, og bruke IBMs Watson-teknologi til å kverne ut lusevarsler og analysere seg frem til de beste strategiene for å bli kvitt dem. Fra næringen bidrar Salmonor, Lerøy, Marine Harvest, Grieg Seafood og Bremnes Seashore. Havforskningsinstituttet bidrar med forskningsdata.

Sammen med data fra lusetellinger vil prosjektet basere seg på værdata, mengden fisk i merdene, temperaturutvikling og strømforhold. Alt dette skal bidra til å gi en bedre forståelse av hvilken behandling som virker, og til å komme ut med advarsler før store luseepidemier slår til. Lus spres fort, og det kan ha stor effekt dersom vi kan øke presisjonen i prognoser og tiltak.

Aquacloud fikk god oppmerksomhet i pressen denne uken og her kan du lese noen av sakene:

Dagens Næringsliv

iLaks

Veikart for havbruksnæringen presentert

Publisert 14. juni 2017


Styret i Salmon Group skal være oppdatert på debatt og politikk som angår vår næring, og søker førstehånds informasjon. Denne uken fikk styret en presentasjon av «Veikart for havbruksnæringen» fra Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Vi har tidligere omtalt dette utspillet i vår sak Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen


Publikasjonen vakte debatt og vi ser i spenning frem til å også lese Sjømat Norge sitt dokument “Havbruk 2030” som vil bli lansert på Aqua Nor i Trondheim.

 

Høringssvar – forskrift mot PD

Publisert 4. juni 2017

Salmon Group leverte torsdag 1.juni sitt høringssvar til Mattilsynet angående ny forskrift om tiltak mot Pankreassykdom (PD)

Du kan lese høringssvaret her: Høringssvar_PD

Solid fagsjef på plass

Publisert 1. juni 2017

Torgun Gjefsen er ansatt som fagsjef hos Salmon Group. Gjefsen er veterinær og har i tillegg utdanning innen økonomi og juss. Hun kommer til Salmon Group fra stillingen som «Lead auditor» hos DNV GL.

Bred erfaringsbase
Torgun har erfaring fra fiskeoppdrett både i Norge og på Færøyene, og i løpet av karrieren har hun også vært innom mattilsynet, fiskeridirektoratet og Gjensidige forsikring. De siste årene har hun jobbet med revisjoner innen sjømat spesielt og næringsmidler generelt. – Jeg er godkjent for å revidere innen ISO standarder samt spesifikke standarder for oppdrettsnæringen som ASC Salmon og Global GAP. Fremover ønsker jeg å benytte kompetansen min innen fiskeoppdrett, og ønsker å kunne være med på å finne forslag til løsninger på noen av de spørsmålene som finnes i bransjen i dag, sier Torgun.

En dyktig og godt likt fagperson
Torgun er godt kjent blant mange av aksjonærene i Salmon Group etter å ha vært brukt både som kursholder og i forbindelse med revisjoner. – Torgun Gjefsen har jobbet med flere av oppdretterne i vårt nettverk, hun er en svært godt likt fagperson som har mye integritet. Hun oppfattes som streng, men rettferdig ute hos våre aksjonærer, sier Solveig Willis, som er kvalitetssjef hos Salmon Group.

Kinderegg og vel så det
– Da vi lyste ut stillingen som fagsjef ønsket vi oss svært mye fra en og samme person. Det er flott å se at denne personen faktisk finnes og at hun har ønsket å bli en del av vårt lag, sier Anne-Kristine Øen, administrerende direktør i Salmon Group. Vi ser frem til å ønske Torgun velkommen til oss fra første september.

Salmon Group får ellers Nils Aadland på plass som ny samfunnskontakt fra første juni. Maria S. Fløisand begynner i stillingen som kommunikasjonssjef første august.

Osland og Akvariet lager visningssenter

Publisert 24. mai 2017

Både Bergens Tidende og iLaks hadde onsdag 23. mai en spennende sak om Osland Havbruk som i samarbeid med Akvariet i Bergen søker om en visningskonsesjon for å formidle kunnskap om havbruk.

Direktøren på akvariet, Geir Olav Melingen, sier at akvariet lenge har tenkt på å etablere et visningssenter for havbruk, og da de skjønte at Osland jobbet med det samme begynte ballen å rulle.

–  Vi har søkt om visnings­konsesjon en gang tidligere, med avslag som resultat. Når vi nå har funnet det som for oss er den perfekte samarbeids­partner, nemlig Akvariet, som er eksperter på formidling av alt innen marint liv, har vi stor tro på at dette vil bli realisert, sier Erik Osland, daglig leder og eier av Osland Havbruk.

Les hele saken fra iLaks her: Samarbeid om nytt visningssenter

Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen

Publisert 24. mai 2017

På Hardangerfjordseminaret femte mai fortalte Stein Lier Hansen at Norsk Industri snart var klare med det de kaller et veikart for havbruksnæringen. Onsdag 23. mai ble veikartet lansert på litteraturhuset i Oslo.

Her kan du laste ned hele dokumentet: Veikart for norsk havbruksnæring

Etter Stein Lier Hansen sin presentasjon i Hardanger reagerte Sjømat Norge med et leserinnlegg i Intrafish der Geir Ove Ystmark ikke var imponert over kunnskapsnivået til Norsk Industri.

Det kan du lese her: Oppsiktsvekkende fra Norsk Industri

Her er iLaks sin sak om veikartet som ble presentert i dag: Vi må være føre var

Vi tar tempen på Norges 3. største oppdrettsgruppering

Publisert 18. mai 2017

Vi må styrke felleskapet, få frem de gode historiene, og bygge omdømmet vårt basert på kunnskap og fakta. Dette var noen av tilbakemeldingene fra Erlend Haugarvoll og Håkon Tombre da administrasjonen i Salmon Group besøkte fagre Hardanger 16. mai.

Anne-Kristine Øen har nettopp begynt i jobben som administrerende direktør i Salmon Group, og er i gang med en rundreise for å besøke aksjonærene. På møtene med Lingalaks og Tombre var også påtroppende samfunnskontakt Nils Aadland med.

– Hensikten med disse møtene er å bli kjent, og å få tilbakemeldinger på hvilke leveranser vi skal prioritere, sier Anne-Kristine Øen. Vi tar rett og slett en rask temperaturmåling på Norges tredje største oppdrettsgruppering. Ikke overraskende er stordriftsfordeler og særlig fôrinnkjøp rangert som svært viktig, det samme er de andre hovedområdene i strategidokumentet;
kommunikasjon og samfunn, nettverk og internkontroll.


Rolf og Erlend Haugarvoll med Nils Aadland


Tone og Håkon Tombre med Anne Øen    

Innovasjon og digitalisering 

Publisert 18. mai 2017

Salmon Group deltok denne uken på et interessant møte i regi av NCE Seafood Innovation Cluster. Tema var å se på muligheter for å etablere et innovativt partnerskap med DNV GL innen digitalisering. Dette står høyt på agendaen deres, og de møtte med CEO Remi Eriksen, Liv Solveig Olafsson som leder Technical Aqua Services, Ingunn Midttun Godal som er global sjef for «food and beverage», og Luca Crisciotti som er CEO for DNV Gl Business Assurance. 

Digitalisering for fremtiden
Sett opp mot FNs 17 bærekraftsmål har sjømatnæringen en sterk posisjon. Vi lager sunn og bærekraftig mat til en stadig økende verdensbefolkning.
DNV GL har gjennom en årrekke jobbet med bærekraftsmål og gjennom et partnerskap tenker vi at vi sammen kan utvikle et mer bærekraftig system for matproduksjon. Klarer vi for eksempel å redusere fiskedød og øke verdiskaping gjennom bruk av avanserte sensorer på anleggene og “big data” fra flere næringsområder? Denne typen spørsmål er det smart å tenke høyt omkring sammen på tvers av selskaper og segmenter. Her ligger det mange spennende muligheter som vi sammen med våre partnere i NCE Seafood Innovation cluster skal utforske nærmere.

Strandrydding bygger omdømme

Publisert 10. mai 2017

Vi har bak oss en nydelig helg på Vestlandet og langs hele kysten har store og små engasjert seg for å rydde plast og skrot på strendene. Flere av våre aksjonærer har blitt fremhevet for sin flotte innsats. Dette er strålende omdømmebygging i praksis

Firdaposten hadde en flott sak der Alex Vassbotten forteller at oppdretterne nå stiller sitt utstyr til disposisjon for å hente plastavfall i områder der det vanligvis er vanskelig å komme til. – Hele næringen går nå sammen for å hjelpe til, sa Alex Vassbotten til Firda.

Sammen med Marø Havbruk, Karstensen, Flokeneset og Svanøy stiller Steinvik med kraner og annet utstyr for å hente strandavfall i Askvoll, Flora og Bremanger.

Jonas Gahr Støre stilte på strandryddingen på Sørstrand i Florø, og fikk høre innlegg fra flere av våre aksjonærer.

I Bergens Tidende fikk Blom fiskeoppdrett fin omtale knyttet til at de reiste rundt med sin båt og samlet inn plast som de leverte til Miljødronningen. Et fint eksempel på samarbeid mellom miljøorganisasjon og næring. Det er mye vi kan få til dersom vi samarbeider konstruktivt heller enn å gå i skyttergravene.

Godt engasjement og høy stemning på Os

Publisert 5. mai 2017

Salmon Group sin generalforsamling gikk som vanlig av stabelen på vakre Solstrand fjordhotell i Os. En engasjert forsamling valgte blant annet nytt styre og hadde klare meldinger til statssekretær Roy Angelvik.

Sterke innlegg og gode samtaler
Tradisjonen tro gikk møtet over to dager, fra lunsj til lunsj. Programmet startet onsdag tredje mai med en kort gjennomgang av den nye strategien ved styreleder Erik Osland. Deretter presenterte ny administrerende direktør, Anne-Kristine Øen, hvordan administrasjonen skal jobbe for å lykkes med å levere opp mot strategi og handlingsplan.

Vibecke Bondø fra SalmoNor, som også er i styret til Salmon Group, holdt et engasjert innlegg om de PD utfordringene som de har i Midt-Norge nå. Dette innspillet var særlig aktuelt med tanke på at Salmon Group skal levere et høringsinnspill til den nye PD-forskriften allerede innen første juni i år.

Vi fikk også et kort innlegg fra Kolbein Aarnes i Marsh som er vår forsikringsmegler, og fra Björgólfur Hávardsson som representerer NCE Seafood Innovation Cluster. Björgólfur redegjorde generelt for de tjenestene klyngen kan tilby og snakket spesielt om nye muligheter som ligger i bruk av «big data» og prosjektet de nå så vidt er i gang med der de skal synliggjøre all den spennende FoU virksomheten som foregår på kryss og tvers blant Salmon Group sine aksjonærer. Her er det mye godt arbeid på gang, og mange gode historier å løfte frem.

Det er ingen tvil om at fôr-forhandlinger er det viktigste Salmon Group driver med for sine aksjonærer. Hovedforhandlingen starter 11. mai og Nils Inge Hitland, som leder forhandlingsutvalget, holdt en orientering om hvordan vi har gjort det i foregående år og om hva vi ser for oss fremover.

Under middagen om kvelden fikk vi høre om den vellykkede studieturen som Salmon Group nylig arrangerte til Tasmania og Australia. Alex Vassbotten holdt et muntert innlegg og rettet stor takk til Solveig Willis for enestående planlegging og organisering.

Nytt styre og klare meldinger til statssekretæren
Selve generalforsamlingen fant sted torsdag fjerde mai og forløp i henhold til faste formaliteter. Generalforsamlingen godkjente regnskap og årsmelding, og vedtok også nytt styre i henhold til valgkomiteens innstilling.

Det nye styret ledes av Liv Kari Eskeland (på bildet sammen med Anne-Kristine Øen), mens Erik Osland blir nesteleder. Med i styret er også Vibecke Bondø, Tom Jarle Bjørkly, Veronica Sandnes, Henrik Melingen (1. vara) og Håkon Tombre (2. vara). Første vara stiller på alle styremøtene.

Elin Tveit Sveen og Erlend Haugarvoll ble takket av fra styret med blomster og fine ord fra tidligere styreleder Erik Osland

 

Roy Angelvik er statssekretær for fiskeriministeren. Tittelen på hans innlegg var: Produksjonsområder og trafikklys-systemet. Hvordan forenkle forvaltningen av havbruksnæringen?


Innlegget til Roy Angelvik ble etterfulgt av spørsmål, innspill og engasjert debatt fra salen. Meningene omkring trafikklyssystemet som innføres fra første oktober 2017 er mange og sterke.

 

Vår nye kommunikasjonssjef er i boks

Publisert 2. mai 2017

Maria Schütz Fløisand har jobbet i Grieg Gruppen de siste ni årene. Der har hun blant annet har hatt kommunikasjonsoppgaver for Grieg Seafood.

Fløisand har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen og har erfaring med alt fra journalistisk arbeid, profileringsprosesser og mediehåndtering til gjennomføring av selskapsinterne arrangementer.

– Man får allsidig erfaring når man jobber i en stor gruppe, og på mange måter ligner det på arbeidet som skal gjøres for Salmon Group. Hver aksjonær har sine behov, og samtidig må man klare å finne fellesnevneren i gruppen og kommunisere tydelig det som representerer alle for å bidra til å styrke og løfte gruppen, sier Maria Schütz Fløisand. – Jeg gleder meg veldig til å være med på å gjøre Salmon Group sine oppdrettere sterke og synlige, legger hun til.

– Vi er utrolig glade for å ha fått Maria med på laget. Hun har bred kommunikasjonserfaring og er en fremoverlent, grundig og dyktig person. Vår næring står overfor en rekke spennende og krevende utfordringer som vi skal hjelpe våre aksjonærer med å takle på best mulig måte.  Da er det viktig at vi formidler budskapene våre på en klok og korrekt måte. Her er Fløisand et sterkt kort, sier Anne-Kristine Øen, administrerende direktør i Salmon Group.

Rustes for fremtidens utfordringer
I løpet av det siste halvåret har det vært flere endringer i administrasjonen til Salmon Group. En ny strategi er vedtatt, og det nye laget er nå i ferd med å rigges for å best mulig dekke behovene som er vektlagt der.
– Nils Inge Hitland og Solveig Willis blir med oss videre, og den solide kunnskapen og erfaringen de representerer vil bli komplettert med annen type kompetanse. Dette oppsettet vil gi oss det vi trenger for å yte utmerket service til våre aksjonærer, sier Anne-Kristine Øen.
– Ryggraden i arbeidet blir fremdeles felles innkjøp for å oppnå stordrifts- fordeler. I tillegg skal vi løfte oss for å bli en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Alt for å leve opp til visjonen om å gjøre våre oppdrettere sterke og synlige, og å ruste til vekst og utvikling gjennom effektiv samhandling, legger hun til.

Maria Fløisand tiltrer i stillingen som kommunikasjonssjef første august. Allerede første juni tiltrer Nils Aadland som samfunnskontakt. Salmon Group er i disse dager også i ferd med å ansette en ny fagsjef med fokus på biologi.

Endre Rundhovde har gått bort

Publisert 31. mars 2017

Det er med stor respekt og takksemd vi minnast oppdrettspionèren Endre Rundhovde, som gjekk bort 28. mars, 92 år gamal. Les mer…

Forsvarslaus

Publisert 22. mars 2017

«Der finst eit mål, men der finst ingen veg dit», forklarte ein litteraturprofessor meg ein gong, om Franz Kafka sin roman «Slottet». Den kjensla har Øyvind Blom og verksemda hans verkeleg fått føle på i lokalitetsstriden i Nordhordland. Les mer…

Kjende fjes i nytt nettmagasin

Publisert 16. mars 2017

Gro Tveit SveenI nettmagasinet #utanfilter publisert av organisasjonen “Framtidsfylket” i Sogn og Fjordane, kan du lese om Gro Tveit Sveen, Ola Braanaas og Jan Brekke. Les mer…

Salmon Group har tilsett samfunnskontakt

Publisert 10. mars 2017

Nils Aadland

Salmon Group har tilsett Nils Aadland som vår samfunnskontakt, ei nyoppretta stilling som vil styrke arbeidet vårt politisk og samfunnsmessig.  Les mer…

Vikarierande argument i PD-kampen

Publisert 10. februar 2017

At Nord-Trøndelag har eit veksande PD-problem, kan sjølvsagt relaterast til at ein trappa ned PD-kampen sør for dei. Selskap som i dag lovprisar «stamping out», øvde eit hardt press i 2012 for sjølv å sleppe å slakte ut. Dei vann fram. Les mer…

Salmon Group har tilsett ny administrerande direktør

Publisert 6. februar 2017

Anne-Kristine ØenSalmon Group er svært nøgde med å kunne presentere Anne-Kristine Øen som vår nye administrerande direktør. Ho vil tiltre stillinga 1. mai. Les mer…

Sulefisk rapporterer for den grøne konsesjonen

Publisert 31. januar 2017

Ecomerden5Sulefisk var ein av aktørane som fekk tildelt grøn konsesjon i gruppe C, dei sokalla mørkegrøne konsesjonane. No kan du lese rapport for erfaringane so langt. Les mer…

På tide å skifte grep

Publisert 27. januar 2017

Oppdrett i sjø, ChileKonsekvensane av PD-sjukdom i Nord-Trøndelag tilseier at det er på tide å tenkje nytt i strategiane mot sjukdomen. Alternativet kan bli skjebnesvangert for lokal bearbeiding, servicenæring og produksjon. Les mer…

Får drive i to produksjonsområder

Publisert 17. januar 2017

Per SandbergDet nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

Les mer…

Kommentar: Opent for utvikling?

Publisert 17. januar 2017

Fusion Studio TIFF FileUtviklingskonsesjonane vart mottekne som ei god og etterlengta ordning. Men om vindauget blir  for smalt for kva som er gode prosjekt, endar det berre opp som ei forfordeling av konsept og produksjon. Les mer…