Søk i arkivet

Aktuelt

Svanøy Havbruk AS

Svanøy Havbruk driver sin oppdrettsvirksomhet på og rundt Svanøy i Flora kommune. Fiskeoppdrett ble startet på Svanøy allerede i 1973 i regi av Svanøy Stiftelse. Oppdrett ble skilt ut fra Stiftelsens øvrige aktiviteter rundt 1990 , og aksjeselskapet Svanøy Havbruk ble etablert.

Fiskeoppdrett på Svanøy har en lang og interessant historie. Forskningsstasjon for laksefisk på Sunndalsøra(i dag Nofima) benyttet Svanøy som teststasjon for sine avlsgrupper på både laks og ørret i hele 11 år fra 1976, og Havforskningsinstituttet hadde alle sine avlsgrupper og stamfisk av laks på Svanøy i årene 1974 til 1979.

I regi av Svanøy Stiftelse ble det også i noen år ytt konsulentbistand og hjelp til etablering av oppdrett i andre land. I årene før 1990 investerte Stiftelsen mye i å utvikle teknologi og utstyr til oppdrettsnæringen. Blant annet ble bruk av ultralyd til kjønnsbestemmelse av stamfisk utviklet på Svanøy.

Allerede fra 1983 etablerte Svanøy seg som en leverandør av lakserogn og var i mange år en av de største leverandørene. Svanøy oppnådde dessuten helsestatus til å kunne eksportere rogn. Dette var økonomisk viktig for selskapet.

Svanøy Havbruk ble i 1996 kjøpt av Domstein-konsernet og ble videre en del av Fjord Seafood i 2000 da Domstein solgte oppdrettsvirksomheten. I 2005 ble imidlertid selskapet overtatt av lokale eiere, og drives i dag av Ove Inge Vågen og Ola Sveen. Svanøy Havbruk er innehavere av 2 stamfiskkonsesjoner i samdrift med 1 matfiskkonsesjon. Alt dreier seg i dag om ørret, og settefisken produseres i selskapet sitt settefiskanlegg i Marøysundet.

Kontakt:

Svanøy Havbruk AS

6914 Svanøybukt

Tlf. 57 74 87 47

vaagen@svanoyhavbruk.no