Søk i arkivet

Aktuelt

Blom Fiskeopprett AS

Blom Fiskeoppdrett AS er ei familieverksemd som no vert driven av andre og tredje generasjon.

Blom Fiskeoppdrett AS vart stifta i 1971 av oppdrettsveteranen Andreas Blom; ein av pionerane i Noreg innan oppdrett av laks og aure. Selskapet er i dag eigd av sønene Kjell, Jakob og Martin Blom saman med svigersonen Kornelius Flåten. Selskapet er i 2009 leia av Øyvind Blom – frå tredje generasjon.

Selskapet er lokalisert i Blomvåg i Øygarden kommune, 45 minutts køyretur frå Bergen sentrum. Her ute blant holmar og skjær har verksemda halde hus sidan 1971.

Etter oppkjøpet av Marøy Salmon AS i 2010 produserer selskapet 8-9000 tonn laks og aure på 7 ordinære oppdrettskonsesjonar samt 1 visningskonsesjon. Desse vert drifta på 9 ulike lokalitetar: i Øygarden, Meland, Radøy, Austrheim og Lindås kommunar i Hordaland. Fisken vert hovedsakleg slakta og prossesert ved Sotra Fiskeindustri AS.

Blom Fiskeoppdrett AS har eit eige visningsanlegg for laks og aure i Øygarden. Dette vert drifta i samarbeid med Kystmuseet i Øygarden.

Heimesida til visningsanlegget i Øygarden: www.salmoncenter.no

Kontaktinformasjon:                                                                                                                         
BlomFiskeoppdrett AS
Ulvøyvegen 130
5337 Rong

post@blomsea.no

www.blomsea.no

Tlf: 56385060
Fax: 56385070

Dagleg leiar
Øyvind Blom
mob: 91381067
ob@blomsea.no

Produksjonssjef

Jan Ivar Bildøy

Mob: 91 30 73 74

jib@blomsea.no