Søk i arkivet

Aktuelt

Forebyggende behandling har holdt lusetallene nede

Publisert 15. mars 2018

– Man må ha pittelitt is i magen når man driver med rognkjeks som avlusning, sier Ole Morten Troland til Salmon Group i dag.

Troland Lakseoppdrett har sterkt fokus på og oppsiktsvekkende gode resultater med biologisk avlusing med leppefisk og rognkjeks, samt kort responstid på gjennomføring av avlusing.

De gode nyhetene har tidligere vært omtalt på kyst.no flere ganger. I dag skriver ilaks.no om hvordan Troland Lakseoppdrett har unngått mekanisk avlusning av laks de siste to årene.

– Vi er avhengig av et godt samarbeid med de andre oppdretterne i sammen sone for å kunne holde lusegrensen nede, og der er vi heldige som kan lene oss på hverandres kompetanse og erfaringer. Vi har felles mål, så en slik holdning er til felles beste, sier Troland til Salmon Group.

Les mer: 
https://ilaks.no/pa-to-ar-har-troland-lakseoppdrett-unngatt-mekanisk-avlusing-av-laks/
https://www.kyst.no/article/halvannet-aar-uten-lusebehandling-med-medikamenter-mye-grunnet-ett-forebyggende-tiltak/
https://www.kyst.no/article/dei-siste-sjoelveigande/
https://www.kyst.no/article/oppsiktsvekkende-gode-resultat-med-rensefisk/

Få kontroll, ikke personvernangst

Publisert 14. mars 2018

GDPR har skapt mye blest på grunn av det strenge sanksjonsnivået dersom man ikke kan etterleve de nye reglene. Mye av informasjonen rundt den nye forordningen er ennå diffus, men det viktigste av alt er at det dreier seg om en bevisstgjøring av hvordan man håndterer persondata i et digitalt samfunn. Og veien til å samsvare med GDPR er enklere enn mange frykter.

 

De fleste personer har innebygget sine egne grenser og nettvett for hva som er greit og ikke greit når det gjelder adferd på for eksempel sosiale medier. Har man allerede sin egen ” privacy policy” er mye av jobben faktisk gjort. Det betyr nemlig at du allerede er bevisst og tenker deg om før du trykker “I Accept” når Facebook, Google og Apple oppdaterer “Terms og Service”.

Ikke minst betyr det også at man har en innebygget sunn skepsis til hva man egentlig har akseptert, for det er ikke mange som verken tar seg bryet med, eller som forstår hva som faktisk står på de førti sidene man akkurat har akseptert for å fortsette sin digitale hverdag. Med GDPR vil ikke denne type informasjon lengre være lov. Informasjonen skal være enkel og forståelig, og leverandører skal kun samle inn nødvendige data til et bestemt formål, og dette skal tydelig fremgå i vilkårene når man gir sin samtykkeerklæring.

Digitalt samfunn og digitalt marked
Oppgraderingen er med andre ord nødvendig fordi vi er blitt et digitalt samfunn, og persondata flyter på tvers av landegrenser. GDPR innføres for å ivareta datasikkerhet rundt personopplysninger, som følge av nye krav og forventninger til teknolgoien og tingene vi omgir oss med i hverdagen.

De fleste er opptatt av sikkerhet, men ønsker samtidig gode, sømløse løsninger som “bare virker”. Det innebærer at så lenge vi kan være sikre på at våre personlige interesser og rettigheter ivaretas, vil vi også tåle å gi litt slipp på kontrollen for å få det produktet man vil ha. Vi gjør det allerede på Facebook i dag, og de nye brukergruppene, “the digital natives”, krever større akselerasjon i endring og utvikling av de applikasjonene vi kjenner og bruker hyppig i vår digitale hverdag.

Vektlegger ansvarlighet og internkontroll
For virksomheter betyr dette at man håndterer personopplysninger på en måte som viser at du har kontroll. Dette gir selvsagt konkurransefordeler i form av tillit fra kunder, leverandører og ansatte, og det er ikke nytt for noen at tillit og troverdighet styrker omdømmet.

Salmon Group deltok i dag på et seminar i regi av PWC, der GDPR var tema. Kort oppsummert om hva man må gjøre: Skaffe seg oversikt over de personopplysninger man behandler, til hvilket formål og innenfor allerede eksisterende lovkrav. Deretter må man sette seg inn in det nye regelverket i GDPR og etterleve dette.

Med andre ord: Man kommer langt med fornuft og en bevisst holdning som sitter i ryggraden!

 

Relaterte saker:

Personvern og GDPR – hva betyr det for oss?

 

 

 

 

Marin forsøpling i fokus i nettverket

Publisert 7. mars 2018

De siste årene har vi opplevd økt oppmerksomhet rettet mot marin forsøpling, og Salmon Group ser svært positivt på at de store og voksende utfordringene med forsøpling av havet og kysten nå løftes frem i lyset. Det er forventet at en stadig større andel av mat må komme fra havet i fremtiden, og både næring og forvaltning må sørge for å ivareta og legge til rette for at det marine økosystemet har gode vekstvilkår.

Salmon Group sine aksjonærer har god tradisjon med å bidra med store ressurser inn i felles dugnad mot forsøpling av havet og dette kommer både næringen og kystsamfunn, så vel som marint liv og maten vi høster fra havet, til gode.

Salmon Group vil fortsette med høyt fokus på blant annet utfordringer som knytter seg avfallshåndteringen og ordninger for logistikk mellom hav og land som vil gjøre det enklere og mer attraktivt å bidra med ressurser og kunnskap inn i dugnaden, og har hatt møter med bla. Friluftsrådene og Avfall Norge med tanke på videre koordinering.

Det er derfor gledelig å se at Nærings- og Fiskeridepartementet skriver i sin pressemelding i dag at det vil gis tilskudd til videreføring av nasjonal ryddedugnad for å fjerne søppel fra havet. Les mer i deres pressemelding “Viderefører miljødugnad mot forsøpling av havet“.

Hvem har ansvaret?
Det er Klima- og miljødepartementet som har det overordnede ansvar for havmiljø- og avfallsforvaltningen og tilhørende regelverk. Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt gjennomfører tiltak og gir faglige råd til departementet. Fylkesmennene, Skjærgårdstjenesten og Statens Naturoppsyn rydder søppel i en rekke friluftsområder og verneområder ved sjøen. Og når fiskere mister fiskeredskap, er de pålagt å melde fra, og prøve å samle det opp igjen.

Tiltak mot marin forsøpling og mikroplast er også høyt prioritert i det nordiske samarbeidet og EU, og FNs bærekraftsarbeid omfatter livet under vann, som inkluderer  bekjempelse av avfall og plast som truer livet i havet.