Søk i arkivet

Tallenes tale – stor oppslutning om laksevekst

Publisert 2. februar 2018

Etter flere år med liten vekst har regjeringen nå åpnet for mer produksjon i laksenæringen. Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 31. januar, og interessen er stor.

• Totalt 47 selskap har søkt om vekst, noe som vil gi oppdrettskommunene og fylkeskommunene over 750 millioner kroner
• Det er betalt inn vederlag for til sammen 7897 tonn kapasitetsøkning, eller over 95 prosent av den tilbudte veksten
• Det er betalt inn 947 640 000 kroner i vederlag
• 80 prosent av vederlaget går til havbruksfondet. Av det totale vederlaget går 70 prosent til kommunene og 10 prosent til fylkeskommunene

– Oppslutningen om tilbudet vårt viser en næring med stor tro på seg selv og store ambisjoner. Dette vil også gi gode inntekter til lokalsamfunnene. Kommunene og fylkeskommunene vil få utbetalt over 750 millioner kroner for å være vertskap for oppdrettsnæringen. I tillegg kommer penger fra auksjonen, sier fiskeriminister Per Sandberg til NTB.

Auksjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av våren. Målet er at hele veksten er tildelt før sommeren 2018.

Utbetalinger fra havbruksfondet skjer årlig, i oktober.

Oversikt over søknadene vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

 

Blom tok opp kampen – og vant!

Publisert 1. februar 2018

Blom Fiskeoppdrett vant på alle punkter mot staten i saken som har pågått gjennom flere år og lettelsen er stor hos Blom Fiskeoppdrett som nå kan fortsette driften i Laksevika i Øygarden.

 

Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett

Gulating lagmannsrett har gitt Blom Fiskeoppdrett medhold på alle punkter mot Forsvaret/Staten vedrørende deres lokalitet Laksevika i Herdlafjorden. Rettsbehandlingen har pågått siden 2013 og lagmannsretten har nå konkludert med at Blom Fiskeoppdrett får opprettholde driften ved lokaliteten i Øygarden som ble etablert og har vært i drift siden 1995.

– Dette er rettsstaten på sitt beste, skriver Blom på sin facebookside da dommen var klar i går og utdyper overfor Salmon Group:

  • – Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten tok saken vår på alvor, og at man tok affære overfor slik statlig maktbruk som Forsvaret har stått for overfor Blom. Dette er prinsipielt meget viktig, og vi vil fortsette å utvikle og drifte lokaliteten på vanlig måte når dommen blir rettskraftig.

Uenighet rundt tolkning av sikkerhetsloven
Uenighet rundt tolkning av sikkerhetsloven var årsak til den lange prosessen med å få tillatelse til fortsatt drift, og er knyttet til en forskrift om militære forbudsområder der anlegget var lokalisert som ble vedtatt i 2010 med virkning fra 2011.

Forsvarsdepartementet ønsket at Blom Fiskeoppdrett skulle stanse driften, ettersom de var lokalisert i det samme området som omfattet Forsvarets etablerte anlegg for støymåling fra u-båter og skip i nærheten, samordnet med Nederland og Tyskland.

Blom har jobbet godt med kommunen, som først ga medhold, og har blant annet forsøkt å flytte lokasjonen for å imøtegå reguleringen. Etter flere runder med uenigheter, gikk Blom i 2016 til søksmål mot staten og kunne i går puste lettet ut da konklusjonen var klar.

Kan ikke forby fortsatt drift
Dommens konklusjon er at sikkerhetsloven ikke kan forby Blom Fiskeoppdrett å drive videre i Laksevika. Den kan heller ikke forby endring eller utvidelse av anlegget, eller forby ansatte eller andre med tilknytning adgang til anlegget. Dommen ble avsagt enstemmig.

Ankefristen går ut om en måned.


Saken har vært omtalt i media gjennom rettsbehandlingen. Les mer her:

– Måtte bli slik
Blom i strid med forsvaret
Blom har havnet i militær forbudssone
Blom Fiskeoppdrett sigra over staten i lagmansretten
Blom vant på alle punkter mot staten
Regjeringsadvokaten: – Må flytte anlegget, Fylkesmannen: – Får ikke lov til å flytte