Søk i arkivet

Aktuelt

Ny regjering, sikret kontinuitet

Publisert 19. januar 2018

Ny regjering er kommet på plass denne uken og noen endringer blir det også for havbruksnæringen, selv om Fiskeriminister Per Sandberg fortsetter i samme rolle. Ny Næringsminister vil også påvirke vårt område når Torbjørn Røe Isaksen overtar etter Monica Mæland.

 

Næring med krevende endringsprosesser
Både Sandberg, statssekretær Roy Angeltveit og andre sentrale personer rundt Fiskeriministeren fortsetter i regjeringsapparatet. Dette sikrer etterlengtet kontinuitet i en næring med mange krevende endringsprosesser.

Havstrategi
I tillegg er det særlig interessant at Statssekretær Roy Angelvik nå blir delt mellom næringsdepartementet og fiskeridepartementet, og får dermed ansvar for havet. Dette er i tråd med regjeringens havstrategi og vil bidra til helhetlig tenkning innenfor bærekraft og miljø, og tuftet på Jeløya-plattformens hovedpunkter som er viktige for vår næring:

• Styrke Norges profil som havnasjon
• Arbeide for å utvikle havnæringene
• Arbeide for å utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser basert på havets ressurser
• Legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge
• Gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV
• Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
• Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer
• Utvikle norsk næringsliv gjennom satsing på klimateknologi som kan være lønnsom over tid

Monica Mæland er ny Kommunalminister, og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir hun dermed sentral for et av våre viktigste fokusområder i år: forenklet forvaltning. Hun blir sjef for alle fylkesmennene.

Statssekretær Roy Angelvik (foto) har bekreftet deltakelse på Salmon Group sin generalforsamling til våren.

Årets navn i sjømatnæringen fra SG-nettverket!

Publisert 16. januar 2018

Vi gratulerer Knut Frode Eide fra Eide Fjordbruk med svært velfortjent pris som Årets navn i sjømatnæringen 2017! Det er en flott og stødig vinner som i dag mottok prisen for sitt kontinuerlige fokus på fiskevelferd, miljø og livet i havet i et langsiktig og innovativt perspektiv helt siden 1970.

 

Prisen ble delt ut på konferansen Sjømatdagene 2018 i Trondheim i dag, og det er Fiskeribladet/Intrafish som står bak prisen som deles ut årlig.

Prisen tildeles en kandidat som har gjort det godt, både med hensyn til egen virksomhet og i samfunnet, som vektlegger åpenhet i egen virksomhet og eget arbeid, som har bidratt til å øke næringens omdømme, vært synlig i mediene eller på andre måter gjort seg bemerket og har vært nytenkende i satsningsområder.

Juryens begrunnelse
I juryens begrunnelse trekkes det særlig frem hvordan Knut Frode Eide alltid har vært forut for sin tid og en som har skapt verdifulle arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Han hoppet tidlig av oljen for å satse på fisk og de siste årene har Eide Fjordbruk opplevd en voldsom vekst,  noe som skaper viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet. 1984 var omsetningen til EF 902.000. I dag er den på over 700 millioner.

Det var Knut Frode Eides sønner, Sondre Eide og Erlend Eide som på vegne av sin far  tok i mot prisen i dag. De er begge ansatt i og svært engasjert i drift og utvikling av selskapet.

– Det er en vanvittig stor ære, bare det å bli nominert til denne prisen, særlig når man kommer fra en liten fjellgård egentlig, uttaler de to sønnene når de mottar prisen på konferansen nå i kveld. – Det viktigste er å ha det gøy, har  far alltid sagt og derfor vil vi gjerne utbringe en skål for han som dessverre ikke kunne være her selv i dag, avsluttet de.

En flott representant for SG-nettverket
Prisvinner Knut Frode Eide har sammen med familien utviklet Eide Fjordbruk (EF) til et av de mest veldrevne selskap i bransjen og er et selskap som er drevet frem som resultat av godt entreprenørskap, helt siden starten i 1970.

Selskapet har vært i en kontinuerlig FOU-prosess, og har stort fokus på å finne frem til løsninger som på en god måte ivaretar både fiskevelferd og sjøen som produksjonsareal for verdens økende behov for mat og protein.

Bærekraftig drift er en selvfølgelig og integrert del av alle operasjoner hos EF. Selskapet er tydelig på at det er lønnsomt å drive bærekraftig og at de økonomiske interessene ivaretas med riktig fokus på problemstillinger som utfordrer miljømessige og sosiale faktorer. EF sin visjon er ”Me skal dyrka sjøen for å auka moglegheitane til framtidige generasjonar” og har et langsiktig perspektiv på det å drive med havbruk, både for egen del, og i globalt perspektiv.

EF er svært bevisst sitt samfunnsansvar og er en åpen, løsningsorientert og engasjert aktør som gjennom åpen og tydelig kommunikasjon belyser både muligheter og utfordringer i oppdrettsnæringen.

Knut Frode Eide og EF har også et stort engasjement i bygden sin, blant annet som støttespiller for idrett og ungdomsarbeid. Hvert år investeres en del av overskuddet i tiltak som fremmer gode møteplasser for bygdesamfunnene der de har sine aktiviteter.

 

Salmon Group gratulerer!
Som representant for nesten femti små og mellomstore oppdrettere i norsk havbruksnæring, er Salmon Group svært positiv til å fremheve gode initiativ og fremragende aktører som bidrar til å styrke næringens omdømme. Vi er derfor veldig stolte over at en av våre aksjonærer i nettverket i dag har mottatt prisen “Årets navn i sjømatnæringen 2017” og gratulerer nok en gang Knut Frode Eide fra Eide Fjordbruk med velfortjent pris!

Les mer:
Fiskeribladet Fiskaren: Dei gjer seg aldri hos Eide Fjordbruk
Intrafish: http: Dei gjer seg aldri hos Eide Fjordbruk 

Relaterte saker:
Fiskeribladet: Her er årets navn-kandidater 2017
Salmon Group: Stor stas! 7 fra SG-nettverket kandidater til årets navn 2017!
Eide Fjordbruk sin hjemmeside

 

 

Spår lakseåret 2018

Publisert 16. januar 2018

Når Ilaks skal vurdere utviklingen i næringen fremover, er det de små og mellomstore oppdretterne i Salmon Group som blir spurt.

 

Basert på er et rekordsterkt 2017, som ifølge tall fra Norsk Sjømatråd endte med NOK 94,5 mill i sjømateksport, ønsker Ilaks nå å spå lakseåret 2018. De lurer blant annet på hvordan eksport, fiskehelseutfordringer, markedsadgang og lakseprisen blir, og det er de dyktige oppdretterne våre i Salmon Group som blir spurt!

Hva spår de? Les her:

Trur betre metodar sikrar positiv lakselus-utvikling i 2018 – Erlend Haugarvoll, Lingalaks

Fryktar gjelleproblematikk i 2018 – Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk

– Eg ventar ein auke i slaktevolum på 7 prosent i Norge – Tom Jarle Bjørkly, Mortenlaks