Søk i arkivet

Alger svarer på bærekraftsbehov

Publisert 4. desember 2017

 


Bærekraftig fôr og fornybar energi i produksjonsprosessen er svært viktige satsningsområder når havbruksnæringen tenker nytt for fremtiden. Vi trenger løsninger som både kan ivareta fiskevelferden og næringsbehov i sluttproduktet som skal ut på markedet, og som tar i bruk produksjonsløsninger med fornybar energi.

 

Gjennom prosjektet CO2Food er CO2Bio nå i gang med produksjon av algemasse og står for første gang foran fôringsforsøk på lakseyngel over nyttår. Salmon Group er en av eierne inn i CO2Bio, som har som formål å utvikle teknologi og prosesser for produksjon av marine alger med høyt innhold av omega-3. Som del av prosjektet ser man også på løsninger som kan gjenvinne og foredle slam fra oppdrett inn i algeproduksjonen.

Dette unike samarbeidet har sitt utspring i havbruksnæringens behov for omega-3 fettsyrer og det initiativ som ble tatt for å bruke fanget CO2 fra TCM. Fiskeolje er en begrenset resurs der det ikke er bærekraftig å øke produksjonen, og bruk av alger kan være en industriell løsning for å sikre økt tilgang.

Alger erstatter fiskeolje
Siden 2009 har tilgang på omega-3 vært sett på som største hinder for vekst i lakseproduksjonen og henger sammen med utflating av tilgang på fiskeolje. Det har vært nullvekst i i lakseproduksjonen i Norge siden 2012 og og dette har berget oss fra mangel på omega-3 i fôret.

Samarbeid mellom næring og forskningsmiljø
CO2Bio ble etablert høsten 2011 og er et innovasjonsnettverk bestående av aktører fra næringslivet og forskningsmiljøer. Nettverket er organisert som et selskap hvor Salmon Group, Grieg Seafood, Lerøy, Marine Harvest, EWOS, BTO og NHIL i dag er aksjonærer. CO2Bio samarbeider med Universitet i Bergen, Technology Centre Mongstad, NCE Seafood Innovation Cluster og AlgaePARC Wageningen.

Vi ser frem til å se hvordan teknologi og prosesser for produksjon av marine alger kan bidra til en bærekraftig utvikling på flere plan.


Les mer på CO2Bio sin hjemmeside.

Eierselskapene i CO2Bio

Stor stas! 7 fra SG-nettverket kandidater til årets navn 2017!

Publisert 1. desember 2017

7  av 26 nominerte til “Årets navn 2017” er fra Salmon Group-nettverket. Dette er stor stas og vi oppfordrer alle til å stemme på SG-aktører som faller ditt hjerte nærmest!

 

  • Eldar Arne Henden, Pure Farming
  • Knut Frode Eide, Eide Fjordbruk
  • Michael Niesar, Sulefisk
  • Vibecke Bondø, SalmoNor
  • Alf Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett
  • Ottar Vartdal, Aquafarms Vartdal
  • Gunnar Jarl Klo, Øyfisk

Les mer om kandidatene og stem her: Her er årets navn-kandidater 

Tilsammen er 26 personer og bedrifter nominert for prisen i 2017. Prisen deles ut på arrangementet Sjømatdagene på Hell i januar, og det er publikum som avgjør hvem som får tittelen “Årets navn” i sjømatnæringen, ved å stemme på lenken over. Prisen deles ut i regis av Fiskeribladet Fiskaren/IntraFish og kandidatene er nominert av leserne.

Leonardo DiCaprio fronter Salmon Group-laks

Publisert 1. desember 2017

Indre Kvarøy, 041115: En av oppdrettslokalitetene til Kvarøy Fiskeoppdrett.
Foto: Marius Fiskum, DN.no

Kvarøy Fiskeoppdrett sin økologiske laks frontes nå av Leonardo DiCaprio gjennom et nytt samarbeid som superstjernen har inngått med Love the Wild, et bærekraftig matkonsern som selger frossenprodukter fra oppdrettet sjømat.

 

Det at DiCaprio har inngått dette samarbeidet har fått mye oppmerksomhet verden over, og vi vil selvsagt løfte frem at et av våre selskap i Salmon Group-nettverket leverer laks til Love the Wild. Love the Wild samarbeider med Amazon-eide Whole Foods om å selge fiskemiddager i 400 butikker, skriver E24/Anchorage Daily News.

Les mer: 
Rana.no: Superstjernen skal selge superlaks fra Kvarøy
Kyst.no: Leonardo DiCaprio-selskap: Oppdrett er mer bærekraftig enn villfangst
Ilaks.no: Leonardo Di Caprio skal selge norsk laks sammen med Whole Foods
e24.no: DiCaprio skal selge norsk laks med Amazon
PeopleFood: Leonardo DiCaprio Is Investing in Frozen Food — Here’s Why
Anchorage Daily News: Leonardo DiCaprio backs company touting farmed fish as more sustainable than wild

Love the Wild hjemmeside
Kvarøy Fiskeoppdrett hjemmeside