Søk i arkivet

God stemning på nettverkssamling for aksjonærene i Salmon Group

Publisert 21. november 2017

 
Aksjonærsamlingen 2017 på Akvariet bød på faglig påfyll, dyktige foredragsholdere og gode diskusjoner.

 

Høyt på agendaen stod dagsaktuelle temaer og problemstillinger relatert til nye krav til næringen, innsikt i nye forskrifter og hva dette betyr for oppdretterne, samt erfaringsutveksling og diskusjoner rundt drift, ny teknologi, utfordringer og muligheter fremover.

Programmet holdt høyt faglig innhold og det var dyktige formidlere av komplekse problemstillinger som tok seg god tid til innspill og spørsmål fra deltakerne. Dette var blant temaene i programmet:

  • Innfasing forskrift om teknisk standard
  • PD-forskriften
  • Produksjonsområdeforskriften
  • Nye krav til servicefartøy i havbruksnæringen
  • Krav til oppsamling av slam på landanlegg
  • Kunnskap- og erfaringsdeling rundt oppdrett av laks i RAS
  • Fiskevelferd og vannkvalitet i RAS, smolt og postsmolt
  • PD forskriften og produksjonssoner i praksis

På dag to fikk vi også en påminning om hvor viktig det er å jobbe strategisk med merkevare- og omdømmebygging, noe som henger nært sammen med Salmon Groups fokus på synlighet og åpenhet i næringen.

Takk til foredragsholderne fra Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Thommessen Advokater, Kystrederiene, Uni Research Miljø/CtrlAQUA, A/S Sævareid Fiskeanlegg, Bremnes Seashore og Node Create for ny innsikt og kunnskap! Og takk for oss, Akvariet!

 

Vi har gjennomført revisjoner av fôrfabrikkene våre

Publisert 9. november 2017

Salmon Group har høyt fokus på kvalitet og kontroll og vil fremover ha jevnlig revisjon av fôrfabrikker. Det er vår fagsjef Torgun Gjefsen som har hovedansvar for revisjonene, i samarbeid med Nils Inge Hitland som leder fôrforhandlingsutvalget. Denne gang har de besøkt Skretting, Biomar og Ewos.

Hovedinntrykket er at fabrikkene har gode systemer og det meste er på plass. Noen punkter for forbedring ble funnet, og dette jobber de med å forbedre.

På vår side oppfordrer vi selvsagt alle våre selskap til å være flinke til å registrere og dokumentere avvik til våre leverandører. Dette gjør at avvik kan følges opp med leverandørene og sikrer mulighet til forbedring.

Godt møte med lydhøre Stortingspolitikere

Publisert 8. november 2017

Det var et opplagt, lydhørt og engasjert knippe med Stortingspolitikere som stilte til møte med Salmon Group tirsdag 7. november.

 

PD-forskrift, trafikklys i praksis, sertifikatkrav for mindre fartøy og bærekraft
I møtet løftet vi blant annet problemstillinger knyttet til PD-forskriften, trafikklys i praksis, sertifikatkrav for mindre fartøy, samt etikk og bærekraft. Vi la et nasjonalt perspektiv på samtalen, og til stede var politikere med sentral posisjon i komiteene; næring, energi og miljø, kommunal og forvaltning, kontroll- og konstitusjon, helse- og omsorg, justis, energi og finans.

De representantene som møtte var: Ove Trellevik (H), Tom-Christer Nilsen (H) Peter Christian Frölich (H), Torill Eidsheim (H), Liv Kari Eskeland (H), Ruth Grung (Ap), Magne Rommetveit (Ap), Eigil Knutsen (Ap), Nils T. Bjørke (Sp).

Bærekraft, sømløs forvaltning og fleksibilitet ved innfasing av nye krav
Vi la vekt på at de lokale oppdretterne i mange sammenhenger har andre utfordringer enn de store børsnoterte. Alle er interesserte i å drive på best mulig måte både i forhold til bærekraft, dyrevelferd, sikkerhet og økonomi, men ved nye pålegg og krav vil de lokale selskapene ofte ha behov for større grad av tilpasninger og fleksibilitet enn de store som er satt opp med helt andre ressurser i utgangspunktet.

Dette møtte stor forståelse hos stortingspolitikerne, og behovet for kunnskapsbasert forvaltning ble også understreket. Vi vil følge opp på dette fremover og gå inn i jevn og god dialog. Et oppfølgingsmøte er planlagt på nyåret.

Vi har flyttet til Marineholmen!

Publisert 7. november 2017

Vi har flyttet fra Bontelabo og er nå på plass i våre nye kontorlokaler på Marineholmen. Vi holder til i bygningen som heter Merkantilen, i 2.etg. i D-blokken.

 

Vi tar gjerne imot besøk på vårt nye kontor, som har enkel tilkomst fra både nord og sør med bybanen. Kommer du med bil er det parkeringshus mellom oss og VilVite-senteret. Velkommen til oss!

Ny besøks- og postadresse er:
Marineholmen, Merkantilen • Thormøhlensgate 53 D • 5006 Bergen

Kontaktinfo finner du her.