Søk i arkivet

Aktuelt

Rykende ferske Seafood trainee’s på besøk til Salmon Group i dag

Publisert 15. september 2017

NCE Seafood Innovation Cluster hadde oppstart av kull 2 i sitt trainee-program onsdag denne uken og Salmon Group møtte de ferske studentene i dag for å fortelle om nettverket og vårt fokus på bærekraft, samfunnsansvar og omdømmebygging, både i nettverket så vel som i næringen.

 

Årets tranineeprogram har fått på plass 26 motiverte studenter som skal følge et ettårig program, som inkluderer arbeidserfaring i en sjømatbedrift og parallell deltakelse på 4 samlinger frem til og med våren 2018.

På første samling, som altså pågår nå, besøker studentene NCE Seafoods Innovations partnerbedrifter – SalmonBreed, Cargill, Marine Harvest, Grieg Seafood og Salmon Group – med formål om å gi et innblikk i hele verdikjeden innenefor genetikk, fôr, produksjon, salg og marketing. Til slutt på denne samlingens program står besøk på Blom Visningsanlegg og Norges Fiskerimuseum, samt klyngens forskningspartnere og Fiskeridirektoratet.

Salmon Group takker for et veldig hyggelig møte med morgendagens helter i fremtidens viktigste næring! Vi  ønsker både trainee’ene og NCE Seafood Innovation Cluster lykke til med et spennende program!

Morgendagens helter i havbruksnæringen. Fremtiden ser lys ut!

 

Salmon Group til Marineholmen

Publisert 8. september 2017

Salmon Group slutter seg til den marine klyngens pulserende miljø på Marineholmen og flytter dit i løpet av høsten.

 

Bærekraftig verdiskaping

Salmon Group er verdens største nettverk av lokale, familieeide oppdrettsselskaper som sørger for viktig verdiskaping til lokalmiljøene vi opererer i. Med base i Bergen, yter vi service for våre 45 aksjonærer, som til sammen besitter 114 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret langs norskekysten, og produksjon av ca. 45 millioner smolt.

Salmon Group har et tydelig mål om å være viktig bidragsyter til verdens økende behov for fisk og protein, og bidrar til forskning og jobber for økt kompetanse og kunnskapsdeling innenfor nettverket, så vel som i den marine klyngen.

 

Anne-Kristine Øen, Adm.Dir. Salmon Group

Salmon Group ser stor nytte av å fysisk flytte sammen med et miljø som har høyt fokus på forskning og utvikling av næringen i en retning som fokuserer på bærekraft og teknologisk innovasjon.  Dette står helt i stil med vår egen visjon om å utvikle Salmon Group-nettverket med en fremoverlent holdning til de utfordringer næringen står ovenfor, sier Adm. Dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øen.

 

Om Marineholmen Forskningspark

Marineholmen Forskningspark ble etablert i 1988, med en tanke om å føre næringsliv og forskning tettere sammen. De siste årene er en stadig stekere marin klynge etablert i området med en lang rekke nybygg. I dag jobber allerede 1000 menn og kvinner innen det marine feltet på Marineholmen.

Relaterte saker:
Nok et lakseselskap flytter til Marineholmen
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1342997/nok-et-lakseselskap-flytter-til-marineholmen 

Salmon Group flytter til Marineholmen
http://kyst.no/nyheter/salmon-group-flytter-til-marineholmen/

Samarbeid gir verdifulle ringvirkninger

Publisert 5. september 2017

Foto: Kyst.no/Breiarelva.no

Samarbeid mellom de ulike aktørene i næringen viser at målsettingen om en bærekraftig forvaltning av elvene også skaper verdifulle ringvirkninger for lokalsamfunn.

 

«Nok villaks til alle» er Stiftinga Norsk Villaksforvaltning sitt motto og samarbeidsprosjektet mellom villaks- og oppdrettsnæringen har gitt gode resultat i Beiarelva.

Samarbeid mellom myndigheter, grunneiere, kraftlag og havbruksnæringen har gitt resultater for forvaltningen av villaksen Beiarelva, og det trekkes frem at støtte fra Gifas og Nova Sea har bidratt enormt.

– Uten støtte fra havbruksnæringen hadde vi ikke hatt verktøyene til å løfte elva slik vi har gjort, sier grunneier Frigg-Ottar Os til kyst.no.

Les hele artikkelen her: Kyst.no // Spleiselag gir suksess i elevforvaltning

I Stifinga Norsk Villaksforvaltning er vi med fra havbruk, sammen med Marine Harvest, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Cermaq. Nils Inge Hitland fra Salmon Group sitter i styret som representant for disse selskapa.

Les mer om stiftelsen her: snvf.no

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon

Publisert 4. september 2017

En Salmon Group-initiert studie om årsak til ryggradsdeformasjon hos oppdrettslaks har gitt oss gode data som kan benyttes til videre studier og komme hele næringen til gode.

 

Sammenheng mellom PD-vaksine og ryggradsdeformasjon
Salmon Group erfarte høsten 2016 store utfordringer med nedklassing og reklamasjon på fisk som var satt i sjø høsten 2015. Konsulentselskapet INAQ ble hyret inn for å gjøre en undersøkelse der de gjennom bruk av feltdata ville se på sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og ryggradsdeformasjon.

Hovedresultatet fra prosjektet gir en klar indikasjon om sammenheng mellom bruk av Aquvac PD7 vaksinen og ryggradsdeformasjon. For å skaffe mer kunnskap har INAQ anbefalt at det settes opp en mer balansert studie der man har bedre kontroll på ulike faktorer som kan ha en sammenheng med ryggradsdeformasjon.

Stiller data til disposisjon
På bakgrunn av resultatene som foreligger, ønsker vi i Salmon Group å stille våre data til disposisjon inn i et videre prosjekt på denne problematikken. Vi må bygge vår nærings fremtid på kunnskap og faktabaserte studier og et videre studie vil komme hele næringen til gode.

Kontaktpunkt:
Salmon Group AS
Anne Kristine Øen, Adm. Dir.
anne@salmongroup.no
Tel.: 957 71 549

INAQ AS
Randi Nygaard Grøntvedt, Seniorrådgiver
randi.grontvedt@inaq.no
Tel.: 920 85 785

Relaterte saker:
Fant sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1339694/fant-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon

Ser klar indikasjon på sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon hos laks
http://ilaks.no/ser-klar-indikasjon-pa-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon-hos-laks/

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://kyst.no/nyheter/ny-kunnskap-om-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon/

MSD Animal Health: Fakta om vaksinebivirkninger hos laks
http://ilaks.no/msd-animal-health-fakta-om-vaksinebivirkninger-hos-laks/