Søk i arkivet

Aktuelt

Positive til skjerpet innsats mot smittespredning

Publisert 31. august 2017

Foto: salmonor.no

Myndighetene har ved ny nasjonal PD-forskrift skjerpet kampen mot PD gjennom en rekke nye, skjerpende betingelser og krav. Dette er helt i tråd med hva næringen har ønsket.

 

Som Fiskeriminister Per Sandberg uttalte i går, har den nåværende strategien ikke fungert, og nå vil destruksjon og forsert utslakting som virkemiddel kun brukes i tilfeller der det er ekstrem smittefare eller stor dødelighet. Han viser til at erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging er vel så effektivt.

– Vi er glade og lettet for at vi er hørt på at stamping-out er ute som strategi i Nord-Trøndelag,  sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Den gamle strategien har ikke fungert og har kostet oppdretterne og næringslivet i vårt område for mye. Vi har nå fått den forutsigbarheten vi har etterlyst, og man har med dette klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser på en akseptabel måte, sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Les hele pressemeldingen fra Fiskeridepartementet og last ned ny nasjonal forskrift her.

Salmon Group møtte Sjømatrådet i London

Publisert 30. august 2017

Det britiske forbruksmønsteret viser at sjømat, med laks og torsk i spissen, står for et betydelig og økende bidrag til britenes inntak av proteinholdig mat. Men usikkerhet rundt hva som skjer med eksport og handelsavtaler med Brexit, gir god grunn til å følge med på rammebetingelsene for norsk sjømatnæring i UK fremover.

 

«Soft Brexit»
Asmyhr snakket blant annet om muligheten for et Brexit-løsning som ikke innebærer fullstendig brudd, og heller ikke en reversering, en såkalt «soft Brexit»-løsning som kan sikre videre handelsavtaler for norsk laks.

Fiskens opprinnelse gir merverdi
Fremover vil Norges Sjømatråd fokusere på laksens opprinnelse i kampanjen «Seafood from Norway» for å fremme norsk laks som global merkevare.

Kampanjen vil rette særlig fokus på forbrukerorienterte aspekt som bidrar til økt forbruk gjennom økt bevissthet og kunnskap om laksens opprinnelse, renhet, bærekraftig produksjon og ikke minst norsk laks sitt gode omdømme.

Salmon Group takker for et spennende innlegg fra den rykende ferske fiskeriutsendingen og ser frem til videre samarbeid med Sjømatrådet!

Spennende møte med Norges Sjømatråds nye mann på plass i Storbritannia! Styret i Salmon Group fikk gode innspill å ta med seg i sitt videre arbeid. F.v.: Erik Osland ((styremedl.), Nils Aadland (Samfunnskontakt SG), Tom Jarle Bjørkly (styremedl.), Henrik Melingen (varmedl.), Jocelyn Sowden (Senior PR-leder, Norges Sjømatråd, London), Hans Frode Kielland Asmyhr (Fiskeriutsending Norge Sjømatråd, London), Veronica Sandnes (styremedl.), Anne-Kristin Øen (Adm.Dir., SG) og Liv Kari Eskeland (Styreleder).

Havbruk2030 – Økt sjømatproduksjon, redusert fotavtrykk

Publisert 18. august 2017

På AquaNor lanserte Sjømat Norge tirsdag sin rapport «Havbruk2030» som fremhever at sjømat skal stå for Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

 

Målet med Sjømat Norges rapport er å sette noen standarder og peke ut en retning på vegne av næringen. Rapporten slår fast at norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat, og at næringen skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse.

Last ned Sjømat Norges rapport Havbruk2030 her.

Veiviser i havbruksnæringen

I mai lanserte Norsk Industri det som blir kalt et «Veikart for havbruksnæringen» som er ment som en veiviser til redusert fotavtrykk og økt eksport fremover, og veikartet oppfordrer til en proaktiv tilnærming til de utfordringer næringen står ovenfor og at det gjøres grep som sikrer en sunn vekst i næringen.

Last ned Norsk Industris Veikart for havbruksnæringen her.

Da veikartet ble lansert, fulgte Salmon Group opp med å spørre alle sine aksjonærer hva som er viktigst for dem fremover. Innspillene fra gruppens oppdrettere danner utgangspunkt for vårt videre strategiske arbeid i Salmon Group. Både Norsk Industri og Sjømat Norge viser med disse visjonsdokumentene at FNs bærekraftsmål bør være på agendaen til alle aktører i næringen fremover. Det synes vi er positivt.

Relaterte saker:
Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen
http://salmongroup.no/aktuelt/2017/05/norsk-industri-med-veikart-for-havbruksnaeringen/

Veikart for havbruksnæringen presentert
http://salmongroup.no/aktuelt/2017/06/veikart-for-havbruksnaeringen-presentert-for-sg-styret/

Gratulerer til våre dyktige oppdrettere

Publisert 4. august 2017

Det lønner seg å være tett på og samtidig bruke alt av opparbeidet erfaring og kunnskap.

En rekke av selskapene i Salmon Group hevder seg i tet når det gjelder lønnsomhet. Salmon Group jobber hver dag for at vi skal kunne utnytte stordriftsfordelene vår felles volumer gir!

Les saken til ilaks her: Oppdretter i Boknafjorden banket alle på lønnsomhet