Søk i arkivet

Aktuelt

Osland og Akvariet lager visningssenter

Publisert 24. mai 2017

Både Bergens Tidende og iLaks hadde onsdag 23. mai en spennende sak om Osland Havbruk som i samarbeid med Akvariet i Bergen søker om en visningskonsesjon for å formidle kunnskap om havbruk.

Direktøren på akvariet, Geir Olav Melingen, sier at akvariet lenge har tenkt på å etablere et visningssenter for havbruk, og da de skjønte at Osland jobbet med det samme begynte ballen å rulle.

–  Vi har søkt om visnings­konsesjon en gang tidligere, med avslag som resultat. Når vi nå har funnet det som for oss er den perfekte samarbeids­partner, nemlig Akvariet, som er eksperter på formidling av alt innen marint liv, har vi stor tro på at dette vil bli realisert, sier Erik Osland, daglig leder og eier av Osland Havbruk.

Les hele saken fra iLaks her: Samarbeid om nytt visningssenter

Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen

Publisert 24. mai 2017

På Hardangerfjordseminaret femte mai fortalte Stein Lier Hansen at Norsk Industri snart var klare med det de kaller et veikart for havbruksnæringen. Onsdag 23. mai ble veikartet lansert på litteraturhuset i Oslo.

Her kan du laste ned hele dokumentet: Veikart for norsk havbruksnæring

Etter Stein Lier Hansen sin presentasjon i Hardanger reagerte Sjømat Norge med et leserinnlegg i Intrafish der Geir Ove Ystmark ikke var imponert over kunnskapsnivået til Norsk Industri.

Det kan du lese her: Oppsiktsvekkende fra Norsk Industri

Her er iLaks sin sak om veikartet som ble presentert i dag: Vi må være føre var

Vi tar tempen på Norges 3. største oppdrettsgruppering

Publisert 18. mai 2017

Vi må styrke felleskapet, få frem de gode historiene, og bygge omdømmet vårt basert på kunnskap og fakta. Dette var noen av tilbakemeldingene fra Erlend Haugarvoll og Håkon Tombre da administrasjonen i Salmon Group besøkte fagre Hardanger 16. mai.

Anne-Kristine Øen har nettopp begynt i jobben som administrerende direktør i Salmon Group, og er i gang med en rundreise for å besøke aksjonærene. På møtene med Lingalaks og Tombre var også påtroppende samfunnskontakt Nils Aadland med.

– Hensikten med disse møtene er å bli kjent, og å få tilbakemeldinger på hvilke leveranser vi skal prioritere, sier Anne-Kristine Øen. Vi tar rett og slett en rask temperaturmåling på Norges tredje største oppdrettsgruppering. Ikke overraskende er stordriftsfordeler og særlig fôrinnkjøp rangert som svært viktig, det samme er de andre hovedområdene i strategidokumentet;
kommunikasjon og samfunn, nettverk og internkontroll.


Rolf og Erlend Haugarvoll med Nils Aadland


Tone og Håkon Tombre med Anne Øen    

Innovasjon og digitalisering 

Publisert 18. mai 2017

Salmon Group deltok denne uken på et interessant møte i regi av NCE Seafood Innovation Cluster. Tema var å se på muligheter for å etablere et innovativt partnerskap med DNV GL innen digitalisering. Dette står høyt på agendaen deres, og de møtte med CEO Remi Eriksen, Liv Solveig Olafsson som leder Technical Aqua Services, Ingunn Midttun Godal som er global sjef for «food and beverage», og Luca Crisciotti som er CEO for DNV Gl Business Assurance. 

Digitalisering for fremtiden
Sett opp mot FNs 17 bærekraftsmål har sjømatnæringen en sterk posisjon. Vi lager sunn og bærekraftig mat til en stadig økende verdensbefolkning.
DNV GL har gjennom en årrekke jobbet med bærekraftsmål og gjennom et partnerskap tenker vi at vi sammen kan utvikle et mer bærekraftig system for matproduksjon. Klarer vi for eksempel å redusere fiskedød og øke verdiskaping gjennom bruk av avanserte sensorer på anleggene og “big data” fra flere næringsområder? Denne typen spørsmål er det smart å tenke høyt omkring sammen på tvers av selskaper og segmenter. Her ligger det mange spennende muligheter som vi sammen med våre partnere i NCE Seafood Innovation cluster skal utforske nærmere.

Strandrydding bygger omdømme

Publisert 10. mai 2017

Vi har bak oss en nydelig helg på Vestlandet og langs hele kysten har store og små engasjert seg for å rydde plast og skrot på strendene. Flere av våre aksjonærer har blitt fremhevet for sin flotte innsats. Dette er strålende omdømmebygging i praksis

Firdaposten hadde en flott sak der Alex Vassbotten forteller at oppdretterne nå stiller sitt utstyr til disposisjon for å hente plastavfall i områder der det vanligvis er vanskelig å komme til. – Hele næringen går nå sammen for å hjelpe til, sa Alex Vassbotten til Firda.

Sammen med Marø Havbruk, Karstensen, Flokeneset og Svanøy stiller Steinvik med kraner og annet utstyr for å hente strandavfall i Askvoll, Flora og Bremanger.

Jonas Gahr Støre stilte på strandryddingen på Sørstrand i Florø, og fikk høre innlegg fra flere av våre aksjonærer.

I Bergens Tidende fikk Blom fiskeoppdrett fin omtale knyttet til at de reiste rundt med sin båt og samlet inn plast som de leverte til Miljødronningen. Et fint eksempel på samarbeid mellom miljøorganisasjon og næring. Det er mye vi kan få til dersom vi samarbeider konstruktivt heller enn å gå i skyttergravene.

Godt engasjement og høy stemning på Os

Publisert 5. mai 2017

Salmon Group sin generalforsamling gikk som vanlig av stabelen på vakre Solstrand fjordhotell i Os. En engasjert forsamling valgte blant annet nytt styre og hadde klare meldinger til statssekretær Roy Angelvik.

Sterke innlegg og gode samtaler
Tradisjonen tro gikk møtet over to dager, fra lunsj til lunsj. Programmet startet onsdag tredje mai med en kort gjennomgang av den nye strategien ved styreleder Erik Osland. Deretter presenterte ny administrerende direktør, Anne-Kristine Øen, hvordan administrasjonen skal jobbe for å lykkes med å levere opp mot strategi og handlingsplan.

Vibecke Bondø fra SalmoNor, som også er i styret til Salmon Group, holdt et engasjert innlegg om de PD utfordringene som de har i Midt-Norge nå. Dette innspillet var særlig aktuelt med tanke på at Salmon Group skal levere et høringsinnspill til den nye PD-forskriften allerede innen første juni i år.

Vi fikk også et kort innlegg fra Kolbein Aarnes i Marsh som er vår forsikringsmegler, og fra Björgólfur Hávardsson som representerer NCE Seafood Innovation Cluster. Björgólfur redegjorde generelt for de tjenestene klyngen kan tilby og snakket spesielt om nye muligheter som ligger i bruk av «big data» og prosjektet de nå så vidt er i gang med der de skal synliggjøre all den spennende FoU virksomheten som foregår på kryss og tvers blant Salmon Group sine aksjonærer. Her er det mye godt arbeid på gang, og mange gode historier å løfte frem.

Det er ingen tvil om at fôr-forhandlinger er det viktigste Salmon Group driver med for sine aksjonærer. Hovedforhandlingen starter 11. mai og Nils Inge Hitland, som leder forhandlingsutvalget, holdt en orientering om hvordan vi har gjort det i foregående år og om hva vi ser for oss fremover.

Under middagen om kvelden fikk vi høre om den vellykkede studieturen som Salmon Group nylig arrangerte til Tasmania og Australia. Alex Vassbotten holdt et muntert innlegg og rettet stor takk til Solveig Willis for enestående planlegging og organisering.

Nytt styre og klare meldinger til statssekretæren
Selve generalforsamlingen fant sted torsdag fjerde mai og forløp i henhold til faste formaliteter. Generalforsamlingen godkjente regnskap og årsmelding, og vedtok også nytt styre i henhold til valgkomiteens innstilling.

Det nye styret ledes av Liv Kari Eskeland (på bildet sammen med Anne-Kristine Øen), mens Erik Osland blir nesteleder. Med i styret er også Vibecke Bondø, Tom Jarle Bjørkly, Veronica Sandnes, Henrik Melingen (1. vara) og Håkon Tombre (2. vara). Første vara stiller på alle styremøtene.

Elin Tveit Sveen og Erlend Haugarvoll ble takket av fra styret med blomster og fine ord fra tidligere styreleder Erik Osland

 

Roy Angelvik er statssekretær for fiskeriministeren. Tittelen på hans innlegg var: Produksjonsområder og trafikklys-systemet. Hvordan forenkle forvaltningen av havbruksnæringen?


Innlegget til Roy Angelvik ble etterfulgt av spørsmål, innspill og engasjert debatt fra salen. Meningene omkring trafikklyssystemet som innføres fra første oktober 2017 er mange og sterke.

 

Vår nye kommunikasjonssjef er i boks

Publisert 2. mai 2017

Maria Schütz Fløisand har jobbet i Grieg Gruppen de siste ni årene. Der har hun blant annet har hatt kommunikasjonsoppgaver for Grieg Seafood.

Fløisand har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen og har erfaring med alt fra journalistisk arbeid, profileringsprosesser og mediehåndtering til gjennomføring av selskapsinterne arrangementer.

– Man får allsidig erfaring når man jobber i en stor gruppe, og på mange måter ligner det på arbeidet som skal gjøres for Salmon Group. Hver aksjonær har sine behov, og samtidig må man klare å finne fellesnevneren i gruppen og kommunisere tydelig det som representerer alle for å bidra til å styrke og løfte gruppen, sier Maria Schütz Fløisand. – Jeg gleder meg veldig til å være med på å gjøre Salmon Group sine oppdrettere sterke og synlige, legger hun til.

– Vi er utrolig glade for å ha fått Maria med på laget. Hun har bred kommunikasjonserfaring og er en fremoverlent, grundig og dyktig person. Vår næring står overfor en rekke spennende og krevende utfordringer som vi skal hjelpe våre aksjonærer med å takle på best mulig måte.  Da er det viktig at vi formidler budskapene våre på en klok og korrekt måte. Her er Fløisand et sterkt kort, sier Anne-Kristine Øen, administrerende direktør i Salmon Group.

Rustes for fremtidens utfordringer
I løpet av det siste halvåret har det vært flere endringer i administrasjonen til Salmon Group. En ny strategi er vedtatt, og det nye laget er nå i ferd med å rigges for å best mulig dekke behovene som er vektlagt der.
– Nils Inge Hitland og Solveig Willis blir med oss videre, og den solide kunnskapen og erfaringen de representerer vil bli komplettert med annen type kompetanse. Dette oppsettet vil gi oss det vi trenger for å yte utmerket service til våre aksjonærer, sier Anne-Kristine Øen.
– Ryggraden i arbeidet blir fremdeles felles innkjøp for å oppnå stordrifts- fordeler. I tillegg skal vi løfte oss for å bli en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Alt for å leve opp til visjonen om å gjøre våre oppdrettere sterke og synlige, og å ruste til vekst og utvikling gjennom effektiv samhandling, legger hun til.

Maria Fløisand tiltrer i stillingen som kommunikasjonssjef første august. Allerede første juni tiltrer Nils Aadland som samfunnskontakt. Salmon Group er i disse dager også i ferd med å ansette en ny fagsjef med fokus på biologi.