Søk i arkivet

Aktuelt

Julehelsing

Publisert 23. desember 2016

JulKjære vener,

Eit nytt år går mot slutten, og vi ynskjer å takke dykk alle for alt vi har vore saman om i 2016. Les mer…

«Bunnsolid», del av framtidas fiskeoppdrett

Publisert 22. desember 2016

BUNNSOLIDBUNNSOLIDOsland Havbruk var med og starta norsk oppdrettsnæring, og vil vere med å utvikle næringa med nye løysningar basert på kjent teknologi. Vi har søkt Fiskeridirektoratet om seks utviklingskonsesjonar for å realisere «Bunnsolid» , ein betongkonstruksjon som løyser mange av utfordringane fiskeoppdrettsnæringa står ovanfor i dag. Les mer…

Glade for patentstopp på vaksine

Publisert 21. desember 2016

SolveigSalmon Group er glade for at monopolsituasjonen for PD-vaksine no går mot slutten. -Vaksinering er eit enkelt, men i dag dyrt tiltak som næringa knyter store forventningar til, seier kvalitetsleiar Solveig Willis.  Les mer…

Tre gull hos Osland

Publisert 20. desember 2016

GullklokkeUnder førjulsmarkering for dei tilsette i Osland Havbruk, vart der delt ut tre gullklokker for trufast teneste. Les mer…

Endringar i administrasjonen i Salmon Group

Publisert 20. desember 2016

Salmon Group flaggSalmon Group har denne hausten gjennomført eit stort strategiarbeid for å bu organisasjonen på framtida. Eit av grepa ein no gjere, er å gjere om på ein del stillingar internt.  Les mer…

Full normalisering av forholdet til Kina

Publisert 19. desember 2016

– Jeg er glad for at vi i dag i Beijing kan markere en full normalisering av våre politiske og diplomatiske relasjoner med Kina. Dette gir store muligheter for samarbeid. Vi er blant annet blitt enige om å umiddelbart gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, sier utenriksminister Børge Brende. Les mer…

Ny høyringsrunde om produksjonsområde

Publisert 16. desember 2016

Per SandbergSalmon Group med fleire har påpeika at det føreslegne regimet med produksjonsområde og trafikklyssystem vil verke konkurransevridande. No har departementet sendt ut eit nytt forslag på ei tilleggshøyring. Les mer…

Oppdatering frå Team Gla’laks

Publisert 9. desember 2016

Team Gla'laksSalmon Group er mellom støttespelarane til skiskyttarungdomane i Team Gla’laks. Her kan du lese oppdateringar på teamet sine prestasjonar. Les mer…