Søk i arkivet

Aktuelt

Kronikk: Mattilsynets håndtering av lakselus – bruk av overtredelsesgebyr

Publisert 21. juli 2016

halfdan-mellbyeMattilsynet sendte i midten av juni ut et brev der de varsler om at overtredelsesgebyr vurderes tatt i bruk som virkemiddel i saker der det har oppstått uakseptabel fiskedød etter lusebehandling eller annen håndtering av fisk.

Les mer…

Mønsterbruka

Publisert 15. juli 2016

FremskridtResultata frå drifta i 2015 ligg på bordet, og det gir ei velfortent merksemd til mange lokaleigde lakseprodusentar. Dei 10 største aktørane kontrollerer omlag 70 % av den norske lakseproduksjonen. Men blant dei siste 30 prosenta finn ein mange av dei verkelege mønsterbruka, lokaleigde selskap med driftsmarginar godt oppe på 30-talet. Les mer…

Dette mener NSL om ny biomasseprofil

Publisert 7. juli 2016

Svein A. ReppeSom allerede uttrykt er NSL i prinsippet enige med NFD om at det nåværende rigide biomassetak blir gjort til gjenstand for justeringer og tilpasninger. Innføring av «Bremnesmodellen» er et skritt i riktig retning. Når det er sagt vil vi også få nevne at den foreslåtte biomasseprofilen i prøveperioden fram tom 2019 har en rekke svakheter. Les mer…