Søk i arkivet

Aktuelt

-Dette blir spennande!

Publisert 20. november 2015

Ecomerden2Salmon Group er positive til den nye ordninga med utviklingskonsesjonar. Ein håpar at dette skal bli ei god handsrekning for driftige innovatørar. Les mer…

Opnar for utviklingskonsesjonar

Publisert 20. november 2015

Øystein, Elisabeth– Regjeringen har en visjon om betydelig vekst i oppdrettsnæringen. Dersom vi skal få til dette må vi legge til rette for utvikling av ny teknologi. Utviklingstillatelser vil bidra til det teknologiløftet og omstillingen næringen trenger. Det kan bety store muligheter for norsk leverandørindustri, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Les mer…

Salmon Group samlar til fiskehelsemøte i Svolvær

Publisert 12. november 2015

Thon Hotel LofotenI samband med det årlege julebordet i Svolvær, inviterer Salmon Group til fiskehelseseminar på Thon Hotell Lofoten 27. november. Les mer…

Kviterussland vurderar opning for 11 slakteri

Publisert 11. november 2015

Trailer på veg frå Lofoten SjøprodukterKviterussiske styresmakter opnar for at ytterlegare 11 slakteri kan bli godkjende for eksport til landet. Les mer…

Salmon Blog: Forpliktande samarbeid fungerer

Publisert 6. november 2015

For å lukkast med samarbeid mellom bedrifter, er det sentralt å kome fram til felles forpliktingar. Det var hovudbodskapen under Salmon Group sitt innlegg på Produktivitetskonferansen i Kristiansund denne veka.

Les mer…

Saman om sterkare kontroll

Publisert 5. november 2015

IK1Korleis sikre god internkontroll og god rapportering til styresmaktene? Salmon Group heldt sist veke kurs i internkontroll saman med Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Les mer…