Søk i arkivet

Aktuelt

Gjer som Erna- kom på Young Fish-konferansen!

Publisert 30. oktober 2015

Erna SolbergStatsminister Erna Solberg kommer til Young Fish-konferansen 2016, årets viktigste konferanse for unge i sjømatnæringen. Overordnet tema for YoungFish-konferansen 2016 er “Hvordan skal sjømatnæringen bli det nye lokomotivet i norsk økonomi etter oljealderen?“ Les mer…

Treng hovuda og hendene

Publisert 30. oktober 2015

Frank Bakke-Jensen«Er der for mange små selskap i norsk lakseoppdrett?» Dette var eit spørsmål som kom opp til debatt under Sustainable Growth Summit i Bergen denne veka. Les mer…

Fritt fram for større eigarkonsentrasjon

Publisert 23. oktober 2015

Elisabeth AspakerFiskeriministeren fjernar regelverket som regulerer eigarskap i havbruksnæringa. Les mer…

Lusa har enno nokre løyndomar vi må avdekke

Publisert 20. oktober 2015

Michael og Nils IngeDiskusjonen om luseforskrifta, resistens og avvikande påslag på villfisk og oppdrettsfisk, syner at der framleis er mykje som må avklarast i arbeidet mot lakselus. Les mer…

FAO ventar vekst i norsk lakseproduksjon

Publisert 20. oktober 2015

Taiwan3I sitt “Food Outlook” spår FAO, FNs organisasjon for ernæring, landbruk, skogbruk og fiskeri, ein vekst i norsk lakseproduksjon frå 2015 til 2016. Les mer…

Salmon Group støttar regnskogen- det bør du og

Publisert 14. oktober 2015

DiplomSalmon Group støttar årets tv-aksjon med 50.000 kroner. I tillegg gjere vi ein innsats for å få andre til å bidra. Les mer…

Følg med på Team Gla’laks, skiskyttarteamet frå fjord-Noreg

Publisert 8. oktober 2015

Team Gla'laksTeam Gla’laks er skiskyttarteamet frå fjord-Noreg Yst ute i havgapet finn du hardføre Vestlendingar som taklar idretten som krev fysisk kapasitet i skiløypa og stoisk ro på skytebanen. Heile 13 medaljevinnarar frå Hordaland og Vik har vunne OL eller VM medalje i skiskyting. Les mer…

Medlemsmøte i havbrukslaga

Publisert 8. oktober 2015

Sjømat NorgeDet vert helde medlemsmøte i dei regionale havbrukslaga underlagt Sjømat Norge i november. Les mer…

Fryktar for framtida til Møkster

Publisert 6. oktober 2015

Langoylaks1Karsten Inge Møkster fryktar for framtida både for Langøylaks og Møkster-samfunnet dersom dei føreslegne omsynssonane i den regionale kystsoneplanen vert vedtekne. Les mer…

FHFs havbrukssamling

Publisert 5. oktober 2015

FHF logoFHF sin årlige samling for hele verdikjeden havbruk blir i år 13.-14.oktober på Scandic Hotel Gardermoen. Samlingen vil dekke bredt, men være spisset på de viktigste FoU-problemstillingene i næringen. Les mer…

-Ver offensive, sett av areal for utvikling

Publisert 1. oktober 2015

HardangefjordenSalmon Group vil oppmode Hordaland Fylkeskommune om å ta ein offensiv rolle i utviklinga av havbruksnæringa i regionen. Ein bør sikre areal både for vekst i lakseoppdrett og andre artar. Kystsonen vil bli viktig dyrkingsareal for fleire artar ein dei vi nyttar han til i dag, og vår evne til å utvikle kystnæringane vil vere avgjerande for busetnaden langs kysten. Les mer…