Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Fisk på born sine premissar

Publisert 24. juni 2015

Laksens dag 1Avisa Aftenposten kan fortelje at born og unge et stadig meir fisk. Det er ikkje overraskande, for endeleg ser ein eit tilbod som er tilpassa denne gruppa sine behov. Les mer…

Flokenes Fiskefarm med nye nettsider

Publisert 23. juni 2015

 

FlokenesFlokenes Fiskefarm har fått utvikla nye nettsider og logo. Bli betre kjend med selskapet i Førdefjorden.

Flokenes Fiskefarm har 2 konsesjonar og driv matfiskprodusjon av laks på 2 lokalitetar i ytre del av fjorden i Askvoll kommune. Dei har vore lokalisert der sidan 1984. Selskapet vart stifta av Ingvar Osland og Steinar Hagesæther, og begge er framleis aktive eigarar.

Flokenes Fiskefarm har 7 fast tilsette. Selskapet er medeigar i dei to eksportselskapa Seaborn (Bergen) og Norwell (Florø).

Besøk Flokenes sine nye nettsider her, utvikla av A til Å i Florø.

Flokenes 4

Flokenes 3

Flokenes2

flokenes_logo

Må satse målretta for å lukkast

Publisert 16. juni 2015

Arne H165 påmelde tok turen då YoungFish, YoungShip og Maritimt Forum arrangerte frukostmøte i Grand Selskapslokaler i Bergen. Mange har ynskje om ei karriere på sjøen, men nålauget kan vere trongt for å få den første jobben. Les mer…

Nytt kvalitetssystem frå i dag av

Publisert 15. juni 2015

SolveigNå er vi klar for ny versjon av kvalitetssystemet vårt, og vi bytter drifter av systemet fra DagenDin AS til Pixelwerk AS. Systemet får nytt namn: ”SG systems”. Les mer…

Program for Laksens dag 2015

Publisert 15. juni 2015

Pål AndersPål Anders Ullevålseter er mellom trekkplastera til Laksens Dag komande laurdag. Der kan du og lære å filetere laks. Sjå fullt program her. Les mer…

Salmon Blog: Ei støtte til dugnadsgjengen

Publisert 12. juni 2015

Harald EngevikEi av Noreg sine mest verdifulle ressursar er på retrett; dugnadsånda. Med eldsjeler og felles løft, har nordmenn i alle år sikra viktige tilbod og funksjonar i samfunnet. Men tidsånda handlar meir om kommersialisering og institusjonalisering av alle aktivitetar. Salmon Group ynskjer å vere ei motkraft gjennom vårt samfunnsarbeid. Les mer…

The Seafood Innovation Cluster blir Norwegian Centre of Expertise

Publisert 12. juni 2015

TSIC1The Seafood Innovation Cluster i Hordaland får status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Næringsminister Monica Mæland og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde i dag at klyngen har fått NCE-status. Målet med NCE er å støtte næringsmiljøer som har store muligheter for vekst. Les mer…

Team Gla’laks lansert på Hardanger Akvasenter

Publisert 12. juni 2015

Tysdag vart det det nye regionale satsingslaget Team Gla’ laks lansert på Hardanger Akvasenter i Fyksesund. Hordalands skiskyttarkrets står bak nyskapinga, saman med blant andre Salmon Group, Lingalaks, Eide Fjordbruk Les mer…

Fiskeriministeren føreslår ordning med utviklingsløyve

Publisert 12. juni 2015

Ecomerden2Fiskeriministeren føreslår eit nytt utviklingsløyve. – Eg er oppteken av at forsking og utvikling skjer i Noreg. Dette vil styrke konkurransekrafta til både oppdrettsnæringa og leverandørindustrien, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Les mer…

Salmon Group er høyrde på viktige punkt

Publisert 8. juni 2015

Salmon Group flaggVår deltaking i høyringsprosessen kring Stortingsmeldinga har vore verdifull, vi har blitt høyrde på dei viktigaste punkta. Les mer…

Næringskomiteen: Stortingsmelding om en forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen

Publisert 8. juni 2015

StortingetStortinget ber regjeringen utarbeide forslag til produksjonsområder og en modell der veksten er basert på miljømessig bærekraftsindikatorer. Det eksisterende tildelingsregimet fortsetter frem til ny modell er på plass. Les mer…

Redningsaksjonen for Vossolaksen – Ein oppdatering før årets sesong

Publisert 8. juni 2015

Vossolaks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein av verdas mest storvokste laksestammer, Vossolaksen, var nærast utrydda seint på åttitalet. På trass av fredning i 1992, greidde ikkje bestanden å ta seg opp att. Det vart sett i gang ein rekkje tiltak og forsking, og i 2000 starta Vossoprosjektet opp. Føremålet var å identifisere trusselfaktorar og å finne moglege tiltak i både ferskvatn og i fjordane for å berge stamma. Prosjektet er eit bredt samarbeid mellom forsking, forvaltning, lokale interessenter og fleire næringsaktørar, i hovudsak oppdrettsnæringa organisert i Vossolauget, og vassdragsregulanten BKK. Les mer…

Toppspelarar vitja oppdrettsbygd

Publisert 5. juni 2015

Kamp2 Som ein del av samarbeidsavtalen Osland Havbruk har med Sogndal Fotball, vitja nokre av klubben sine unge spelarar Bjordal. Der vart dei godt mottekne. Les mer…

Overbegeistra for laks

Publisert 2. juni 2015

Ørjan JohannessenI eit intervju med avisa Dagens Næringsliv rosar Bocuse d’Or-vinnar Ørjan Johannessen oppdrettslaksen som råvare. Les mer…

Endring i marknadsavgifta, men mindre enn varsla

Publisert 2. juni 2015

Sjømatrådet logoFiskeriminister Elisabeth Aspaker har vore lydhøyr for innspela som er komne under høyringa, og endrar marknadsavgifta for laks og aure mindre enn først varsla. Les mer…

Store ringverknader av marin klynge

Publisert 1. juni 2015

Slakteriet FlorøEi utgreiing gjort av Hordaland Fylkeskommune syner at for kvar milliard kroner skapt innafor den sokalla marine klynga på Vestlandet, resulterer det i 560 millionar i skapte verdiar utanfor klynga. For kvar sysselsett i marin klynge, gir aktiviteten 1,25 sysselsett utanfor. Les mer…