Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Eigarskap- plikter og verdi

Publisert 31. mars 2015

Onkel SkrueDet å eige noko høyrest ofte veldig lukrativt og uforpliktande ut. Så enkelt er det ikkje. Les mer…

3 frå Salmon Group i Sjømat Norge-styret

Publisert 27. mars 2015

Vibecke BondøUnder generalforsamlinga i Bodø i går, vedtok FHL at organisasjonen endrar namn til Sjømat Norge. Valkomiteen si innstilling til styre vart i sin heilskap gitt oppslutnad. Dermed sit no tre representantar frå Salmon Group i hovudstyret i organisasjonen. Les mer…

Sekkingstad satsar nedstraums

Publisert 24. mars 2015

Bård Sekkingstad, Lisbeth Berg Hansen, Konrad SekkingstadFamilieverksemda Sekkingstad AS i Skogsvåg på Sotra er ringrevar på eksport av norsk laks. No utvidar dei porteføljen og kjøper den danske foredlingsverksemda Skagerak Salmon AS. Les mer…

Salmon Blog: Det ordnar seg i sjøen?

Publisert 20. mars 2015

Regjeringa har no lagt fram strategien for vekst i havbruksnæringa. Systemet er komplekst og det står att å sjå korleis det skal forvaltast. Men den avgjerande faktoren for om næringa klarer å auke produksjonen er om ein får kontroll på situasjonen med resistent lakselus. Det handlar om meir enn statleg kapasitetstildeling. Les mer…

Havbruksmeldinga; Ingen utsettsoner, førebels

Publisert 20. mars 2015

Elisabeth AspakerRegjeringa har i dag lagt fram den nye havbruksmeldinga. Her vil ein satse på sokalla trafikklys-prinsipp for kapasitetstildeling, med indikatorstyring innafor inndelte produksjonsområde. Les mer…

Beklagar at Marine Harvest forlet samarbeidslinja

Publisert 20. mars 2015

Salmon Group beklagar at Marine Harvest vel å snu ryggen til resten av næringa og melder seg ut av FHL. Samstundes er det slik at selskapet lenge har synt lita forståing for dei demokratiske prinsippa i organisasjonen, og om ein ikkje klarar å forsone seg med fleirtalet sine vedtak, har ein vanskeleg for å passe inn i eit fellesskap. Les mer…

Salmon Group oppdrettarar byggjer brønnbåt ilag

Publisert 20. mars 2015

Salmon Group flaggReiarlaget Rostein AS har inngått avtale om å byggje ein ny brønnbåt til prisen av 300 millionar kroner, på vegne av 11 lokaleigde lakseoppdrettarar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Båten vert levert i april 2016 og er på øvste hylle av teknologi når det gjeld smittehygiene, lusebehandling og skånsam handtering av fisk. Les mer…

Annleis denne gongen?

Publisert 12. mars 2015

Oppdrett i sjø, ChileSjølv om det er varm seinsommar, snakkar dei om takras i Puerto Montt. Les mer…

Salmon Blog: Ei skiftetid i havbruksnæringa

Publisert 4. mars 2015

Karrieremesse3Åra som kjem vil by på mange interessante jobbar for ungdom som vil inn i sjømatnæringane. Også i produksjonsleddet. Les mer…

FrP støttar rullerande MTB

Publisert 4. mars 2015

Sandnes FiskeoppdrettUnder fylkesårsmøtet sitt ga FrP i Sogn og Fjordane tilslutnad til rullerande gjennomsnitts MTB. Les mer…

Vel overstått NASF Young

Publisert 4. mars 2015

NASF Young Dagen før den store NASF-konferansen, arrangerte The Seafood Innovation Cluster ungdomstreff saman med YoungFish og NASF. Rekruttering til sjømatnæringa er ei av dei prioriterte oppgåvene til klynga. Les mer…

Fekk 110 søkjarar til ledige jobbar

Publisert 3. mars 2015

Alex og Anne Karin.Då Steinvik Fiskefarm i Flora kommune lyste etter folk, fekk dei inn søknad frå 110 personar. Les mer…

Forbetra fôrslange, forbetra fraktavtale

Publisert 2. mars 2015

FôrslangeAhlsell har blitt ein betydeleg utstyrsleverandør til Salmon Group, og verksmeda syner stadig evne til utvikling og innovasjonar. Ein av nettverket sine aksjonærar har til og med sikra ei betre fraktavtale for kjøp av antistatiske fôrslangar frå Finnmark. Les mer…