Søk i arkivet

Aktuelt

Stor suksess med reinsefisk

Publisert 28. desember 2014

BerggylteLangøylaks har hatt so stor suksess med bruk av reinsefisk at det vekkjer mediemerksemd. I haust har dei kunne unngå avlusing takka vere god drift med leppefisk. Les mer…

-Kan vere ein historisk tabbe å byggje ned Norges Sjømatråd

Publisert 22. desember 2014

Erik Osland-Innsatsen for å byggje opp merkevara Norsk Laks over heile verda har vore formidabel. Denne merkevara er vår grunnkapital, det vil vere kortsynt å spare på fellesmarknadsføringa for å lyfte fram enkeltprodukt, meiner styreleiaren i Salmon Group, Erik Osland. Les mer…

2015 blir viktig for Marint Vekstforum

Publisert 22. desember 2014

Roy SævikMarint Vekstforum er eit samarbeid mellom oppdrett og leverandørindustri i Sogn og Fjordane. Leiar Roy Sævik meiner 2015 vil bli det store løftet for forumet. Les mer…

Julehelsing frå Salmon Group

Publisert 20. desember 2014

JulenisseKjære julenissen,

I år har vi gjort mykje godt. Vi har produsert mat til menneske over heil verda, vi har sysselsett menneske over heile landet, og vi har betalt inn mykje pengar til storsamfunnet. Vi vil difor tillate oss å kome med nokre fromme ynskje for det nye året. Les mer…

Pål Anders klar for Africa Race

Publisert 19. desember 2014

Pål AndersMedan dei fleste veltar seg over i juleferie, legge Pål Anders Ullevålseter siste hand på verket før avreise til vinterens store kappløp. Les mer…

Salmon Blog: Kven skal ha lov til å vokse?

Publisert 16. desember 2014

Nye løyve for lakseoppdrett har blitt tildelte gjennom politisk motiverte forskrifter. Det har utløyst rettslege prosessar, der aktørar meiner dei ikkje har fått den veksten som forskriftene ga dei rett til. No vil regjeringa gje sokalla «objektive kriterier» for framtidig vekst. Men ein skal passe seg for ikkje å innføre ei permanent urettferdigheit. Les mer…

Åtvarar mot kostnadsauke

Publisert 15. desember 2014

Even Søfteland– Norsk havbruksnæring er på full fart inn i «oljesyndromet». Meir og meir av tida og ressursane i havbruksnæringa går til å tilfredsstille ulike reglar og krav frå myndigheiter og kundar, seier oppdrettskonsulent Even Søfteland til nettstaden iLaks. Les mer…

Nytt tilbod; ungdomssamling under NASF

Publisert 12. desember 2014

Young Fish logoYoungFish og Seafood Innovation Cluster samarbeider med NASF-konferansen om ei samling for unge den 3. mars. Les mer…

Ny dagleg leiar i Mortenlaks AS

Publisert 5. desember 2014

Tom Jarle BjørklyTom Jarle Bjørkly overtok 1. desember leiaransvaret i Mortenlaks AS i Lødingen. -Vi har henta ein mann frå øvste hylle, seier styreleiar Einar Ytterstad. Les mer…

Salmon Blog: Kor mange gonger skal ein ta betalt for same vare?

Publisert 5. desember 2014

Diskusjonen om regulering av lukka og landbasert lakseoppdrett, syner med all mogleg tydelegheit korleis staten styrer teknologiutvikling og driftsformer. Les mer…

-Oppdrettsnæringa har snakka for mykje om vekst

Publisert 4. desember 2014

Pure Farming ASSalmon Group meiner det har vore for sterkt fokus på auka konsesjonsvolum i oppdrettsnæringa, og at ein heller bør sjå på korleis drifta kan bli betre. Les mer…

Salmon Blog: Havets husmenn?

Publisert 3. desember 2014

Diskusjonen om framtida til norsk oppdrettsnæring handlar om miljøpåverknad, arealtrong og verdas tilgang på protein. Men han handlar og om nordmenn sin rett til å eige og drive bedrifter langs kysten, og om samfunnet si evne til å dra nytte av dei verdiane som vert skapte. Les mer…