Søk i arkivet

Aktuelt

Får pengar til å utvikle tareteknologi

Publisert 26. november 2014

Job SchipperSamarbeidet Integrert Akvakultur har fått tildelt 600.000 kroner frå Marint Verdiskapingsfond i Sogn og Fjordane for å kommersialisere dyrking av tare ved lakseanlegg. Les mer…

Nytt fra NMSH

Publisert 25. november 2014

Færøysk arbeidsbåtEn liten statusrapport vedrørende sertifikater. Les mer…

Salmon Group heldt kurs for å lære av forvaltninga

Publisert 21. november 2014

IK-kurs26 tilsette melde seg på då Salmon Group heldt IK-kurs saman med med Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Les mer…

-Mattilsynet må få gjere jobben sin

Publisert 20. november 2014

ErikDei lokaleigde oppdrettarane i Salmon Group meiner at Mattilsynet no først og fremst treng å ha næringa med på laget i kampen mot lusa. Les mer…

Salmon Blog: Kjære staten, du er ein av oss

Publisert 18. november 2014

StortingetStaten er som folket. Lik dei fleste av oss ynskjer staten å stå i fremste rekke når fordelar og fine ting skal fordelast, og gjerne vere meir anonym når vanskelege avgjerder skal takast. Les mer…

Få med deg YoungFish konferansen 2015

Publisert 18. november 2014

Young Fish logoYoungFish, nettverket for ungdom i havbruksnæringa, har hatt eit formidabelt oppstartsår. 28. januar ynskjer dei velkomen til den aller første YoungFish konferansen, deira største arrangement so langt. Les mer…

Eit hav av moglegheiter, for 12. gong

Publisert 17. november 2014

Et hav av moglegheiterFor 12. år på rad kjem Firdaposten i Florø og Fjordenes Tidende i Måløy ut med temaavis om fiskeri og havbruk under tittelen “Eit av av moglegheiter”. Les mer…

Feil taktikk til feil tid

Publisert 12. november 2014

Arealutvalet sin rapport– Det næringa no treng, er nye og effektive tiltak mot lus, og ikkje ei omfattende deregulering, sier Øyvind Kråkås til bransjenettstaden Intrafish. Les mer…

Salmon Blog: Gamle forslag blir som nye

Publisert 7. november 2014

Eit år med borgarleg havbrukspolitikk har gitt fleire spørsmål enn svar. Les mer…

Ny nettside for visningsanlegg

Publisert 5. november 2014

Engesund VisningssenterForum for Visningsanlegg i Havbruk har lansert ei ny nettside, der du kan finne informasjon og vegen til næraste visningsanlegg. Les mer…

Salmon Blog: Er tida for felles løysingar over?

Publisert 5. november 2014

Norges Sjømatråd er til evaluering, og nokre meiner at rådet har utspelt si rolle. FHL har gjennomgått indre brytningar i fleire store saker. Er dei felles tiltaka på hell i norsk laksenæring? Les mer…

Skjerpar tiltak mot lus

Publisert 4. november 2014

Elisabeth AspakerEtter innspel frå Mattilsynet sende Fiskeriministeren måndag ut varsel om skjerpa tiltak mot lakselus.

Først og fremst dreiar det seg om strengare oppfylgjing av lokalitetar der ein over tid ikkje klarar å bekjempe lusa på ein god nok måte. Her kan det i ytste fall bli snakk om reduksjon av lokalitets-MTB, eller inndraging av lokalitetsklareringa.

– Det er relativt få lokaliteter dette gjeld, men effekten av å fjerne fisken fra desse anlegga forventast å ha stor betydning for det totale smittepresset i området, seier Harald Gjein, adm.dir i Mattilsynet til Kyst.no.

Ein vil og styrke tilsynet med internkontroll for lusebekjemping og lækjemiddelbruk.

Salmon Group har tidlegare påpeika det viktige i at Mattilsynet nyttar det eksisterande regelverket på ein effektiv måte, framfor å gjere omfattande lovendringar. Nettverket har utvikla og driftar eit eige internkontrollsystem for våre aksjonærar, der arbeid mot lus og kontroll på lækjemiddelbruk er nokre av mange komponentar for å sikre god fiskevelferd, miljøstatus og tryggleik ved anlegga.

Tekst: Øyvind Kråkås

Sjømatrådet har framleis ei rolle å spele

Publisert 3. november 2014

Sjømatrådet logoSalmon Group meiner at Sjømatrådet har viktige oppgåver også i framtida, men at samarbeidet med næringa må bli tettare. Les mer…