Søk i arkivet

Aktuelt

Marint Vekstforum med eiga nettside

Publisert 31. mars 2014

Marint VekstforumMarint Vekstforum har lansert si eiga nettside. Der vil du finne informasjon om arrangement, medlemmar og innmelding. Les mer…

Dei fyrste grøne er delte ut

Publisert 30. mars 2014

Framhevar LaksenFredag kveld offentleggjorde Fiskeridirektoratet boda på dei grøne konsesjonane i gruppe B. Dei to øvste boda var på 66 millionar kroner kvar. Les mer…

Røyret som løyser eit stort problem

Publisert 28. mars 2014

Torbjørn JohnsenGjennom mange år med luftdriven fôring av fisk, har ein slite med statisk elektrisitet som blir generert i fôringsslangane. No tilbyr Ahlsell eit produkt som tek oss forbi denne utfordringa. Les mer…

Diskusjonsplattform for teknisk innovasjon

Publisert 27. mars 2014

Ocean InnovationOcean Innovation Community er eit nettsamfunn for deg som verkeleg vil løyse verdsproblem, eller berre typiske tekniske utfordringar. Les mer…

Svanøylaks med ny nettbutikk

Publisert 26. mars 2014

Elin og GroSvanøy Røykeri tilbyr høgkvalitets lakseprodukt på basis av lokal råvare. No er sortimentet tilgjengeleg via ein flett ny nettbutikk. Les mer…

Hav21- strategien for framtida

Publisert 26. mars 2014

TombrePå konferansen Havbruk 2014 i Tromsø i neste veke, hentar ein fram att arbeidet som er gjort med HAV21, forskingsstrategien som skal danne grunnlag for vekst og verdiskaping i norsk sjømatnæring i tiåra som kjem.

Salmon Group sende innspel til ressursgruppa for havbruk då denne prosessen vart sett i gang, og vi vil tillate oss å ta fram att råd og konklusjonar som vi kom med den gongen. Har der skjedd ting i mellomtida? Døm sjølv. Les mer…

Den nye skjørtemoten

Publisert 25. mars 2014

Permaskjørt10 meter er den nye skjørtelengda. Lingalaks AS i Hardanger er eit av selskapa som har testa ut duk som skal hindre lusepåslag. Les mer…

Vekstsesongen for tare er i gang!

Publisert 24. mars 2014

tare1 Våren er taren sin store vekstsesong. Ved forsøksanlegget i Solund har taren hatt ein voldsom tilvekst dei siste par vekene. Les mer…

Teknologikonferanse i Florø

Publisert 21. mars 2014

FlorøAkvakultur og ny teknologi er overskrifta når det blir invitert til konferanse i Florø 24. og 25. april. Mellom innleiarane er Alf Helge Aarskog, CEO i Marine Harvest ASA, og Carle Erik Arnesen, administrerande direktør i Firda-gruppa. Les mer…

Salmon Group til Havbruk 2014 i Tromsø

Publisert 20. mars 2014

TromsøSiste mars til andre april helde Forskningsrådet, FHF og Tekna konferanse i Tromsø. Salmon Group delteke med innlegg. Les mer…

Lyst å lære oppdrettshistorie?

Publisert 19. mars 2014

Er du ein av dei som trur at det var John Fredriksen som gjorde lakseoppdrett til ei lønsam næring i Noreg? Om du har interesse for oppdrettsnæringa si historie, vil vi anbefale to bøker. Les mer…

Salmon Blog: London kallar

Publisert 18. mars 2014

Ein treng ikkje å ha kunnskap om oppdrettsnæringa eller dei involverte partane for å forstå kva den dominerande lakseprodusenten i verda no er i gang med. Det einaste ein treng å forstå, er at dette er eit børsnotert selskap på nådelaus jakt etter marknadsmakt. Les mer…

Ny side for jobbsøkjarar

Publisert 17. mars 2014

En gullkantet fremtidSalmon Group lanserer no ei eiga rekrutteringsside på våre nettsider. Her vil ledige stillingar og annan rekrutteringsinfo bli lagt ut. Les mer…

Nytt om grøne konsesjonar

Publisert 17. mars 2014

FirkløverFiskeridirektoratet har no publisert oppdateringar om statusen til dei grøne konsesjonane. Tildelinga av dei første løyva skal vere klar før påske. Les mer…

NRK laga sak om Integrert Akvakultur

Publisert 14. mars 2014

Integrert AkvakulturSalmon Group, Sulefisk og Hortimare har sidan 2010 samarbeidd for å utvikle taredyrking i tilknyting til lakseoppdrett. No har NRK vore og besøkt forsøksanlegget. Les mer…

Svensk besøk hos Kurt på Ure

Publisert 11. mars 2014

Norges Sjømatråd på UreKurt Johan Svendsen driv produskjon av laks og aure midt i ein av landets mest populære turistdestinasjonar, Lofoten. Nylig hadde han besøk av ei gruppe svenske innkjøpssjefar, saman med Line Kjelstrup frå Sjømatrådet. Les mer…

Kronikk: Sjømat, framtidsnæringa for Sogn og Fjordane

Publisert 10. mars 2014

Slakteriet FlorøSogn og Fjordane er rikt på fiskeressursar og kompetanse på fisk. Fiskeri og oppdrett står for ein majoritetsdel av matproduksjonen, og ein bør sjå desse næringane som eit ledd av ein samla strategi for fylket som matleverandør.

I verdiskapingsplanen som fylkestinget har vedtatt for perioden fram til 2025, er sjømatnæringane eit av områda som skal bidra til måla om folketalsutvikling basert på dei naturgjevne fortrinna vi har. Potensialet i denne sektoren er enorm, men det vil krevje kloke og modige val i åra som kjem. Les mer…

Verdiskapingsplan ute på høyring

Publisert 10. mars 2014

FlorøVerdiskapingplanen for Sogn og Fjordane fylke fram til 2025, er no ute på høyring. Høyringsfristen er 11. april. Les mer…

Utsal eller investering?

Publisert 10. mars 2014

SparegrisDiskusjonen om korleis nye oppdrettskonsesjonar bør tildelast, har i stor grad teke utgangspunkt i at nytt volum er ei eingongsinntekt for samfunnet. Det er langt meir relevant å sjå nytildeling som ei investering; kommunar, fylke og stat har jamne inntekter frå oppdrettsverksemd. Og mest får dei ved lokalt eigarskap. Les mer…

Salmon Blog: Dei bortkomne sønene

Publisert 7. mars 2014

Denne veka reiste ei gruppe Finnmarkingar til Oslo for å markere motstand for måten politikarar ga verdifulle fiskerettigheitar bort billig til ein heimflytta nordmann som skulle gjere ulønsam industri levande att. Samstundes går representantar for verdas største oppdrettsselskap på podiet i Bergen og ber dagens politikarar om å hjelpe dei med å få hand om resten av lakse-Noreg. Og avisa Dagens Næringsliv høyrer deira klage og kjem til støtte. Dette forstår eg knapt. Som den vestlending eg er, gjekk eg til Bibelen for å søkje svar. Les mer…

Reagerer på argumenta mot rullerande MTB

Publisert 6. mars 2014

Nils Inge HitlandSalmon Group reagerer på fleire store aktørar sin argumentasjon mot rullerande gjennomsnitts MTB. – Det er greitt å kjempe for sine eigne interesser, men ein må gjere det med blanke våpen, seier dagleg leiar Nils Inge Hitland. Les mer…

Historia og framtida hand i hand

Publisert 6. mars 2014

Kystmuseet i ØygardenDå Blom fiskeoppdrett AS søkte visningskonsesjon for laks og aure, gjekk dei i samarbeid med Kystmuseet i Øygarden. Dette har vorte produktivt for begge partar, og no jobbar ein med å laga ei ny utstilling om laksen på museet. Les mer…

Salmon Blog: Den lange vegen vidare

Publisert 3. mars 2014

Forsking og utvikling. Alle er einige om at det er viktig, alle er klar på at der må stadig nye løysingar til for å ikkje stagnere og bli utkonkurrerte. Men kvifor er det så vanskeleg? Les mer…

VRI- til hjelp for innovatørar

Publisert 3. mars 2014

Integrert AkvakulturHavbruksnæringa treng meir innovasjon. Men ofte når ikkje kompetansemiljø, forskarar, næring og kapital fram til kvarandre med dei gode prosjekta. VRI-satsinga er med og bøter på dette. Les mer…