Søk i arkivet

Aktuelt

YoungFish tok av på fyrste forsøk

Publisert 28. februar 2014

YoungFish1Onsdag gjekk startskotet for ungdomsnettverket YoungFish. Både oppmøtet og stemninga talar for at det var byrjinga på ei gjevande satsing. Les mer…

Peikar på Myre som satsingsområde

Publisert 26. februar 2014

BioMarI fylgje bladet Næringsrapport, peikar Harald Normann på Myre i Vesterålen som eit potensielt satsingssamfunn for fiskeri og havbruk. Les mer…

Salmon Blog: Openheit er ein ressurs

Publisert 25. februar 2014

Pål Mugaas JensenEnten ein ynskjer å styrkje rekrutteringa eller omdømet, so er openheit ein av dei største ressursane næringa kan nytte seg av. Les mer…

YoungFish, fyrste samling i morgon

Publisert 25. februar 2014

Young Fish logoI morgon går avsparket for det nye nettverket for unge havbrukarar, YoungFish. Les mer…

Brasil; mykje laks, men ikkje frå Noreg

Publisert 24. februar 2014

Brasilianarane konsumerer årleg nesten 100 000 tonn laks, og med dette er landet den desidert største lakseimportøren i Sør-Amerika. Chile er totalleverandør til denne marknaden. Les mer…

1631 årsverk innan fisk i Sogn og Fjordane

Publisert 24. februar 2014

Sogn og FjordaneTal frå Segel AS syner at ved utløpet av 2012 var der 1631 årsverk i fiske, havbruk og omsetnad av fisk i Sogn og Fjordane. Les mer…

Delta på FHF sitt kurs “FoU og virkemiddelbruk for sjømatnæringen”?

Publisert 21. februar 2014

FHF logoMed Norsk Sjømatsenter som medarrangør gjennomfører FHF sitt kurs i «FoU og virkemiddelbruk for havbruksnæringa» i Hordaland våren 2014. Kurset gir en innføring i hvordan bruke forskning og utvikling i egen bedrift for økt lønnsomhet og innovasjon. Deltakerne får også vite mer om hvordan sjømatbedrifter kan bruke virkemiddelapparatet effektivt. Les mer…

Marint Vekstforum med fokus på utdanning

Publisert 20. februar 2014

Marint Vekstforum 2Marint Vekstforum arrangerte i går si andre samling sidan oppstarten, og denne gongen var det rekruttering, utdanning og kompetanseheving som sto på programmet. Ei samansett og engasjert gruppe møtte fram for å ta del. Les mer…

Peru; ressursar, forskjellar og moglegheiter

Publisert 18. februar 2014

IMG_2758Kontrastane i Peru er slåande. Geografisk spenne landskapet frå høgfjell til kyst og ørken. Økonomisk ligge luksuseigedomar vegg i vegg med bustader av murstein og bølgeblekk. Meteorologisk er det enten tørke eller regntid. Men landet er rikt på ressursar, og har eit enormt potensiale for matproduksjon. Les mer…

Lakselus forseinkar laksen

Publisert 18. februar 2014

Smolt Barlaup Uni Research

Lusefri smolt ved Herdla. Foto Bjørn Barlaup

I ei studie publisert i Biology Letters, utført av Uni Research og HI er eit av funna at laksesmolt som resultat av lus kan forlenga opphaldet i havet.

I studien har dei sett på mengd tilbakevandra laks frå smolt produsert Les mer…

K. Strømmen Lakseoppdrett går inn i Salmon Group

Publisert 7. februar 2014

K StrømmenDet er med glede vi melder at verksemda K. Strømmen Lakseoppdrett AS går inn i nettverket. Les mer…

Råvaretur til Peru og Brasil

Publisert 6. februar 2014

Rio De JaneiroSalmon Group er opptekne av å skape gode møteplassar for aksjonærar, tilsette og leverandørar. Frå 7.-17. februar reiser med difor på tur til Sør-Amerika for å sjå nærare på råvaretilgangen til fiskefôr. Les mer…

Salmon Blog: Smolten som konkurransefortrin

Publisert 5. februar 2014

FjordsmoltGode vassressursar har gjeve Noreg sjansen til å byggje ein vellukka og høgt kompetent smoltproduksjon. Utviklinga av dette i leddet kan verte avgjerande for vår framtid som oppdrettsnasjon. Les mer…

Konferanse for kunnskap om reinsefisk

Publisert 5. februar 2014

RognkjeksReinsefisk har vakse fram frå å vere ein spanande idè til å bli eit mykje nytta verkemiddel i arbeidet mot lakselus på oppdrettsfisk. 3.-4. mars blir det konferanse på Gardermoen, der ein ynskjer å styrkje kunnskapen om reinsefisk. Les mer…

To prisar til Eide

Publisert 4. februar 2014

Eide FjordbrukUnder EWOS si kåring av dei beste vestnorske produsentane av laks og aure, stakk Eide sine selskap av med to av fire prisar. Les mer…

Laksen fører an i sjømateksporten

Publisert 4. februar 2014

Harald Engevik på CarrefourEtter to år med nedgang gjorde sjømateksporten eit kraftig hopp oppover, og sette ny rekord i 2013. Noreg eksporterte i fjor sjømat for 61 milliardar kroner. Dette er 17 prosent meir enn året før. Les mer…