Søk i arkivet

Aktuelt

Klikk deg gjennom oppdrettsåret i vårt arkiv

Publisert 19. desember 2013

NyttårHar du lyst til å revidere oppdrettsåret 2013? Les mer…

Julehelsing til alle i lakselandet

Publisert 19. desember 2013

God julEit nytt år går mot slutten, og det er vår glede å summere opp nok eit år med godt samarbeid i Salmon Group. Les mer…

TEKSET 2014: Hvordan unngå at settefisknæringen blir laksenæringens akilleshæl?

Publisert 19. desember 2013

Bilde 021.jpg norevåg fiskFremtidens settefiskproduksjon vil være en viktig faktor for at norsk laksenæring oppnår sine vekstmål. Mange settefiskprodusenter planlegger eller har iverksatt rehabilitering og utbygging av sine anlegg. Har man felles utfordringer man kan samarbeide om og har andre næringer gode løsninger å tilby? Les mer…

Monica Mæland til Stord

Publisert 18. desember 2013

Monica MælandDen nye næringsministeren er hovudtrekkplasteret for årets AqKva konferanse på Stord 23. januar. Les mer…

NOOMAS melder om god kapasitet

Publisert 17. desember 2013

Bilde009NOOMAS, Salmon Group sin avtalepartner på anleggssertifisering, melder om god kapasitet på nye oppdrag. Les mer…

Miljøseminar i Florø 4. og 5. februar

Publisert 16. desember 2013

Sogn og FjordaneSogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer miljøseminar i florø 4. og 5. februar 2014. Blant innleiarane er statssekretær i FKD Amund Drønen Ringdal. Les mer…

Salmon Blog: Ressursnasjonen Noreg

Publisert 12. desember 2013

-Noreg er ein ressursnasjon, sa dåverande utanriksminister Jonas Gahr Støre under FHL si generalforsamling i Tromsø i 2012. Nøkkelen til landets sin framtidige velstand ligg i å nyttegjere oss best mogleg av ressursane. Les mer…

Oppfinnarpris for fiskeforsking

Publisert 12. desember 2013

Karin Pittmann og Bjarne RavnøySalmon Group vil gratulere våre samarbeidspartnarar Karin Pittmann og Bjarne Ravnøy med Hordaland Fylkeskommune sin oppfinnarpris for 2013. Les mer…

Juleønske om politisk handling

Publisert 11. desember 2013

Ola BraanaasJeg har fra første stund har vert motstander av de Grønne konsesjonen, jeg har fryktet hele skjønnhetsordningen fordi erfaringene fra tidligere ordninger har vært meget tvilsomme. Men denne gangen skulle det bli så mye bedre, en egen Faggruppe, klare vilkår og rammer, alt dette skulle trygge en god og målrettet behandling med løsningsorientert fokus på lus og rømming. Sånn ble det ikke. Les mer…

TID FOR POLITISK KLOKSKAP – GRØNNE KONSESJONER OG MARKEDSBEHOV

Publisert 10. desember 2013

Torbjørn GjelsvikFaggruppen nedsatt av Fiskeridepartementet har nå avlevert de første forsvarskriftene i forhold til sin beslutning om å avvise rundt halvpartene av alle søknadene om grønne konsesjoner. Faggruppen viser betydelig vilje til å bruke tid og ressurser på å opprettholde sin formalistiske behandling av innkomne søknader. Faggruppens tid burde heller vært benyttet til å vurdere innholdet i søknadene og mulige kreative og fremtidsrettede løsninger på to av næringens største utfordringer, lus og rømninger. Les mer…

30 % tilbakegang for PD

Publisert 10. desember 2013

NorgeskartPr november i år var det påvist 91 tilfelle av PD på landsbasis, mot 129 på same tid i fjor. I Hordaland er tilbakegangen på nesten 40 %, medan han i Sogn og fjordane er på 74 %! Les mer…

Gunnar Klo AS årets bedrift i Øksnes

Publisert 9. desember 2013

Gunnar Jarl KloVerksemda Gunnar Klo AS på Myre vart tildelt prisen “Årets bedrift” av Øksnes Næringslivsforening. Les mer…

Salmon Blog: Soneforskrift og rullerande MTB

Publisert 6. desember 2013

Då soneforskriftene vart innførte i Hordaland og Rogaland, var dei ikkje meint å skulle vere produksjonsnedbygging. Men slik har det blitt for dei minste aktørane. Les mer…

Første eksamen for båtfolket

Publisert 6. desember 2013

I dag har stundentane ved NMSH sitt båtførarkurs sin første eksamen. Les mer…

Gjennomsnitts MTB for liten og for stor

Publisert 4. desember 2013

TombreFiskeri- og kystdepartementet har sendt på høyring forslag om innføring av rullerande gjennomsnittleg MTB i lakse- og ørretoppdrettsnæringen. Les mer…

36 000 tonn bak fjoråret

Publisert 4. desember 2013

CarrefourPr uke 48 var det i år eksportert 999 180 tonn laks. Det er vel 36 000 tonn mindre enn på same tid i fjor. Les mer…

Marint Vekstforum: møte om rekruttering 30. januar

Publisert 3. desember 2013

Vemund HolstadMarint Vekstforum legge opp til møte i Florø 30. januar. Tema vil vere rekruttering og språkopplæring. Les mer…

Næringslivspris til Aqua Farms Vartdal

Publisert 2. desember 2013

Ottar VartdalOttar Vartdal, som er eigar av Vartdalgruppa Fiskeoppdrett og Aquas Farms Vartdal, har motteke Sparebank 1 Søre Sunnmøre sin næringslivspris for 2013. Les mer…

Konkluderar for fase 2 av Integrert Akvakultur

Publisert 2. desember 2013

Roger Espeland og Job SchipperSalmon Group jobbar i desse dagar med rapporten frå fase 2 i prosjektet Integrert Akvakultur. Les mer…