Søk i arkivet

Aktuelt

Klart for julebord i nord

Publisert 28. november 2013

Johnny og Kurt JohanFredag er det duka for årets julebord i nord, i år som i fjor på Thon Hotell Lofoten. Les mer…

Salmon Group forlengar samarbeidet med Linjeforeningen

Publisert 27. november 2013

LFFH logoSalmon Group har samarbeidd med Linjeforeningen For Fiskehelse og Havbruksbiologi , LFFH, sidan sommaren 2012. Denne veka skreiv vi under ei fornying av avtalen. Les mer…

Salmon Group fleecejakke i julegåve?

Publisert 27. november 2013

ArildSalmon Group tilbyr Alaska fleecejakke med Salmon Group logo. Les mer…

Salmon Blog: Laksen skal fram

Publisert 26. november 2013

FerjeDet er ikkje berre å slakte laksen og koste inn pengane. Mellom slakteri og marknad ligg der mil på mil med smal og krokete veg, ferjeproblem og snøføre. Les mer…

Har du spørsmål om oppdrett?

Publisert 26. november 2013

Framhevar LaksenPå nettsidene laksefakta.no får du kunnskap om laks, oppdrettsnæring og mattryggleik. Les mer…

25 år med trufast teneste

Publisert 25. november 2013

Jan Rune Hosøy og Øyvind HolsenUnder julebordet i Bergen fredag, hadde Salmon Group æra av å vere vertskap for ei særs høgtideleg hending. Les mer…

Lågare miljøkrav til mindre selskap?

Publisert 21. november 2013

Svanøy RøykeriSalmon Group har fleire gongar blitt møtt med påstanden om at dei mindre lakseprodusentane ikkje klarer å leve opp til dei same miljøkrava som dei større. Dette må vi klare opp i. Les mer…

Klart for tettpakka fagmøte

Publisert 19. november 2013

Aksjonærmøte i SvolværI førekant av julebordet i Bergen fredag, vert det arrangert fagmøte for aksjonærar og tilsette. Tema denne gongen blir rullerande gjennomsnitts MTB, Nytek, fiskefôr og utdanning for båtførarar. Les mer…

-Luseforskrifta må endrast

Publisert 19. november 2013

Solveig– Kravet om maks 0,5 lus per fisk gjelder hele året. Det meiner vi er feil. Det er om våren, når utvandringsklar smolt av villaks skal ut i havet, at vi har de kritiske periodene for villaksen. Då må lusetallet på oppdrettslaksen være lavt. Nå ender vi i stedet med å måtte lusebehandle oftere enn hva godt er, seier Solveig Willis frå Salmon Group. Les mer…

Kompetansekrav til båtførarar- første kurset er i gang

Publisert 18. november 2013

I dag starta det første kurset som er spesialisert på kompetanse for førarar av arbeidsbåtar i havbruk.NMSH

Selskapet Norsk Maritimt Senter for Havbruksnæringa, NMSH, er oppretta av mellom andre Salmon Group for å drive maritim kompetanseheving retta mot personell i havbruksnæringa. Kurset som starta i Bergen i dag er eit pilotkurs, altså ei prøvekøyring for å kvalitetssikre læreplan og kursopplegg. Like fullt var kusret fullteikna med 18 elevar. Mange ynskjer å vere i forkant av krava som vil bli forskriftsheimla i løpet av 2014.

Kurset blir arrangert med lærarar frå Austevoll Maritime, første bolken vil vere i Bergen, medan den andre blir lokalisert til den vidaregåande skulen i Austevoll. Deltakarane kjem frå ei variert gruppe av verksemder på Vestlandet. Same type kurs vil og bli gjennomførte i Midt- og Nord-Noreg i løpet av vinteren.

Les og “Utset forskrifta for arbeidsbåtar”

PilotkursTekst: Øyvind Kråkås

Salmon Blog: Fisken som garantist

Publisert 14. november 2013

EWOS FlorøFlorø ser no ut til å bli nok eit nummer i rekka av samfunn som opplever svekka aktivitet frå dei store industrikonserna. Flyttinga av forsyningsaktivitet frå Fjord Base, vil slette ut hundrevis av arbeidsplassar frå kystsamfunnet. Skrifta står att på veggen; mangfald i næringslivet betyr alt. Les mer…

Eit hav av mulegheiter, for 11. gong

Publisert 13. november 2013

Et hav av mulegheiterAvisene Firdaposten og Fjordenes Tidende publiserar for 11. gong eit eige magasin om marine og maritime næringar i Sogn og Fjordane. Les mer…

Salmon Blog: Tap på tap

Publisert 12. november 2013

Mattilsynet jobbar no med å kartlegge kva som fører til svinn i norsk lakseoppdrett. Resultata vil vere avgjerande for val av driftsmåtar framover. Les mer…

Osland Havbruk med eigen miljøstrategi

Publisert 11. november 2013

Osland HavbrukOsland Havbruk AS har no lansert sin eigen miljøstrategi i handgripeleg form. Les mer…

Er det liv laga for distrikta?

Publisert 8. november 2013

Sandnes FiskeoppdrettKonferansen «Eit nytt haveventyr» i Askvoll reiste mange spørsmål kring distrikta si evne til å byggje ny aktivitet og busetnad basert på dei klassiske kystnæringane havbruk og fiskeri. Les mer…

Salmon Blog: Fjerning av arveavgifta; viktig prinsipielt, viktig i praksis

Publisert 8. november 2013

Jan BrekkeGenerasjonsskifte er ei av dei største utfordringane for dei lokaleigde selskapa sin vidare eksistens. Med å fjerne arveavgifta, har regjeringa teke bort eit viktig økonomisk hinder. Les mer…

Statsbudsjettet; arveavgifta vert fjerna!

Publisert 8. november 2013

PENGERDei blåblå regjeringspartnarane held ord og fjernar arveavgifta i det reviderte budsjettet for 2014. Les mer…

Ny utgåve av “En gullkantet fremtid”

Publisert 7. november 2013

En gullkantet fremtidBladet “En gullkantet fremtid” rettleiar og informerer ungdom som er interesserte i ei karriere i kystnæringane. No er det kome i ny utgåve. Les mer…

Hentar kompetanse hos Teknisk Fagskule

Publisert 7. november 2013

Samarbeid med Teknisk FagskuleProsjektet Integrert Akvakultur drive banebrytande utviklingsarbeid innforbi dyrking av tare. No har ein gått i samarbeid med studentar ved Teknisk Fagskule i Bergen for å hente kunnskap om dyrkings- og haustingsteknologi. Les mer…

Salmon Blog: Veslebror i vekst

Publisert 7. november 2013

Røn GardAureoppdrettarane i Valdres har opparbeidd ei merkevare det står respekt av. Men utfordringane dei møter er beslekta med våre… Les mer…

-Få tak i folk med mykje energi!

Publisert 6. november 2013

Sverre Søraa-Kunnskap og kapital er viktig, men for å skape næring og aktivitet må ein ha folk med mykje energi! Det var den klare rettleiinga frå Sverre Søraa, CEO i Coast Seafood, under konferansen “Eit nytt haveventyr”. Les mer…

Askvoll-konferansen; er eventyret framfor oss?

Publisert 6. november 2013

Soria MoriaKonferansen «Eit nytt haveventyr» lokka over 90 menneske til Askvoll tysdag. Ein fersk statssekretær, eit toppa lag meg føredragshaldarar og ambisiøse spørsmål danna grunnlaget for ein svært interessant dag. Les mer…

Temperatur medverkande til melaninflekkar?

Publisert 4. november 2013

MelaninMelaninflekkar i laksefilet representerar tap på fleire hundre millionar kroner årleg, som fylgje av nedklassing. Ny forsking kan kaste lys over det omdiskuterte problemet. Les mer…

Eit austnorsk oppdrettseventyr

Publisert 4. november 2013

Valdres rakfiskDei fleste har høyrt om rakfisk, og mange langt utanfor det tradisjonelle kjerneområdet har lært å setje pris på denne maten. Men få veit at der ligge eit lite oppdrettseventyr bak den gode utviklinga. Les mer…

Laksefolk på rakfiskfestival

Publisert 4. november 2013

Rakfisk1Eit knippe lakseoppdrettarar tok i helga turen saman med AquaGen til årets rakfiskfestival i Valdres. Det innebar alt frå rakfisketing til anleggsbesøk. Les mer…

Statssekretæren kjem til Askvoll-konferansen

Publisert 4. november 2013

AskvollDet er bekrefta at statssekretær Amund Drønen Ringdal frå FKD kjem til konferansen “Eit nytt haveventyr” i Askvoll tysdag. Les mer…