Søk i arkivet

Aktuelt

Det meste klart for Laksens Dag i Oslo

Publisert 30. april 2013

Grilla laks og ørretSalmon Group har i tre år vore med på å arrangere Laksens Dag i Florø. På sundag er det duka for Osloversjonen. Les mer…

Lite kunnskap om ørret

Publisert 29. april 2013

FjordørretUnder messa i Brüssel hadde Salmon Group ei rekke samtalar med innkjøparar frå Sør-Europa. Desse var i liten grad klar over regnbogeørreten som produkt. Les mer…

Satsar på ungt lag under Åtgaum

Publisert 28. april 2013

UngdomenNeste sundag stiller laksenæringa i Sogn og Fjordane på stand under fylket si 250 årsmarkering på Youngstorget. Vi vel å sleppe ungdomen fram i fremste rekke for å lære Oslofolket om laks. Les mer…

Sogn Aqua stiller på Åtgaum

Publisert 26. april 2013

Jan BrekkeJan Brekke og Sogn Aqua tek med seg kveite frå Slantevika til Oslo neste helg. Les mer…

Salmon Group møtte fiskeriministeren

Publisert 25. april 2013

FiskeriministerenDå fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen vitja den norske paviljongen i Brüssel på onsdag ettermiddag, var SG tilstades og snakka med ho på Norwell sin stand. Les mer…

CO2BIO mottok SPIR-prisen

Publisert 23. april 2013

CO2BIO logoSamarbeidsprosjektet CO2BIO AS mottok den første SPIR-prisen under Fornybarkonferansen.  Les mer…

Salmon Group klare for Brüssel

Publisert 22. april 2013

331I morgon opnar den tradisjonstunge European Seafood Expo i Europahovudstaden Brüssel. Salmon Group er sjølvsagt på plass for å fange opp kva som rører seg i sjømatverda. Les mer…

Slik får du barna til å spise fisk!

Publisert 19. april 2013

Lansering av Vennebyen fiskematDen populære BarneTV-serien Vennebyen kan nå være en hjelp for fortvilte foreldre som ikke får barna sine til å spise fisk. Vennebyen har inngått samarbeid med Brands of Sekkingstad AS om lisensrettigheter til sjømatprodukter med merkevaren Vennebyen. Barna elsker Vennebyen, og når heltene Apa, Ted og Elfie sier at fiskekakene er «Verdens Beste», ja, da går de ned på høykant hos 4-åringen også! Les mer…

Salmon Blog: Starten på ein ny epoke

Publisert 18. april 2013

Gårsdagens melding om at der ikkje blir eit regionalt biomassetak i Hardanger og Sunnhordland, vert ikkje oppfatta som ein siger hos oss. Rett og slett fordi ingen taper noko på denne avgjerda. Dette er ei konstatering av at det arbeidet som har vore gjort i denne regionen dei siste åra, har sett området i ein leiande posisjon kva gjelde samarbeid og utvikling. Les mer…

32 gangar så mykje antibiotika til folk som til fisk

Publisert 17. april 2013

AntibiotikaNye tal får Folkehelseinstituttet syner at det i fjor gjekk med 1,59 tonn antibiotika til norsk oppdrettsfisk, medan nordmenn vart behandla med tilsaman 51,77 tonn antibiotika i 2012. Les mer…

Ei stor lette for mange som har satsa mykje

Publisert 17. april 2013

TombreI Salmon Group føler vi ei stor lette i dag etter at Hardangerfjordforskrifta no er lagt bort. Der har vore satsa og jobba sterkt med det håp at denne dagen skulle kome. Les mer…

FHL rosar avgjerda

Publisert 17. april 2013

Hardanger AkvasenterFiskeri- og kystdepartementet har i dag meldt at det ikke innføres noen Hardangerfjordforskrift. – En klok konklusjon, sier Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Les mer…

Hardangerfjordforskrifta er skrinlagd

Publisert 17. april 2013

HardangefjordenDet blir ikkje innført ei særskild regulering av biomassen i oppdrettsanlegga i Hardanger, slik det var forslag om i høyringa i februar i år. Det heiter det i ei pressemelding frå Regjeringa i dag. Les mer…

Lær om laks og oppdrett på laks.no

Publisert 16. april 2013

laks.noI høve kampanjen “Laks er viktig”, er der ei eiga nettside der du kan sjå filmane, lære om laks og oppdrett og bestille kampanjemateriell. Les mer…

Hugs Åtgaum i Oslo 5. mai!

Publisert 16. april 2013

Eva Weel SkramSalmon Group er ein av hovudsponsorane til arrangementet Åtgaum på Youngstorget i Oslo sundag 5. mai. Kom dit du og! Les mer…

Holst sluttar i HI- føler seg motarbeidd

Publisert 12. april 2013

Jens Christian Holst-Eg får ikkje gjennomslag for dei tinga eg ønskjer, seier forskar Jens Christian Holst til Bergens tidende. No sluttar han på Havforskningsinstituttet for å drive for seg sjølv. Les mer…

Fiskeregulering skal redde Tanavassdraget

Publisert 11. april 2013

VillaksNoreg og Finland er i forhandlingar om avgrensingar i fisket av laks i Tanavassdraget. Overfiske har gjort situasjonen prekær. Forskarar er no optimistiske. Les mer…

Salmon Blog: Ferja til Europa

Publisert 11. april 2013

FerjeI debatten om ferje, bru, veg på vestlandet og tog på austlandet, har mange sett vekk frå eit vesentleg poeng: Det er ikkje først og fremst omsynet til dei reisande, men omsynet til varetransport som er det sentrale for samferdsleprioriteringar i distrikta. Les mer…

Samarbeidar om landbasert postsmoltproduksjon

Publisert 11. april 2013

FjordsmoltLakseopdrettarane Osland Havbruk og Lingalaks samarbeidar med kveiteoppdrettar Sogn Aqua og forskarar ved NIVA om eit prosjekt for landbasert produksjon av laks og aure på opptil 1 kg. Les mer…

Løfta tungt med hjelp frå Salmon Group

Publisert 11. april 2013

NM 2013Laurdag 06.04.13 stilte Vemund Holstad ilag med 50 stk ungdomar i alderen frå 13 til 17 årpå NM i vektløfting på Vigrestad utanfor Stavanger.Det ga resultat. Les mer…

Klar for tjue nye år med slakting

Publisert 8. april 2013

Ola og Carl ErikFredag opna Firda Seafood det ombygde slakteriet Martin E. Birknes på Byrknes i Gulen. – No er vi skodde for tjue nye år, sa ein stolt eigar, Ola Braanaas. Les mer…

Laks er viktig startar i dag, sjå SG sin film her

Publisert 8. april 2013

SteinvikI dag startar andre sesong med informasjonskampanjen Laks er viktig på TV2. Salmon Group har denne gongen fått laga vår eigen film som vil kome på skjermane i beste sendetid. Les mer…

Salmon Blog: Sandkassepolitikk

Publisert 4. april 2013

Den sitjande regjeringa demonstrerar ei manglande forståing for at norske produsentar av eksportvarer berre er små brikker i ein stor verdsmarknad. Laksenæringa opplever at ein no med vitande og vilje svekkar produktiviteten, samstundes som det vert dyrare å drive. Les mer…

Fleire slakteri står i fare

Publisert 3. april 2013

Slakteriet FlorøMed dårleg tilvekst, regionale biomassetak og manglande utviding av nasjonal MTB, er faren overhengande for at fleire slakteri må redusere aktiviteten eller i verste fall opphøyre. Les mer…

Inngår samarbeid med Kokkenes Mesterlaug

Publisert 2. april 2013

Grilla laks og ørretSjømatnæringa i Sogn og Fjordane søkjer samarbeid meg Kokkenes Mesterlaug i fylket for å syte for matlaginga på Laksens Dag i Florø og Åtgaum i Oslo. Les mer…