Søk i arkivet

Aktuelt

Laksens Dag 22. juni

Publisert 27. februar 2013

Røde Kors grilla laks på Laksens DagLaksens Dag i Florø har blitt ein del av den faste gullrekka i juni, ved sidan av Sildebordet, Kinnaspelet og Florø Rockeklubb sin musikkfest. Laurdag 22. juni er det klart for årets laksedag i Strandgata. Les mer…

Salmon Blog: Lokomotivet køyrer oppdrettsnæringa ut av Noreg

Publisert 26. februar 2013

Ideen om ei eller få store verksemder som ”lokomotiv” for ei heil næring, er etter Salmon Group sitt syn ikkje truverdig. Den er basert på heilt feil premissar, som at eit børsnotert selskap vil føle eit særleg ansvar for miljøpåverknad og verdiskaping i distrikta. Det er ingenting ved strukturen til eit slikt selskap som tilseier det, snarare tvert om. Les mer…

“Firkløver” for betre miljø

Publisert 26. februar 2013

FirkløverSalmon Group lanserar ei hugseliste på fire tiltak som vil betre miljøtilstanden i norsk oppdrettsnæring. Vi meinar sonetankegangen har vorte ei avsporing i høve til å setje fiskevelferda i fokus. Les mer…

Samarbeidsavtale IKT med Telehuset Førde & Telenor

Publisert 26. februar 2013

Telehuset logoSalmon Group har på vegne av våre aksjonærer tegnet en samarbeidsavtale med Telehuset Førde og Telenor vedrørende varer, tjenester og rådgiving innen IKT. Les mer…

Lovar grønt før påske

Publisert 22. februar 2013

Integrert AkvakulturFKD lovar at tildelingskriteria til dei “grøne” konsesjonane skal føreligge i god tid før påske. Les mer…

Osland Havbruk 50 år- intervju med mannen bak boka

Publisert 21. februar 2013

Stig og ErikBoka om Osland Havbruk som nyleg kom ut, er forfatta av Stig Hovlandsdal Øvreås. Her kan du lese eit intervju med denne unge forfattaren, der han fortel litt om seg sjølv og prosessen kring boka.

Les mer…

Hotellavtale med Scandic

Publisert 20. februar 2013

ScandicSalmon Group har kjedeavtale med Scandic Hotels, som gir fast prosentvis rabatt på overnattingar ved alle kjeda sine hotell. Les mer…

Fiskefella i Etne er i rute

Publisert 20. februar 2013

Laks i elvFiskefella som skal hindre rømd oppdrettsfisk i å ta seg opp i Etneelva kjem til Etne i midten av mars, melder avisa Bergens Tidende. Les mer…

Salmon Blog: Restrukturering under falskt miljøflagg

Publisert 19. februar 2013

Produksjonsområde, soneforskrifter og Hardangerfjordforskrift. Alle desse regelendringane for korleis det skal vere lov å drive oppdrett, kjem samstundes med at regjeringa løyser opp eigarskapsavgrensingane. Det blir hevda at det skal betre miljøtilstanden hos næringa. Men det einaste vi veit det vil endre er eigarskapsstrukturen. Regelendringane er ei gåve til internasjonale investorar, og norske kystsamfunn betalar prisen. Les mer…

Trur ikkje at krav kan erstatte lokalt eigarskap

Publisert 19. februar 2013

Svein A. ReppeSvein A. Reppe, administrerande direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, har ikkje tru på krava som skal erstatte eigarskapsavgrensinga i oppdrettsnæringa. – Dette fungerar ikkje i andre næringar, og vil heller ikkje fungere på sikt i oppdrettsnæringa, seier han i siste nummeret av Norsk Sjømat. Les mer…

Kurs i oksygenbruk

Publisert 19. februar 2013

Radisson Blu RoyalTorsdag 21. februar arrangerar Salmon Group kurs i bruk og handtering av oksygen på Radisson BLU Royal på Bryggen i Bergen. Les mer…

100.000 arbeidsplassar av laksen

Publisert 19. februar 2013

Carrefour1Ei undersøking gjennomført av Kystmagasinet, syner at foredling av norsk laks syter for 100.000 arbeidsplassar i utlandet. Les mer…

Satsar sterkt på å sjarmere i Oslo

Publisert 18. februar 2013

Jens Stoltenberg og Solveig WillisSalmon Group har som første verksemd meldt seg som hovudsponsor til Sogn og Fjordane fylke si 250 års markering i Oslo 5. mai. Les mer…

50 år med oppdrett mellom to permar

Publisert 18. februar 2013

Jakten på det sølvblanke gulletAlle i oppdrettsnæringa og dei fleste som bur på kysten har høyrt om Erling Osland frå Bjordal. Han var ein pioner for oppdrett av fisk, og ein føregangsmann i organiseringa av norsk oppdrettsnæring. I dag er det tredje generasjon Osland som styrer verksemda på Høyanger sørside. No er historia til oppdrettsfamilien tilgjengeleg mellom to permar. Les mer…

Sjå film frå visningssenter

Publisert 15. februar 2013

Opninga av Engesund VisningssenterHar du lyst å sjå film frå opninga av Engesund Visningssenter? Eller frå eit besøk senteret hadde av ei skuleklasse? Følg lenka du finn her. Les mer…

Er det snart over for dei lokaleigde oppdrettarane?

Publisert 15. februar 2013

Buttedahl og OslandMedan det i landbruket er lovfesta rett til å overta jorda etter førre generasjon, er det i havbruket stadig færre familieverksemder att. Mange fryktar at regionalisering gjennom driftsforskriftene og eit bortfall av eigarskapsavgrensingane skal slå dei siste spikrane i kisteloket for dei familiedrivne oppdrettsselskapa. Les mer…

“Hardangerfjordforskrifta får betydelege konsekvensar”

Publisert 14. februar 2013

Hardanger AkvasenterAdvokatfirmaet Wikborg Rein & Co har gått gjennom framlegget til Hardangerfjordforskrift. Les mer…

Karrieremesse i Grieghallen i dag

Publisert 13. februar 2013

MesseSalmon Group delteke i ettermiddag på karrieremesse i Grieghallen saman med Osland Havbruk. Les mer…

Vil opne Lærdalselvi for fiske

Publisert 13. februar 2013

LærdalselviElveeigarlaget i Lærdal ynskjer no å opne “dronninga mellom lakseelver” for ordinært fiske for første gong på 17 år. Les mer…

43 % auke i januareksporten

Publisert 12. februar 2013

Norsk laks hos CarrefourEksporten av fersk laks enda på 2,8 milliardar kroner i januar. Det er ei auke på 834 millionar, eller 43 %. Les mer…

NSL og SG dannar felles front mot produksjonsområde

Publisert 11. februar 2013

LOGO,NSLjpgArealutvalet si anbefaling om å innføre såkalla produksjonsområde med inspirasjon frå Færøyane, vert stadig framheva av mange, sjølv om færøyske oppdrettarar no melder om ein prekær lusesituasjon i sine anlegg. Saman med Norske Sjømatbedrifters Landsforening har Salmon Group laga ein kortfatta argumentasjon mot innføring av slike tiltak. Les den her. Les mer…

Ta meir av svinnet i ferskvassfasen

Publisert 11. februar 2013

FjordsmoltTal som Kontali Analyse har arbeidd fram, syner at svinnet i lakseproduksjonen på Færaøyane er like stort som i Noreg. Men dei teke eit større svinn i ferskvassfasen, noko som medfører langt lågare kostnader. Les mer…

Svært skuffa over at Hardangerfjordforskrifta kjem opp på ny

Publisert 5. februar 2013

TombreUnder EWOS sin konferanse på Solstrand Hotell sist fredag, kunngjorde FKD at Hardangerfjordforskrifta nok ein gong skal ut på høyring. Dette skuffar Salmon Group og dei involverte verksemdene i regionen. Les mer…

Fagsamling i varmare strok

Publisert 5. februar 2013

LanzaroteSalmon Group arrangerer fagsamling på Lanzarote denne veka, med 51 deltakarar frå aksjonærar og leverandørar. Ei rekke tema er oppe gjennom føredrag og diskusjon. Les mer…