Søk i arkivet

Aktuelt

Møte om reinsefisk

Publisert 31. oktober 2012

Det vert arrangert arbeidsmøte om reinsefisk i Bergen 13. november. Målgruppa er folk som jobbar på anlegga, og mellom innleiarane er ein SG oppdrettar. Les mer…

Salmon Group sitt eige kvalitetssystem er i full bruk

Publisert 31. oktober 2012

Salmon Group har saman med selskapet “Dagen din” bygd opp eit eige kvalitetssystem for våre aksjonærar. Etter omfattande opplæring er systemet no i bruk i mange av verksemdene. Les mer…

Ny brosjyre frå OKFH

Publisert 31. oktober 2012

Opplæringskontoret for fiskeri og havbruksfag i Sogn og Fjordane har laga ei informativ brosjyre om yrkes- og utdanningsvegar. Les mer…

Åtvarar mot meisterplanar

Publisert 31. oktober 2012

– Sats meir på kunnskap og samhandling, og mindre på altomgripande meisterplanar. Det var bodskapen då Salmon Group heldt innlegg på samrådet i Florø tysdag. Les mer…

– Hardangerfjordforskrifta skal ut på ny høyring

Publisert 30. oktober 2012

Dette bekrefta stortingspolitikarane som vitja Florø for samråd tysdag. Les mer…

– Den norske staten konkurrerar ut norsk aure i Japan

Publisert 30. oktober 2012

Det vart litt forvirring mellom dei folkevalde då aureoppdrettar Erik Osland framheldt dette under samrådet i Florø. Les mer…

Salmon Blog: Vegen vart til medan vi gjekk oss vill

Publisert 29. oktober 2012

Forvaltninga av havbruksnæringa har truleg lide under at næringa har forhandla seg fram til løysingar som dei færraste eigentleg har tru på at vil ha nokon effekt. No sit ein att med reguleringar som er både fordyrande og produksjonshemmande, utan at ein er komen noko nærare ei løysing på dei problema ein skulle avhjelpe. Les mer…

Norske matprodusentar på besøk hos italienske kollegaer

Publisert 24. oktober 2012

Kva har det kuperte terrenget i Piemonte i det norditalienske innlandet til felles med norskekysten? Begge områda er blant verdas mest eigna til den matproduksjonen dei drive med. Les mer…

Blir ein Salmon Group oppdrettar årets entrepreneur?

Publisert 23. oktober 2012

Revisjonsselskapet Ernst & Young kårar kvart år Entrepreneur of the year regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fleire SG oppdrettarar er nominerte til kåringa i region vest; Hordaland og Sogn og Fjordane. Les mer…

Norsk laks gjere livet enklare

Publisert 23. oktober 2012

Italienarane et om lag eitt kilo laks pr innbyggjar årleg. Sjømatrådet meinar dette betyr at vekstpotensialet er stort. Les mer…

Ny runde med populært kurstilbod

Publisert 15. oktober 2012

Mange har hatt stor glede av kurset “Markedskompetanse for norsk sjømatnæring”, som er eit tilbod frå Innovasjon Norge. 15. november er påmeldingsfristen for neste semester. Les mer…

Frå Solund til nederlandsk storavis

Publisert 15. oktober 2012

Onsdag 9. oktober publiserte ei av Nederland sine største aviser, AD, ein artikkel om potensialet i “den blå økonomien”. Her vert det referert til SG sin samarbeidspartner Job Schipper, og teksten vert illustrert med dette biletet frå Integrert akvakultur-prosjektet. Les mer…

Salmon Blog: Problemet bak prosentane

Publisert 12. oktober 2012

Ein gong var det slik at ein mann berre kunne eige ein konsesjon for lakseoppdrett. No kan det bli opna opp for at ein mann teoretisk sett skal kunne eige heile næringa. Mellom fortid og hypotese ligg der nokre endringar i den gjengse oppfattinga av næringa si samfunnsrolle, og ei ganske velgrunna frykt for framtida. Les mer…

Vennebyen fiskemat er i butikkane

Publisert 11. oktober 2012

Sekkingstad AS melde i sommar at dei hadde inngått ein avtale med konseptet Vennebyen om å produsere fiskemat spesielt eigna for born. No er 3 produkt lanserte på den norske marknaden. Les mer…

Oppheving vil vere frislepp

Publisert 11. oktober 2012

Fleire politiske parti har sagt at dei ynskjer å oppheve regelen for maksimalt 25 % eigarskap av den totale MTBen. Les mer…

Stjernekokk skal lære foreldre å lage fisk som borna likar

Publisert 9. oktober 2012

– Noen foreldre tror kanskje fortsatt at barn ikke vil ha fisk til middag. Vårt utgangspunkt er at barn liker sjømat, hvis den blir tilberedt på deres premisser. Det handler for eksempel om å modernisere smakene og oppskriftene, seier Marit Stagrum Ottem, som er Norges sjømatråds marknadssjef for den norske marknaden. Les mer…

Glad laks i Hong Kong: Tilbod til skuleklassar

Publisert 9. oktober 2012

Salmon Group tilbyr informasjonsopplegget “Glad laks i Hong Kong” til skuleklassar. Pakken inkluderar lærehefte med oppgåver og ein DVD der Arne Hjeltnes syner laksen si ferd ut i verda. Les mer…

Fleire kjem etter med integrert akvakultur

Publisert 9. oktober 2012

Det er no to og eit halvt år sidan Salmon Group og Sulefisk starta samarbeidet med Hortimare om integrert akvakultur. No kjem også dei store selskapa etter med eigne prosjekt. Les mer…

Vesentlige vassforvaltningsspørsmål – lenke til alle høyringane

Publisert 9. oktober 2012

Dokumenta skal gje svar på kva som er hovudutfordringar for å nå eit godt vassmiljø. Høyringsdokumenta vil vere bakgrunn for å lage tiltaksanalyse for kvart av vassområda. Desse vil liggje til grunn for arbeidet med tiltaksprogram og forvaltningsplanen for den enkelte vassregion. Høyringsfristen er 31.12.2012. Les mer…

SEA FRAICHE kåra til best av det beste

Publisert 4. oktober 2012

VG kåra nyleg SEA FRAICHE til det beste blant høgkvalitetsprodukta vakuumpakka, fersk lakseloin. Laksen er slakta og pakka på Sotra. Les mer…

CO2BIO: Styremøte ved “tomta”

Publisert 3. oktober 2012

Styret og medeigarar i CO2BIO AS var onsdag samla ved Technology Centre Mongstad, der pilotanlegget for mikroalgeproduksjon er planlagt å kome. Les mer…

Fjordørret- ei merkevare i medvind

Publisert 2. oktober 2012

Norsk aure opplever no det Ståle Solbakken kunne sjå langt etter; suksess i Tyskland. Les mer…

Rognkjeksen er glupsk etter lus

Publisert 2. oktober 2012

Rognkjeks er eit satsingsområde i arbeidet med naturleg avlusing. I nord har mellom andre ei rekke oppdrettarar frå Salmon Group satsa på oppdrett av denne reinsefisken. Les mer…

Fryktar at dødeleg gjellesjukdom skal kome til Noreg

Publisert 1. oktober 2012

Etter at gjellesjukdomen AGD, Amoebic gill disease, har blomstra opp på Shetland, fryktar oppdrettarar på vestlandet at han skal bli med brønnbåtar attende til Noreg. Les mer…