Søk i arkivet

Aktuelt

Praktfull reportasje om Landøy Fiskeoppdrett AS

Publisert 29. februar 2012

Ingvar Landøy er mellom dei aktive oppdrettarane som har vore lengst i bransjen. Saman med broren Jarl fekk han første konsesjonen i 1982. I siste nummer av EWOS sitt kundemagasin, Forum 01/2012, får verksemda og familien ei velfortent merksemd. Les mer…

Salmon Blog: Kva vert det til middag i framtida?

Publisert 27. februar 2012

I diskusjonen om kva matproduksjon ein vil legge til rette for, er det viktig å anta noko om kva folk vil kome til å ete eit stykke fram i tid. Eg trur svaret på det er ”alt mogleg”. Les mer…

Svanøy Røykeri med nye nettsider

Publisert 20. februar 2012

Svanøy Røykeri har no fått flett nye nettsider! Les mer…

Russisk veterinærteneste og norsk mattilsyn på felles bedriftsbesøk

Publisert 17. februar 2012

Telavåg Fiskeoppdrett AS og Sekkingstad AS opna dørene då russiske og norske tilsyn var på felles besøksrunde. Salmon Group sin IK ansvarlege fekk vere med. Les mer…

Salmon Blog: Alt godt kjem i stand ved at folk møtast

Publisert 17. februar 2012

Salmon Group har møtt mykje folk denne veka. Vi møter mange kvar veke, sjølvsagt, men ofte er det formelle møter med forretningspartnarar eller verksemder som ynskjer å tilby eit produkt. Denne veka har vore ekstra spanande; eg møtte mange unge kunnskapsrike folk på karrieredag, Arild møtte russiske og norske tilsynsstyresmakter på bedriftsbesøk. Vi lærte mykje, begge to. Forhåpentlegvis fekk vi lært vekk noko og. Les mer…

Russisk veterinærteneste og norsk mattilsyn på felles bedriftsbesøk

Publisert 17. februar 2012

Telavåg Fiskeoppdrett AS og Sekkingstad AS opna dørene då russiske og norske tilsyn var på felles besøksrunde. Salmon Group sin IK ansvarlege fekk vere med. Les mer…

salmongroup.no- no med søkjefelt

Publisert 17. februar 2012

Salmon Group har med tida bygd opp ein stor tekstbase, og den eksisterande arkivfunksjonen var litt upraktisk om du ville ha rask tilgang til all tekst om eit bestemt emne. No er det problemet løyst. Les mer…

Salmon Group på karrieredag

Publisert 16. februar 2012

Den nystifta Linjeforeininga for fiskehelse og havbruksbiologi ved UiB, LFFH, inviterte til karrieredag på Høgteknologisenteret 16. februar. Salmon Group deltok med bedriftspresentasjon og stand. Les mer…

SG inngår avtale med Eurofins

Publisert 15. februar 2012

Salmon Group har no inngått ein rammeavtale med analyseselskapet Eurofins. Les mer…

Vil du eller di verksemd delta på Laksens Dag 2012?

Publisert 15. februar 2012

Les ein presentasjon av prosjektet her: Les mer…

Var 2009 eit år med lite lus?

Publisert 10. februar 2012

I takt med gode fangsttal frå elvane i 2011, kom forklaringsmodellane opp for korleis dette var mogleg. Nokre insisterte i det lengste på at mykje av den oppkomne laksen var rømd frå oppdrett. Andre valde å hevde at 2009 var eit år med lite lus i utvandringa for smolten. Les mer…

Salmon Blog: Definisjonsmakt

Publisert 9. februar 2012

Striden om ”monstermastene” i Hardanger syner at definisjonar veg tungt for menneske si oppfatting av ei sak. Også i diskusjonar kring laks og oppdrett ser vi at definisjonar ofte er avgjerande for kva retningsliner som blir lagde til grunn. Les mer…

Utbyterik tur til Tenerife

Publisert 8. februar 2012

Turen til Tenerife i veke 4, var eit kjærkome avbrekk frå surt vintevær på anlegga. Men turen ga og eit godt høve til fagleg diskusjon og deling av kunnskap. Les mer…

Påmeldinga til årets Holmenkollstafett er i gang

Publisert 7. februar 2012

I år som dei to føregåande åra, vil Salmon Group stille lag i Holmenkollstafetten. Boka er opna for påmelding. Les mer…

Kva er MTB?

Publisert 7. februar 2012

Maksimalt Tillaten Biomasse er ordninga som i dag regulerar omfanget av eit løyve til oppdrett av laks og regnbogeaure. Med ein konsesjon fekk ein med MTB ordninga, innført 1. januar 2005, høve til å til ei kvar tid ha 780 tonn biomasse ståande i sjøen (med visse unntak i Troms og Finnmark, med 900 tonn per MTB). Dette avløyste ei ordning som sa 65 tonn fisk per 1000 m3 til ei kvar tid, og ein vanleg konsesjon var på 12000 m3. Også lokalitetane vart regulerte ut frå ei godkjent mengde MTB. Dess betre bæreevne på lokaliteten, dess fleire MTB vil du kunne få han godkjend for. Les mer…

Russland kjøper mest norsk laks

Publisert 6. februar 2012

Med 10 173 tonn laks inn i landet i januar, passerar no naboen i aust Frankrike som verdas største importør av norsk laks. Les mer…

Selsøyvik Havbruk vann over staten!

Publisert 6. februar 2012

Selsøyvik Havbruk vann ein prinsipielt viktig siger mot staten i saka om bøtelegging ved MTB overskriding. Les mer…

Profilèr deg med “Laks er viktig” og Salmon Group

Publisert 6. februar 2012

Laks er viktig-kampanjen rullar og går på tv-skjermane. No kan du og bestille effektar med Laks er viktig-logo saman med Salmon Group logoen. Les mer…

Sprer kunnskap om oppdrett i British Columbia

Publisert 2. februar 2012

Havbruksnæringa i British Columbia er mykje i media for tida, i all hovudsak på grunn av rettssaka mellom norske Cermaq og miljøaktivisten Don Staniford. Samstundes markerar opplysningstenesta www.bcsalmonfacts.ca eittårsjubileum. Les mer…