Søk i arkivet

Aktuelt

Godt møte i nord

Publisert 30. september 2011

Administrasjonen i SG var 29. september på plass i Svolvær for å orientere aksjonærane i regionen om fôravtalane og vårt arbeid med rammevilkår for næringa. Les mer…

Spøkelsesfisken i Hardangerfjorden

Publisert 30. september 2011

Tirsdag 22. september gikk Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet, ut i DN og fortalt at det er mye lus på villfisken bl.a. i Hardangerfjorden. Og hun slår fast at jobben til oppdretterne lokalt ikke er gjort. Som lokal oppdretter undrer jeg meg over utsagnet. Faktum er at det aldri har vært så lite lus i oppdrettsanleggene våre som i 2011. Faktisk mye mindre enn det var på halvparten av biomassen i år 2000, og betydelig mindre enn i 2010. Les mer…

Salmon Blog: Bostick går på limpinnen

Publisert 30. september 2011

Det er eit spørsmål som alltid jagar oppdrettsmotstandarar ut i svadaens urskog; Kva vil du anbefale folk å ete? Les mer…

Oppdrett har skulda i tomme elvar, kalking har æra i gode elvar

Publisert 30. september 2011

Avisa Firda melder om rekordfiske i Flekkeelva i Sunnfjord. Når ein grunneigar blir beden om å finne svaret, viser han merkeleg nok ikkje til oppdrettsnæringa, sjølv om denne som kjent lagar alle problema for villaksen. Les mer…

Refs til politisk politiadvokat

Publisert 26. september 2011

Rett før påske reagerte SG hardt på politiadvokat Nils Kristian Grønvik sine uttalelsar til Dagens Næringsliv om at oppdrettarar fekk drive med miljøkriminalitet heilt upåakta, og at straffene måtte skjerpast. No har riksadvokaten reagert med å refse Grønvik. Les mer…

Put your money where your mouth is

Publisert 22. september 2011

”Kan du forstå det, at medan ein vil at bilar, båtar og fly skal bli meir energieffektive, så ynskjer ein at fiskeoppdrett, som vert drive av sola og månen, skal gå over til å bruke enorme mengder energi?!” Canadiaren slår ut med armane. So trekke han på skuldrane, og føyer til; ”Men så lenge dei vil betale meg for det, skal eg endeleg vere med og ta pengane deira. Det er i alle fall bra at dei plasserar pengane der kjeften er”. Les mer…

70 års jubilant fekk “Fiskehaueprisen” til odel og eige

Publisert 22. september 2011

21. september fylte den framleis svært aktive oppdrettsveteranen Ingvar Landøy 70 år. Men allereie 26. august vart han premiert av sin nabo og kollega Jostein Kråkås. For tredje gong vart han tildelt “Fiskehaueprisen” for sitt engasjement for næringa. Dermed har han prisen til odel og eige. Les mer…

Salmon Blog: Næring og underernæring

Publisert 22. september 2011

Vi må slutte å tru at ulønsam næring er like god som lønsam næring. Å ta til orde for å erstatte lønsam næring med ulønsam, eller å satse på ulønsam næring framfor å utvikle lønsam næring, er manglande forståing for kva eit godt næringsliv betyr for oss alle. Les mer…

Salmon is our specialty!

Publisert 13. september 2011

Når guiden på veg inn til Vancouver får spørsmål om kva varer som er typiske for området, er ho snar med å falby laksen. Den finst i alle slags variantar, i kioskar, restaurantar og butikkar. Les mer…

Vossoprosjektet- når handling er gull verdt for villaksen

Publisert 8. september 2011

Årets tilbakevandring av laks til Vossovassdraget, syner at prosjektet med gjenoppbygging av stammen har vore ein suksess over alle forventningar. Gjennom Vossolauget har opdrettarar saman med elveeigarar, forvaltning, forskarar og kraftindustri bygd opp att det miljøvernministeren har kalla vår viktigaste laksestamme. Les mer…

Nok ein fylkesmann i underleg rolle

Publisert 7. september 2011

NRK melder at Anton Rikstad melder seg på i årets tevling mellom fylkesmennenes miljøvernavdelingar i å spekulere om ukjende smoltrømmingar i media. Les mer…

Salmon Blog: Album utan det store biletet

Publisert 6. september 2011

Naturvernforbundet sin fiskerirådgjevar, Gunnar Album, meinar det er irrelevant at laks er meir effektiv i si utnytting av fôret enn kylling og svin. For i den saka vil han heller setje fokus på uttaket av verdas silderessursar. Det syner at miljørørsla framleis er meir aktivistar enn ei heilskapeleg miljøpolitisk plattform. Les mer…

“Vi har ein mett diskusjon”

Publisert 6. september 2011

Tysdag 6. september var landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på vitjing hos Sævareid Fiskeanlegg. Lokale havbruksaktørar fekk her presentere sine verksemder, og utfordringane dei har med å skape verdiar for framtida. Mellom desse var Håkon Tombre, som meinar at diskusjonen om næring i Noreg er prega av at vi kan ta oss råd til ein del særordningar og reguleringar, som er med og hemmar utviklinga. Les mer…

Salmon Blog: Når det ikkje kostar noko å forlange

Publisert 2. september 2011

Der er mange som ynskjer alle tiltak velkomne for å bekjempe rømming og lakselus. Helst flest mogleg tiltak, helst med ein gong. Forslag om nye tiltak, nye krav og nye standardar dukkar opp nesten dagstøtt i media. Filosofien er at elt må prøvast, for å finne ut kva som lukkast. Jo fleire tiltak, desto større sjanse til å lukkast med noko. For det skadar vel ikkje å prøve? Les mer…

Sunnmørsposten uforståande til SG sin kritikk

Publisert 2. september 2011

På kyst.no stilte Sunnmørsposten seg uforståande til SG sin kritikk, og meinte dei ikkje hadde gjort noko som svekka deira integritet. Vi er på vår side meir opptekne av kva dei ikkje har gjort… Les mer…

Risikerer straff for “falsk rotenonsabotasje”

Publisert 2. september 2011

Miljøvernforbundet har nå på sin egen hjemmeside angitt at de ikke rotenonbehandlet Lerøy sitt anlegg, men at det var en blanding av melk og vann som ble sprøytet ut. Selv om de nå erkjenner at de ikke brukte gift, hvilket åpenbart ville ha medført et strengt straffeansvar for grovt skadeverk, brudd på forurensningslov, dyrevernlov mv. samt et betydelig erstatningsansvar ovenfor eier av anlegget, er det ikke gitt at både de deltakende aksjonister og forbundet selv forsatt er eksponert for både straffeansvar og erstatningskrav. Les mer…

Per Kristian Foss vitja SG i Florø

Publisert 2. september 2011

“At store konsern skal favoriseres foran lokale selskaper, er det ingen som vil si. Og jeg tror ingen mener det heller”, sa stortingspolitikar og tidlegare finansminister Per Kristian Foss, då han vitja Florø onsdag. Les mer…