Søk i arkivet

Aktuelt

Jostein Kråkås fyller 55 år

Publisert 29. juni 2011

Styreformann i Salmon Group og dagleg leiar i Sulefisk, Jostein Kråkås, fyller 55 år 29. juni. SG gratulerar og ynskjer at han enno ofrar seg i mange år for sjømatnæringa. Les mer…

Laksens Dag takkar sine sponsorar

Publisert 24. juni 2011

Laksens Dag er vel overstått, og vi er
glade for å kunne takke alle våre sponsorar, som har bidrege med pengar og
materiell: Les mer…

Gje tilbakemelding, vinn ei signert kokebok!

Publisert 24. juni 2011

Alle som var tilstades på Laksens Dag i Florø 18. juni vert, inviterte til å kome med ei tilbakemelding. Dei som sender inn ein e-post om si oppleving før 1. juli 2011, er med i trekninga av ei signert kokebok!

Les mer…

Salmon Blog: Føre var, og det som var før

Publisert 24. juni 2011

Føre var prinsippet vert ofte helde fram i
saker der ein ynskjer å etablere næringsverksemd. Prinsippet skal hindre at ein
set i gang med påverknad av miljøet som ein ikkje kjenner omfanget av, slik som
ved eit stort utslepp av støv og kjemikaliar i Førdefjorden. Dersom ein
eigentleg er ute etter å seie at der bør etablerast minst mogleg ny
verdiskaping, er ein ute med ”det som var før prinsippet”. Det er noko heilt
anna. Les mer…

To dagar, to typar lukka anlegg

Publisert 24. juni 2011

I løpet av to dagar denne veka hadde to av SG sine aksjonærar presentasjonar av sine framlegg til teknologi for lukka anlegg. Les mer…

Strålande kritikkar for Laksens Dag

Publisert 20. juni 2011

Dei lokale media møtte opp under heile Himmel & Hav, og har i etterkant levert sin dom over arrangementa. Finn peikarane til kritikkane her: Les mer…

I mål med fôravtalane

Publisert 20. juni 2011

Salmon Group har sluttført årets fôrforhandlingar, og ser fram til
dei positive resultata dette vil gje eigarane våre. BioMar og EWOS vert
nettverket sine avtalepartnarar for det neste året.
Les mer…

Stort oppmøte på Laksens Dag

Publisert 20. juni 2011

Etter månader med tilrettelegging, var det endeleg klart for Laksens Dag på laurdag 18. juni. Og dei involverte har god grunn til å vere nøgde med arrangementet. Smaksprøvar, grilling, kokkekampar og ein kjendiskokk, lokka mykje folk til torget i Florø. Les mer…

Kokkekamp for ungdom opnar Laksens Dag

Publisert 13. juni 2011

Laurdag 18.juni klokka 11.00 opnar Laksens Dag med ein duell mellom Neptun 4H og FSK. Les mer…

Salmon Blog: Laks for livet, laks for landet

Publisert 12. juni 2011

 

Neste laurdag er det klart for
signalarrangementet Laksens Dag i Florø. Denne folkelege mønstringa av
havbruksnæringa, tek utgangspunkt i to element; den fantastiske maten norsk
lakseoppdrett produserar, og den enorme verdiskapinga den gjere for lokalsamfunn
og storsamfunn. Lakseoppdrett er kysten og fjordane sitt klåre svar på
nedbygging av maritim industri, utflagging av skipsfart, rasjonalisering av
fiskeri og utflagging av fiskeindustri. Og så er oppdrett fiskarbonden sin
stolte arvtakar. Les mer…

Global GAP i Salmon Group

Publisert 10. juni 2011

Det er med stor stoltheit vi kan meddele at Eide Fjordbruk og KJ Eide Fiskeoppdrett no er sertifiserte for Global GAP. Les mer…

Tre gonger so mykje laks som kjøt

Publisert 10. juni 2011

I 2009 var den totale kjøtproduksjonen i Noreg 316 000 tonn. Same året produserte norske oppdrettarar 847 200 tonn laks. I fjor enda lakseproduksjonen på omlag 1 million tonn, tre gonger so mykje mat som den samla norske kjøtproduksjonen. Les mer…

Laksen- raskaste vegen til verda

Publisert 5. juni 2011

Salmon Group har vore so heldige å få bidra til årets utgåve av “Fiskerikandidaten”, bladet til avgangselevane ved Fiskerihøgskulen i Tromsø. Du kan lese vårt bidrag her: Les mer…