Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Kyrne på mjølkesjokoladen

Publisert 29. april 2011

Vi lever i ei tid der husdyrhald og matproduksjon ikkje lenger er ein del av kvardagen til folk. Vi er van med foredla og ferdig mat som er ukjenneleg frå dyret han vart skoren av. Men oppdrettsnæringa treng ikkje å vere redde for å synefram  korleis fisken eigentleg veks fram. Les mer…

Røde Kors deltek på Laksens Dag

Publisert 29. april 2011

Arrangementskomiteen i “Laksens Dag”, er glade for at Røde Kors i Flora har teke på seg å grille laks under arrangementet. Les mer…

SG har toppsaka på Intrafish i påska

Publisert 21. april 2011

Næringa sin fremste mediekanal, Intrafish.no, har på det meste teke påskeferie. Dermed tek SG sin kronikk, “Politi eller politisk?”, påskeferie på toppen av nettavisa. Ikkje fått den med deg? Les den her. God påske!

Les mer…

Salmon Blog: Meir av alt, takk!

Publisert 19. april 2011

Den siste tida har mykje handla om at norske daglegvareforretningar. Undersøkingar viser at nordmenn ynskjer betre utval og lågare prisar hos kjøpmannen. Det er omtrent like oppsiktsvekkande som at folk flest ynskjer å vinne i Lotto. Les mer…

Salmon Blog: Villaksinteressene?

Publisert 15. april 2011

Etter AHA-konferansen (Arbeidsprogram for heilskapeleg akvakulturforvaltning) sist veke, konkluderar initiativtakar Lena Søderholm med at det er ”ei utfordring å samle villaksinteressene i ein person”. Det er eg heilt einig i. Les mer…

Trong fødsel for samhandling i Sognefjorden

Publisert 7. april 2011

Onsdag 6. april vart det helde oppstartmøte i det såkalla AHA-prosjektet, på Fylkeshuset på Leikanger. Dette skal vere eit pilotprosjekt for å få til ei kunnskapsbasert forvaltning av villaksen i verdas største fjord. Men samarbeidsklimaet på opningsdagen var ikkje det mest lovande. Les mer…

Salmon Blog: Når kunnskapen ikkje passar med krava

Publisert 7. april 2011

Forsking er omstendelege greier. Ofte samlast det data i årevis, og dei vert granska frå alle tenkelege vinklar. Når forskarar uttalar seg, er dei varsame. For deira faglege kall er å belyse situasjonar og realitetar, ikkje å velje kva som skal gjerast for å endre på ståa. Å velje veg, overlæte dei som regel til politikarane og dei styrande. Les mer…

Aktivitetsplan, vår og sommar 2011

Publisert 5. april 2011

Salmon Group legg opp til ein aktiv og innhaldsrik vår og sommar. Vi deltek på bransjetreff, held eigne samlingar og arrangerer reiser for aksjonærane. Her fylgjer den foreløpige aktivitetsplanen. Formelle møter og forhandlingar er ikkje tekne med, då datoane ikkje er sette. Les mer…

Fleire fylgjer SG sitt eksempel

Publisert 2. april 2011

Etter at Salmon Group ga 165.000 kroner til Røde Kors sitt arbeid i det katastroferåka Japan, har fleire hengt seg på.

Les mer…

140.000 smolt?

Publisert 2. april 2011

Hyen Fisk AS har for sal: 140.000 smolt, omlag 90-100 gram. Salmobreed, med pd-vaksine/micro 6.  Levering i byrjinga av mai. Kontakt Rasmus Ommedal.