Søk i arkivet

Aktuelt

Samansett løysing på luseproblema

Publisert 22. september 2010

Med det komande regimet for tillatne lus på oppdrettslaks, vil ein truleg måtte finne ei samansett løysing for avlusinga. Ingen kjend metode vil åleine kunne gje bukt med problemet. Les mer…

Laks og tang på same fat

Publisert 22. september 2010

30 august deltok Salmon Group AS og Sulefisk AS på seminaret ”Integrert akvakultur” på Runde Miljøsenter.
Les mer…

Er der rom for norsk oppdrett

Publisert 22. september 2010

Norsk oppdrett av laks og ørret har svært gode tider økonomisk. Prisene på verdensmarkedet er bedre enn på mange år, og er forventet å holde seg høye en god stund fremover. Likevel er der mørke skyer i horisonten. Les mer…

Salmon Group utvider aksjonærlisten

Publisert 22. september 2010

Salmon Group AS sitt konsept for netteverkssamarbeid mellom små, familieeide oppdrettsselskaper er i medvind, og utvider nå med tre nye aksjonærer. Les mer…