Endre Rundhovde har gått bort

Publisert 31. mars 2017

Det er med stor respekt og takksemd vi minnast oppdrettspionèren Endre Rundhovde, som gjekk bort 28. mars, 92 år gamal.

Les heile «Endre Rundhovde har gått bort»

Forsvarslaus

Publisert 22. mars 2017

«Der finst eit mål, men der finst ingen veg dit», forklarte ein litteraturprofessor meg ein gong, om Franz Kafka sin roman «Slottet». Den kjensla har Øyvind Blom og verksemda hans verkeleg fått føle på i lokalitetsstriden i Nordhordland.

Les heile «Forsvarslaus»

Kjende fjes i nytt nettmagasin

Publisert 16. mars 2017

I nettmagasinet #utanfilter publisert av organisasjonen “Framtidsfylket” i Sogn og Fjordane, kan du lese om Gro Tveit Sveen, Ola Braanaas og Jan Brekke.

Les heile «Kjende fjes i nytt nettmagasin»

Salmon Group har tilsett samfunnskontakt

Publisert 10. mars 2017

Salmon Group har tilsett Nils Aadland som vår samfunnskontakt, ei nyoppretta stilling som vil styrke arbeidet vårt politisk og samfunnsmessig. 

Les heile «Salmon Group har tilsett samfunnskontakt»

Vikarierande argument i PD-kampen

Publisert 10. februar 2017

At Nord-Trøndelag har eit veksande PD-problem, kan sjølvsagt relaterast til at ein trappa ned PD-kampen sør for dei. Selskap som i dag lovprisar «stamping out», øvde eit hardt press i 2012 for sjølv å sleppe å slakte ut. Dei vann […]

Les heile «Vikarierande argument i PD-kampen»

Salmon Group har tilsett ny administrerande direktør

Publisert 6. februar 2017

Salmon Group er svært nøgde med å kunne presentere Anne-Kristine Øen som vår nye administrerande direktør. Ho vil tiltre stillinga 1. mai.

Les heile «Salmon Group har tilsett ny administrerande direktør»

Sulefisk rapporterer for den grøne konsesjonen

Publisert 31. januar 2017

Sulefisk var ein av aktørane som fekk tildelt grøn konsesjon i gruppe C, dei sokalla mørkegrøne konsesjonane. No kan du lese rapport for erfaringane so langt.

Les heile «Sulefisk rapporterer for den grøne konsesjonen»

På tide å skifte grep

Publisert 27. januar 2017

Konsekvensane av PD-sjukdom i Nord-Trøndelag tilseier at det er på tide å tenkje nytt i strategiane mot sjukdomen. Alternativet kan bli skjebnesvangert for lokal bearbeiding, servicenæring og produksjon.

Les heile «På tide å skifte grep»

Får drive i to produksjonsområder

Publisert 17. januar 2017

Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

Les heile «Får drive i to produksjonsområder»

Kommentar: Opent for utvikling?

Publisert 17. januar 2017

Utviklingskonsesjonane vart mottekne som ei god og etterlengta ordning. Men om vindauget blir  for smalt for kva som er gode prosjekt, endar det berre opp som ei forfordeling av konsept og produksjon.

Les heile «Kommentar: Opent for utvikling?»

Salmon Group er positive til forslag om fleksibilitet

Publisert 11. januar 2017

I tilleggshøyringa om fleksibilitet med produksjonsområda i det føreslegne trafikklys-systemet, stiller Salmon Group seg positive til forslaget om fleksibilitet innanfor tre område.

Les heile «Salmon Group er positive til forslag om fleksibilitet»

Utsatt frist for tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruk

Publisert 6. januar 2017

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. desember 2016 ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom produksjonsområdene.

Les heile «Utsatt frist for tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruk»

Julehelsing

Publisert 23. desember 2016

Kjære vener, Eit nytt år går mot slutten, og vi ynskjer å takke dykk alle for alt vi har vore saman om i 2016.

Les heile «Julehelsing»

«Bunnsolid», del av framtidas fiskeoppdrett

Publisert 22. desember 2016

Osland Havbruk var med og starta norsk oppdrettsnæring, og vil vere med å utvikle næringa med nye løysningar basert på kjent teknologi. Vi har søkt Fiskeridirektoratet om seks utviklingskonsesjonar for å realisere «Bunnsolid» , ein betongkonstruksjon som løyser mange av […]

Les heile ««Bunnsolid», del av framtidas fiskeoppdrett»

Glade for patentstopp på vaksine

Publisert 21. desember 2016

Salmon Group er glade for at monopolsituasjonen for PD-vaksine no går mot slutten. -Vaksinering er eit enkelt, men i dag dyrt tiltak som næringa knyter store forventningar til, seier kvalitetsleiar Solveig Willis. 

Les heile «Glade for patentstopp på vaksine»

Tre gull hos Osland

Publisert 20. desember 2016

Under førjulsmarkering for dei tilsette i Osland Havbruk, vart der delt ut tre gullklokker for trufast teneste.

Les heile «Tre gull hos Osland»

Endringar i administrasjonen i Salmon Group

Publisert 20. desember 2016

Salmon Group har denne hausten gjennomført eit stort strategiarbeid for å bu organisasjonen på framtida. Eit av grepa ein no gjere, er å gjere om på ein del stillingar internt. 

Les heile «Endringar i administrasjonen i Salmon Group»

Full normalisering av forholdet til Kina

Publisert 19. desember 2016

– Jeg er glad for at vi i dag i Beijing kan markere en full normalisering av våre politiske og diplomatiske relasjoner med Kina. Dette gir store muligheter for samarbeid. Vi er blant annet blitt enige om å umiddelbart gjenoppta […]

Les heile «Full normalisering av forholdet til Kina»

Ny høyringsrunde om produksjonsområde

Publisert 16. desember 2016

Salmon Group med fleire har påpeika at det føreslegne regimet med produksjonsområde og trafikklyssystem vil verke konkurransevridande. No har departementet sendt ut eit nytt forslag på ei tilleggshøyring.

Les heile «Ny høyringsrunde om produksjonsområde»

Oppdatering frå Team Gla’laks

Publisert 9. desember 2016

Salmon Group er mellom støttespelarane til skiskyttarungdomane i Team Gla’laks. Her kan du lese oppdateringar på teamet sine prestasjonar.

Les heile «Oppdatering frå Team Gla’laks»

Arrangement på nyåret

Publisert 30. november 2016

Tradisjonelt er den første månaden i året fullspekka av samlingar og konferansar. Her er nokre av tilboda som ventar over årsskiftet.

Les heile «Arrangement på nyåret»

Sjømatklynga har tilsett innovasjonsmeklar

Publisert 30. november 2016

NCE Seafood Innovation Cluster utvidar tilbodet til medlemmane i klynga gjennom ein nytilsett R&D Manager.

Les heile «Sjømatklynga har tilsett innovasjonsmeklar»

YoungFish på Nesfossen for å lære om avl

Publisert 23. november 2016

YoungFish Vest, Nesfossen Smolt og SalmoBreed (Benchmark Holdings Plc) inviterte til møte på Nesfossen Smolt 12. november, der avl, genetikk og smolt var tema.

Les heile «YoungFish på Nesfossen for å lære om avl»

Ecomerden tar neste steg

Publisert 22. november 2016

Etter nokre startvanskar er Ecomerden no i gang med sin andre produksjonssyklus hos Sulefisk AS. Her kan du lese om endringar som er gjort i teknologien.

Les heile «Ecomerden tar neste steg»

Fryktar lysstyrt konkurransevriding

Publisert 20. november 2016

Dersom regjeringa vel å trasse råda frå ei samla næring og innfører det planlagte trafikklys-systemet, er det grunn til å frykte betydeleg tap av konkurranseevne for dei lokaleigde selskapa.

Les heile «Fryktar lysstyrt konkurransevriding»

-Les retningslinjene nøye

Publisert 8. november 2016

Så langt er det berre gitt ei tildeling av utviklingskonsesjonar. “Les retningslinjene nøye” var mellom råda Fiskeridirektoratet ga til komande søkjarar under Kontali sin produktivitetskonferanse.

Les heile «-Les retningslinjene nøye»

Ingvar Osland fyller 60

Publisert 1. november 2016

Ingvar Osland, gründer, eigar og dagleg leiar av Flokenes Fiskefarm, fyller 60 år 1. november.

Les heile «Ingvar Osland fyller 60»

Smolt til sals

Publisert 31. oktober 2016

Hjelvik Settefisk AS har 191.000 smolt til sals.

Les heile «Smolt til sals»

Årets julebord i nettverket

Publisert 31. oktober 2016

Tradisjonen tru arrangerer Salmon Group julebord i nord og sør. Det blir fagmøte i samband med begge arrangementa.

Les heile «Årets julebord i nettverket»

Sulefisk AS vurderer salg av arbeidsbåt

Publisert 27. oktober 2016

Sulefisk AS vurderer salg av arbeidsbåt MS Sulefisk NAB-cat 1499. Ta kontakt ved interesse.   Kontaktinformasjon: Eivind Espeland Tlf: 94 84 30 10 E-post: Eivind.Espeland@sulefisk.no

Les heile «Sulefisk AS vurderer salg av arbeidsbåt»