Lingalaks AS søkjer etter nye medarbeidarar

Publisert 24. oktober 2016

Lingalaks, Saltkjelen

Lingalaks utvider og søkjer etter forsterkningar

Les heile «Lingalaks AS søkjer etter nye medarbeidarar»

Hyen Fisk AS, settefiskanlegg søker etter motivert driftsteknikar/røktar

Publisert 5. oktober 2016

Hyen-Fisk-AS-4-150x150

Hyen Fisk AS vart skipa i 1986 i Hyen, og produserar settefisk til oppdrettsnæringa. Etter den tid har selskapet kjøpt opp Sande Settefisk AS og er over 50 prosent medeigar i matfiskselskapet Nordfjord Laks AS som har 2 konsesjonar. Anlegget er […]

Les heile «Hyen Fisk AS, settefiskanlegg søker etter motivert driftsteknikar/røktar»

Høyringsvar frå Salmon Group peikar på kva som gjer forslaget uegna som verktøy til regulering av veksten i laksenæringa

Publisert 21. september 2016

Produksjonsområde

Forslaget har store manglar og vil gje mange uheldige og uønska verkander. For lokaleigde oppdrettselskap vil dette mellom anna medføra redusert konkurransekraft og evne til vekst og verdiskaping for samfunet. Kontali Analyse har utarbeida rapport som viser nokre av desse […]

Les heile «Høyringsvar frå Salmon Group peikar på kva som gjer forslaget uegna som verktøy til regulering av veksten i laksenæringa»

Salmon Group går i mot forslaget som skal regulera laksevekst

Publisert 21. september 2016

nilsinge

Vi støttar opp om organisasjonane sitt brev til fiskeriministeren og departementet, der dei avviser forslaget som er på høyring. Forslaget vil virka konkurransevridande og skapa ulike rammevilkår. Det vil heller ikkje oppfylla Stortinget si bestilling på forutsigbar og bærekraftig vekst. […]

Les heile «Salmon Group går i mot forslaget som skal regulera laksevekst»

Kronikk: Mattilsynets håndtering av lakselus – bruk av overtredelsesgebyr

Publisert 21. juli 2016

halfdan-mellbye

Mattilsynet sendte i midten av juni ut et brev der de varsler om at overtredelsesgebyr vurderes tatt i bruk som virkemiddel i saker der det har oppstått uakseptabel fiskedød etter lusebehandling eller annen håndtering av fisk.

Les heile «Kronikk: Mattilsynets håndtering av lakselus – bruk av overtredelsesgebyr»

Mønsterbruka

Publisert 15. juli 2016

Fremskridt

Resultata frå drifta i 2015 ligg på bordet, og det gir ei velfortent merksemd til mange lokaleigde lakseprodusentar. Dei 10 største aktørane kontrollerer omlag 70 % av den norske lakseproduksjonen. Men blant dei siste 30 prosenta finn ein mange av dei […]

Les heile «Mønsterbruka»

Dette mener NSL om ny biomasseprofil

Publisert 7. juli 2016

Svein A. Reppe

Som allerede uttrykt er NSL i prinsippet enige med NFD om at det nåværende rigide biomassetak blir gjort til gjenstand for justeringer og tilpasninger. Innføring av «Bremnesmodellen» er et skritt i riktig retning. Når det er sagt vil vi også […]

Les heile «Dette mener NSL om ny biomasseprofil»

Ei praktisk tilnærming

Publisert 30. juni 2016

Flokenes

Den nye ordninga med alternativ «MTB-kalender» er ei tilpassing til realitetane i drifta for ein del aktørar.

Les heile «Ei praktisk tilnærming»

Tilbyr økt fleksibilitet

Publisert 30. juni 2016

Per Sandberg

– Laksen er Norges viktigste merkevare. Mangel på laks kan føre til at vi priser oss ut av markedet. Derfor iverksetter vi tiltak som kan øke produksjonen nå, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Les heile «Tilbyr økt fleksibilitet»

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

Publisert 27. juni 2016

Produksjonsområde

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til nytt regelverk for å implementere vekstsystemet som ble foreslått i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

Les heile «Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring»

Sekkingstad bidrar til skule i Uganda

Publisert 23. juni 2016

Uganda

Foredlings- og eksportselskapet Sekkingstad AS på Sotra støttar “Bring Children from the street” si bygging av ny skule i Uganda.

Les heile «Sekkingstad bidrar til skule i Uganda»

Viktige visningssenter

Publisert 22. juni 2016

Steinvik

Sommaren er høgsesong for visningssentera til havbruksnæringa. Anlegga spelar ei viktig rolle for openheit og kommunikasjon ut mot samfunnet.

Les heile «Viktige visningssenter»

Bilder fra dåpen av Ro Server

Publisert 22. juni 2016

Dåp1

Lørdag 18.juni kl 1500 ble nybygget Ro Server døpt i Florø.

Les heile «Bilder fra dåpen av Ro Server»

Ro Server døypast laurdag

Publisert 15. juni 2016

Ro Server

Rostein AS døper sitt nybygg «Ro Server» 18 juni i Florø. Dåpen er lagt til helgen for avvikling av det årlige Himmel og Hav arrangementet i Florø og passende nok til Laksens Dag på lørdagen.

Les heile «Ro Server døypast laurdag»

Ei velfortent merksemd for Borghild og Erling

Publisert 15. juni 2016

Borghild 3

Då E. Karstensen Fiskeoppdrett skulle døype den nye forflåta si, fann dei det på sin plass å kalle opp att Borghild, mor til dagens drivarar av familieverksemda.

Les heile «Ei velfortent merksemd for Borghild og Erling»

Ny animasjonsfilm skal forenkle og forbetre opplæring innan notvask

Publisert 14. juni 2016

Steinar Holen

– I tråd med konklusjonane i Sintef sine rapportar om notvask og skader på not tek vi no grep og lanserar opplæringsfilm, fortel Steinar Holen dagleg leiar hos Østerbø Maskin AS, 3D-animasjonsfilmen viser korleis Østerbø Yanmar vaskaren verkar og riktige […]

Les heile «Ny animasjonsfilm skal forenkle og forbetre opplæring innan notvask»

Grenda der alt går an

Publisert 3. juni 2016

DCIM100MEDIADJI_0083.JPG

Om du ein vinterdag tek av ved Søreide, og smyge deg opp vegen langs vatnet mot Østerbø og Sørebø, tenkjer du kanskje; «er dette rett veg?», eller du ser på istappane som heng i berget over hovudet på deg, og […]

Les heile «Grenda der alt går an»

Laksens Dag 18. juni

Publisert 26. mai 2016

Laksens dag 2

Laurdag 18. juni er det for 6. året duka for Laksens Dag i Florø.

Les heile «Laksens Dag 18. juni»

TILDELINGSRUNDEN FOR GRØNNE KONSESJONER – NOEN REFLEKSJONER

Publisert 23. mai 2016

Grunde Bruland

I 2013 igangsatte myndighetene en tildelingsrunde for nye matfisktillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Foruten å danne grunnlag for vekst var målet med tildelingsrunden å stimulere til realisering av nye teknologiske eller driftsmessige løsninger som legger til rette […]

Les heile «TILDELINGSRUNDEN FOR GRØNNE KONSESJONER – NOEN REFLEKSJONER»

Nytt styre med ei endring

Publisert 18. mai 2016

Styret

Fredag 13. mai heldt Salmon Group generalforsamling ved Solstrand Hotel, og for første gong vart ein representant utanfor eigarane valt inn i styret.

Les heile «Nytt styre med ei endring»

– Vil gi meir til oppdrettskommunar

Publisert 11. mai 2016

Sandberg og Blom

– Det er på tide at kommunane med lakseoppdrett skal få meir igjen for den viktige jobben dei gjer med leggje til rette for næringa, seier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding. Regjeringa legg no fram forslag til eit havbruksfond […]

Les heile «– Vil gi meir til oppdrettskommunar»

Open dag på Steinvik 21. mai

Publisert 10. mai 2016

Alex og Anne Karin.

Laurdag 21. mai er det tid for det årlege arrangementet Open dag på Steinvik Fiskefarm Visningssenter.

Les heile «Open dag på Steinvik 21. mai»

Vil byggje eige varemerke med lukka anlegg

Publisert 4. mai 2016

Alex

Steinvik Fiskefarm søkjer 8 utviklingskonsesjonar for eit konsept med lukka anlegg i sjø.

Les heile «Vil byggje eige varemerke med lukka anlegg»

Salmon Blog: Er den dyraste løysinga den beste?

Publisert 26. april 2016

«Det er i gode tider ein legge grunnlaget for ein konkurs», sa Per Sævik under Maritim Forening sitt møte i Loen i forrige veke. Medan hans eigne verksemder no kjempar med verknadane av overetablering i offshore-næringa, står lakseprodusentane på ein […]

Les heile «Salmon Blog: Er den dyraste løysinga den beste?»

Åtvara mot auka kostnader

Publisert 25. april 2016

Per Sævik

Skipsreiar og verftseigar Per Sævik føler motgangen i oljenæringa på kroppen. No åtvarar han havbruksnæringa mot å la kostnadsnivået ete på seg.

Les heile «Åtvara mot auka kostnader»

Nesfossen Smolt vart Årets bedrift

Publisert 22. april 2016

Øyvind Holsen

Ein glad Øyvind Holsen heldt takketalen då Nesfossen Smolt seint torsdag kveld blei kåra til Årets Bedrift i Nordhordland i 2015.

Les heile «Nesfossen Smolt vart Årets bedrift»

Startar bygginga av algefarm

Publisert 18. april 2016

Technology Centre Mongstad

Universitetet i Bergen startar no bygginga av pilotanlegget for algeproduksjon i samarbeid med CO2BIO AS. Anlegget skal produsere mikroalgar, med sikte på å utvinne viktige feittsyrer til fiskefôr. 

Les heile «Startar bygginga av algefarm»

Få med deg EM i vektlyfting!

Publisert 12. april 2016

EM-logo

Sundag gjekk startskotet for EM i vektlyfting i Førde og Naustdal. Meisterskapen, der Salmon Group er ein viktig sponsor, varer til laurdag.

Les heile «Få med deg EM i vektlyfting!»

Salmon Group inn i Sjømat Norge

Publisert 7. april 2016

Sjømat Norge

Like i førekant av årets generalforsamling i Sjømat Norge, vart Salmon Group tekne inn som fullverdige medlemmar i organisasjonen.

Les heile «Salmon Group inn i Sjømat Norge»

Gla’laks vart Norgesmeister

Publisert 4. april 2016

Thomas Fenne

Under NM-sprinten på Dombås fredag 1. april, gjekk Team Gla’laks løpar Thomas Fenne frå Voss eit fantastisk godt løp og vann klasse menn senior.

Les heile «Gla’laks vart Norgesmeister»