Arrangement på nyåret

Publisert 30. november 2016

Radisson BLU Tromsø

Tradisjonelt er den første månaden i året fullspekka av samlingar og konferansar. Her er nokre av tilboda som ventar over årsskiftet.

Les heile «Arrangement på nyåret»

Sjømatklynga har tilsett innovasjonsmeklar

Publisert 30. november 2016

Björgólfur Hávarðsson

NCE Seafood Innovation Cluster utvidar tilbodet til medlemmane i klynga gjennom ein nytilsett R&D Manager.

Les heile «Sjømatklynga har tilsett innovasjonsmeklar»

YoungFish på Nesfossen for å lære om avl

Publisert 23. november 2016

Nesfossen1

YoungFish Vest, Nesfossen Smolt og SalmoBreed (Benchmark Holdings Plc) inviterte til møte på Nesfossen Smolt 12. november, der avl, genetikk og smolt var tema.

Les heile «YoungFish på Nesfossen for å lære om avl»

Ecomerden tar neste steg

Publisert 22. november 2016

Inntaksfilter Ecomerden.

Etter nokre startvanskar er Ecomerden no i gang med sin andre produksjonssyklus hos Sulefisk AS. Her kan du lese om endringar som er gjort i teknologien.

Les heile «Ecomerden tar neste steg»

Fryktar lysstyrt konkurransevriding

Publisert 20. november 2016

Per Sandberg

Dersom regjeringa vel å trasse råda frå ei samla næring og innfører det planlagte trafikklys-systemet, er det grunn til å frykte betydeleg tap av konkurranseevne for dei lokaleigde selskapa.

Les heile «Fryktar lysstyrt konkurransevriding»

-Les retningslinjene nøye

Publisert 8. november 2016

Forsker

Så langt er det berre gitt ei tildeling av utviklingskonsesjonar. “Les retningslinjene nøye” var mellom råda Fiskeridirektoratet ga til komande søkjarar under Kontali sin produktivitetskonferanse.

Les heile «-Les retningslinjene nøye»

Ingvar Osland fyller 60

Publisert 1. november 2016

Ingvar Osland

Ingvar Osland, gründer, eigar og dagleg leiar av Flokenes Fiskefarm, fyller 60 år 1. november.

Les heile «Ingvar Osland fyller 60»

Smolt til sals

Publisert 31. oktober 2016

Smolt

Hjelvik Settefisk AS har 191.000 smolt til sals.

Les heile «Smolt til sals»

Årets julebord i nettverket

Publisert 31. oktober 2016

Thon Hotel Lofoten

Tradisjonen tru arrangerer Salmon Group julebord i nord og sør. Det blir fagmøte i samband med begge arrangementa.

Les heile «Årets julebord i nettverket»

Sulefisk AS vurderer salg av arbeidsbåt

Publisert 27. oktober 2016

Arbeidsbåt Sulefisk

Sulefisk AS vurderer salg av arbeidsbåt MS Sulefisk NAB-cat 1499. Ta kontakt ved interesse.   Kontaktinformasjon: Eivind Espeland Tlf: 94 84 30 10 E-post: Eivind.Espeland@sulefisk.no

Les heile «Sulefisk AS vurderer salg av arbeidsbåt»

Lingalaks AS søkjer etter nye medarbeidarar

Publisert 24. oktober 2016

Lingalaks, Saltkjelen

Lingalaks utvider og søkjer etter forsterkningar

Les heile «Lingalaks AS søkjer etter nye medarbeidarar»

Hyen Fisk AS, settefiskanlegg søker etter motivert driftsteknikar/røktar

Publisert 5. oktober 2016

Hyen-Fisk-AS-4-150x150

Hyen Fisk AS vart skipa i 1986 i Hyen, og produserar settefisk til oppdrettsnæringa. Etter den tid har selskapet kjøpt opp Sande Settefisk AS og er over 50 prosent medeigar i matfiskselskapet Nordfjord Laks AS som har 2 konsesjonar. Anlegget er […]

Les heile «Hyen Fisk AS, settefiskanlegg søker etter motivert driftsteknikar/røktar»

Høyringsvar frå Salmon Group peikar på kva som gjer forslaget uegna som verktøy til regulering av veksten i laksenæringa

Publisert 21. september 2016

Produksjonsområde

Forslaget har store manglar og vil gje mange uheldige og uønska verkander. For lokaleigde oppdrettselskap vil dette mellom anna medføra redusert konkurransekraft og evne til vekst og verdiskaping for samfunet. Kontali Analyse har utarbeida rapport som viser nokre av desse […]

Les heile «Høyringsvar frå Salmon Group peikar på kva som gjer forslaget uegna som verktøy til regulering av veksten i laksenæringa»

Salmon Group går i mot forslaget som skal regulera laksevekst

Publisert 21. september 2016

nilsinge

Vi støttar opp om organisasjonane sitt brev til fiskeriministeren og departementet, der dei avviser forslaget som er på høyring. Forslaget vil virka konkurransevridande og skapa ulike rammevilkår. Det vil heller ikkje oppfylla Stortinget si bestilling på forutsigbar og bærekraftig vekst. […]

Les heile «Salmon Group går i mot forslaget som skal regulera laksevekst»

Kronikk: Mattilsynets håndtering av lakselus – bruk av overtredelsesgebyr

Publisert 21. juli 2016

halfdan-mellbye

Mattilsynet sendte i midten av juni ut et brev der de varsler om at overtredelsesgebyr vurderes tatt i bruk som virkemiddel i saker der det har oppstått uakseptabel fiskedød etter lusebehandling eller annen håndtering av fisk.

Les heile «Kronikk: Mattilsynets håndtering av lakselus – bruk av overtredelsesgebyr»

Mønsterbruka

Publisert 15. juli 2016

Fremskridt

Resultata frå drifta i 2015 ligg på bordet, og det gir ei velfortent merksemd til mange lokaleigde lakseprodusentar. Dei 10 største aktørane kontrollerer omlag 70 % av den norske lakseproduksjonen. Men blant dei siste 30 prosenta finn ein mange av dei […]

Les heile «Mønsterbruka»

Dette mener NSL om ny biomasseprofil

Publisert 7. juli 2016

Svein A. Reppe

Som allerede uttrykt er NSL i prinsippet enige med NFD om at det nåværende rigide biomassetak blir gjort til gjenstand for justeringer og tilpasninger. Innføring av «Bremnesmodellen» er et skritt i riktig retning. Når det er sagt vil vi også […]

Les heile «Dette mener NSL om ny biomasseprofil»

Ei praktisk tilnærming

Publisert 30. juni 2016

Flokenes

Den nye ordninga med alternativ «MTB-kalender» er ei tilpassing til realitetane i drifta for ein del aktørar.

Les heile «Ei praktisk tilnærming»

Tilbyr økt fleksibilitet

Publisert 30. juni 2016

Per Sandberg

– Laksen er Norges viktigste merkevare. Mangel på laks kan føre til at vi priser oss ut av markedet. Derfor iverksetter vi tiltak som kan øke produksjonen nå, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Les heile «Tilbyr økt fleksibilitet»

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

Publisert 27. juni 2016

Produksjonsområde

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til nytt regelverk for å implementere vekstsystemet som ble foreslått i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

Les heile «Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring»

Sekkingstad bidrar til skule i Uganda

Publisert 23. juni 2016

Uganda

Foredlings- og eksportselskapet Sekkingstad AS på Sotra støttar “Bring Children from the street” si bygging av ny skule i Uganda.

Les heile «Sekkingstad bidrar til skule i Uganda»

Viktige visningssenter

Publisert 22. juni 2016

Steinvik

Sommaren er høgsesong for visningssentera til havbruksnæringa. Anlegga spelar ei viktig rolle for openheit og kommunikasjon ut mot samfunnet.

Les heile «Viktige visningssenter»

Bilder fra dåpen av Ro Server

Publisert 22. juni 2016

Dåp1

Lørdag 18.juni kl 1500 ble nybygget Ro Server døpt i Florø.

Les heile «Bilder fra dåpen av Ro Server»

Ro Server døypast laurdag

Publisert 15. juni 2016

Ro Server

Rostein AS døper sitt nybygg «Ro Server» 18 juni i Florø. Dåpen er lagt til helgen for avvikling av det årlige Himmel og Hav arrangementet i Florø og passende nok til Laksens Dag på lørdagen.

Les heile «Ro Server døypast laurdag»

Ei velfortent merksemd for Borghild og Erling

Publisert 15. juni 2016

Borghild 3

Då E. Karstensen Fiskeoppdrett skulle døype den nye forflåta si, fann dei det på sin plass å kalle opp att Borghild, mor til dagens drivarar av familieverksemda.

Les heile «Ei velfortent merksemd for Borghild og Erling»

Ny animasjonsfilm skal forenkle og forbetre opplæring innan notvask

Publisert 14. juni 2016

Steinar Holen

– I tråd med konklusjonane i Sintef sine rapportar om notvask og skader på not tek vi no grep og lanserar opplæringsfilm, fortel Steinar Holen dagleg leiar hos Østerbø Maskin AS, 3D-animasjonsfilmen viser korleis Østerbø Yanmar vaskaren verkar og riktige […]

Les heile «Ny animasjonsfilm skal forenkle og forbetre opplæring innan notvask»

Grenda der alt går an

Publisert 3. juni 2016

DCIM100MEDIADJI_0083.JPG

Om du ein vinterdag tek av ved Søreide, og smyge deg opp vegen langs vatnet mot Østerbø og Sørebø, tenkjer du kanskje; «er dette rett veg?», eller du ser på istappane som heng i berget over hovudet på deg, og […]

Les heile «Grenda der alt går an»

Laksens Dag 18. juni

Publisert 26. mai 2016

Laksens dag 2

Laurdag 18. juni er det for 6. året duka for Laksens Dag i Florø.

Les heile «Laksens Dag 18. juni»

TILDELINGSRUNDEN FOR GRØNNE KONSESJONER – NOEN REFLEKSJONER

Publisert 23. mai 2016

Grunde Bruland

I 2013 igangsatte myndighetene en tildelingsrunde for nye matfisktillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Foruten å danne grunnlag for vekst var målet med tildelingsrunden å stimulere til realisering av nye teknologiske eller driftsmessige løsninger som legger til rette […]

Les heile «TILDELINGSRUNDEN FOR GRØNNE KONSESJONER – NOEN REFLEKSJONER»

Nytt styre med ei endring

Publisert 18. mai 2016

Styret

Fredag 13. mai heldt Salmon Group generalforsamling ved Solstrand Hotel, og for første gong vart ein representant utanfor eigarane valt inn i styret.

Les heile «Nytt styre med ei endring»